Tài liệu Công ty cổ phần dịch vụ cn wolfram

  • Số trang: 159 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10578 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo tổng hợp kế toán Trêng §HKTKT C«ng nghiÖp 1 MụC LụC Lời mở đầu................................................................................................................ Nội dung..................................................................................................................... CHƯƠNG I: Khái quát về tình hình hoạt Động của công ty cổ phần dịch vụ cN WOLFRAM....................................................................................... I Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần dịch vụ CN WOLFRAM.................................................................................................... II. Cơ câu tổ chức quản lý, công tác kế toán của công ty................................... III. Hình thức tổ chõc công tác kế toán và công tác hạch toán của Công ty........ IV Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty:............................................................ V Cơ cấu sản xuất của Công ty:....................................................................... VI Phản ánh vào sơ đồ tài khoản:...................................................................... Chương II: Phương pháp kế toán tổng hợp và chi tiết nguồn vốn................... Chương III: Thực tập công tác kế toán và quyết toán...................................... CHƯƠNG IV: Các kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý.................... SV: Nguyễn TuÂn Đức - Lớp: KT18A5HN Báo cáo tổng hợp kế toán Trêng §HKTKT C«ng nghiÖp 1 Lời mở đầu Trong nền kinh tế thị trường lợi nhuận vừa là điều kiện, vừa là một quá trình tái sản xuất mở rộng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển các doanh nghiệp.vì vậy có thể nói nhiệm vụ chính nói chung đối với các doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường là sắp xếp bố trí hợp lý các nguồn lực mà doanh nghiệp có được, tổ chức sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất để tối đa hoá lợi nhuận. Vì vậy các đơn vị kinh tế muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường thì phải tìm mọi biện pháp để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường.để đạt được hiệu quả cao trong lao động các công ty cần tổ chức công tác quản lý và hạch toán kinh tế sao cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ của mình mà vẫn đạt được kết quả tối ưu. Quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất bao gồm việc sử dụng hợp lý các nguồn lực sẵn có biến đổi đầu vào để tạo ra sản phẩm đó trên thị trâng nhằm mục tiêu là lợi nhuận. tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng nhưng có vai trò có vai trò rất quan trọng đối với cả quá trình tái sản xuất. đó là điểm kết thúc quá trình sản xuất với chức năng thực hiện giá trị hàng hoá, sản phẩm mặt khác tiêu thụ cũng là điểm khởi đầu của cả quá trình sản xuất khi nó làm cho quá trình quay vòng vốn tái đầu tư vào sản xuất. Trong cơ chế thị trường hiện nay khi mà sản xuất luôn gắn liền với thị trường thì chất lượng sản phẩm là nhân tố chính quyết định sự thành công của quá trình tiêu thụ đối với doanh nghiệp. chính vì vậy mỗi doanh nghiệp cần nghiên cứu chọn lựa cho mình một cơ cấu sản phẩm hợp lý, với những sản phẩm chất lượng cao giá thành hạ, phù hợp với nhu cầu của thị trường, để doanh nghiệp có thể tiêu thụ được nhiều sản phẩm, đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh. Để đạt được mục tiêu trong doanh nghiệp cần có những chiến lược, phương hướng quản lý tình hình tiêu thụ và lợi nhuận thật tốt để đạt được mục tiêu như mong muốn. SV: Nguyễn TuÂn Đức - Lớp: KT18A5HN 1 Báo cáo tổng hợp kế toán Trêng §HKTKT C«ng nghiÖp 1 Qua thời gian học tập tại trường §HKT-KTCN và đi thực tập ở công ty cổ phần dịch vụCN Wolfra tại Hà Nội . Được sự chỉ bảo ân cần của các thầy cô ở phòng tài chính kế toán, em đã viết được báo cáo về tình hình tiêu thụ của công ty cổ phần dịch vụ CN Wolfram tại Hà Nội. * Báo cáo gồm 3 phần Phần I:Khái quát về tình hình hoạt Động của công ty cổ phần dịch vụ Cn Wolfram Phần II: số liệu thực tế tai công ty cổ phần dịch vụ Cn Wolfram Phần III: các kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý