Tài liệu Đông phương học (1998) edward w.said

  • Số trang: 382 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 122 |
  • Lượt tải: 0
cuongducnguyen

Tham gia: 09/12/2017

Mô tả:

Đây là bản in đầu tiên của tác phẩm Orientalism, với tên Đông Phương học xuất bản 1998, bản in 2014 đổi tên thành Đông Phương Luận. Người dịch: Lưu Đoàn Huynh, Phạm Xuân Ri, Trần Văn Tụy Người hiệu đính: Lưu Đoàn Huynh =================== EDWARD WADIE SAID (1935 – 2003), nhà phê bình văn học nổi tiếng mang quốc tịch Mỹ. Các tác phẩm của ông có ảnh hưởng trên nhiều phương diện, đặc biệt là chính trị. Những tác phẩm chính: Out of place; Beginnings; Culture and imperialism