Tài liệu Danh sach dè nghị cap tinh, co so

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Trường THPT số 1 Bảo Thắng Mẫu số 6 DANH SÁCH Đề nghị công nhận Đề tài NCKHSPƯD, SKKN cấp cơ sở TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác GV Chuyên môn đào tạo Đại học GV Đại học 1 Nguyễn Thị Phương Dung 2 Đàm Thi Tuyến 3 Trần Thị Kim Oanh TPCM Đại học 4 Kiều Ngọc Sơn CTCĐ Đại học 5 Lê Thị Ngọc Vinh TTCM Đại học 6 Nguyễn Thị Thu Hằng GV Đại học 7 Đào Hải Nam GV Đại học 8 Lê Quang Hưng P.HT Đại học 9 Phạm Thị Lan Hương TTCM Đại học 10 Hồ Duy Mạnh GV Đại học 11 Phạm Thị Thắm GV Đại học tên đề tài Tên SKKN Kết quả đánh giá (Điểm/mức độ đạt) Cấp đề nghị công nhận Một số thủ thuật giảng dạy kĩ năng đọc hiểu Lồng ghép giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua một số bài tập sinh học 11 Vận dụng đổi mới PP dạy học nhằm phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử 11,12 Một số PP dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong môn GDQPAN Phát huy hiệu quả hoạt động cặp nhóm trong quá trình dạy tiếng anh ở trương THPT Chứng minh bất đẳng thức bằng phương pháp đánh giá phần tử đại diện Ứng dụng đạo hàm trong một số bài tập bất đẳng thức đưa về một biến Đổi mới quản lí công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tại trường THPT số 1 Bảo Thắng Một số vấn đề mang tính toàn cầu môn địa lí lớp 11 có tích hợp giáo dục môi trường Ứng dụng CNTT trong dạy học bài vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguên Một số biện pháp hướng dẫn học Điểm: 90 Mức độ đạt: SX Điểm: 88 Mức độ đạt: SX Cơ sở Điểm: 89 Mức độ đạt:SX Cơ sở Điểm: 92 Mức độ đạt: SX Cấp tỉnh Điểm: 80 Mức độ đạt: SX Cơ sở Điểm: 87 Mức độ đạt: SX Cơ sở Điểm: 74 Mức độ đạt: Khá Điểm: 96 Mức độ đạt: SX Cơ sở Điểm: 90 Mức độ đạt: SX Cơ sở Điểm: 78 Mức độ đạt: Khá Cơ sở Điểm: 86 Cơ sở Cơ sở Cơ sở 12 Nguyễn Thu Hà GV Đại học 13 Phạm Thị Tuyến GV Đại học 14 Hoàng Thị Hải GV Đại học 15 Trần Văn Hào TTCM Đại học 16 Nguyễn Văn Thắng TTCM Đại học sinh làm bài tập khi giảng dạy phần Di truyền học-sinh học 12 Rèn luyện kĩ năng nghe tiếng anh cho học sinh qua dạy bài hát tiếng anh trong các tiết tự chọn Bồi dưỡng học sinh yếu kém môn ngữ văn trường THPT số 1 Bảo Thắng Giải một số dạng bài toán về mạch điện xoay chiều Hình thành thói quen tự học thông qua bài luyện tập Kĩ năng giải bài tập bằng PP biện luận trong dạy học sinh giỏi Mức độ đạt: SX Điểm: 82 Mức độ đạt: SX Cơ sở Điểm: 86 Mức độ đạt: SX Cơ sở Điểm: 80 Mức độ đạt: SX Điểm: 94 Mức độ đạt: SX Điểm: 85 Mức độ đạt: SX Cơ sở Thủ Trưởng đơn vị (Kí tên, đóng dấu) Nguyễn Đắc Sơn Cơ sở Cơ sở Trường THPT số 1 Bảo Thắng Mẫu số 6 DANH SÁCH Đề nghị công nhận Đề tài NCKHSPƯD, SKKN cấp tỉnh TT 1 Họ và tên Kiều Ngọc Sơn Chức vụ, đơn vị công tác CTCĐ Chuyên môn đào tạo Đại học tên đề tài Tên SKKN Một số PP dạy học nhằm tạo hứng thú cho học sinh trong môn GDQPAN Kết quả đánh giá (Điểm/mức độ đạt) Cấp đề nghị công nhận Điểm: 92 Mức độ đạt: SX Cấp tỉnh Thủ Trưởng đơn vị (Kí tên, đóng dấu) Đã ký Nguyễn Đắc Sơn
- Xem thêm -