SV: Nguyễn TuÂn Đức - Lớp: KT18A5HN 2 Báo cáo tổng hợp kế toán Trêng §HKTKT C«ng nghiÖp 1 Nội dung CHƯƠNG Khái quát về tình hình hoạt Động của công ty cổ Phần dỊch vỤ cN WOLFRAM I - Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần dịch VỤ CN WOLFRAM 1. Đặc điểm cơ bản Những năm gần đây ngành công nghiệp việt nam nói chung có sự phát triển đáng kĨ trong đó thép xây dựng đã trở thành một trong những ngành công nghiệp mũi nhọn trong quá trình xây dựng đất nước cũng như trong xuất khẩu. Căn cứ vào nghị quyết trung ương VII để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Xây dựng các chính sách thu hút đầu tư, nghị quyết của thường vụ TP về khai thác triệt để mọi tiềm năng ngành nghề vốn có đẩy mạnh sự phát triển trên địa bàn. Căn cứ vào yêu cầu thực tế của đất nước ban lãnh đạo Công ty cổ phần dịch vụ Cn Wolfram đã họp đưa ra nghị quyết sáng lập Công ty cổ phần dịch vụ Cn Wolfram. Căn cứ vào tờ trình của ban lãnh đạo công ty cổ phần dịch vụ Cn Wolfram về việc thành lập công ty, các nội dung khoản mục mà Công ty cổ phần dịch vụ cn Wolfram đã trình tới UBND huyện Thành Phố Hà Nội. Căn cứ vào tình hình của mặt hàng thép và thành tựu mà ngành thép Việt Nam đã đạt được trong những năm qua cũng như khả năng nhu cầu phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Ngày tháng năm UBND Thành phố Hà Nội ra quyết định số 7436/Q§UB về việc thành lập Công ty Cổ phần dịch vụ cn wolfram đã chính thức đi vào hoạt động, mặt hàng chủ yếu là kinh doanh thép xây dung,may cắt gia cong Trụ sở chính đặt tại Mã số thuế: TQ/33433873 - HN SV: Nguyễn TuÂn Đức - Lớp: KT18A5HN 3 Báo cáo tổng hợp kế toán Trêng §HKTKT C«ng nghiÖp 1 Số đăng ký kinh doanh Tải khoản: 12748387 Fax: Điện thoại: Website: htt//www.wolfram.vn Email. wolfram@gmail.com 2. Nhiệm vụ chủ yếu của công ty Trong nền kinh tế thị trường mục đích cuối cùng và quan trọng nhất đối với mỗi doanh nghiệp đó là lợi nhuận, làm sao để chi phí là cực tiểu, doanh thu là cực đại đặc biết đối với công ty cổ phần dịch vụ cn wolfram một doanh nghiệp tư nhân thì nhiệm vụ quan trọng nhất và xuyên suốt quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty là thực hiện nghiêm túc các chế độ hạch toán kế toán, sử dụng hiệu và hợp lý nguồn lao động. Đó chính là tiêu chí đảm bảo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện triệt để bảo toàn duy trì phát triển nguồn vốn hoàn thiện và từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật phù hợp với yêu cầu phát triển chung của Công ty. Phát triển và mở rộng thị trường đi đôi với việc bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh công nghiệp. Hoàn thiện và kiện toàn cơ cấu tổ chức nâng cao năng lực quản lý của lãnh đạo trưởng các đơn vị trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Một nhiệm vụ không kém phần quan trọng mà ban lãnh đạo Công ty cổ phần dịch vụ cn wolfram đề ra là quản lý phần tài sản cố định sao cho có hiệu quả góp phần làm tăng năng xuất lao động từ đó nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các cán bộ công nhân viên đồng thời thu hút nhân tài phát triển trong hoạt động sản xuất. Chấp hành tốt các chính sách chế độ nhà nước, luật doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chính sách chế độ Nhà nước, tạo uy tín đối với khách hàng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện đại . SV: Nguyễn TuÂn Đức - Lớp: KT18A5HN 4 Báo cáo tổng hợp kế toán Trêng §HKTKT C«ng nghiÖp 1 Hiện nay trong sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật công ty cổ phần dịch vụ cn Wolfram sau từng ấy năm xây dựng và trưởng thành, thời gian ấy không phải là dài cho bất cứ một doanh nghiệp nào dám tự vươn lên khẳng định mình trong quy luật khắc nghiệt của cơ chế thị trường, Công ty Cổ phần dịch vụ cn Wolfram vẫn không ngừng lớn mạnh và ngày càng phát triển. Chính sự cạnh tranh gay gắt là động lực thúc đẩy mạnh mẽ vào năm 2004 Công ty cổ phần dịch vụ cn Wolfram đã họp bàn quyết định xây dựng nhà máy gạch MỹĐinh` đến tháng 10 năm 2005 đi vào hoạt động và mang lại hiệu quả đáng khả quan. Trên thị trường sôi động nằm ở khu vực kinh tế mở cửa ngõ của Thành Phố Hà nội một thị trường đầy tiềm năng mặc dù vừa đầu tư xây dựng nhưng nhà máy gạch MỹĐinh với quy mô lớn song doanh thu dần tăng qua các năm. Năm 2008 doanh thu công ty đạt 36.199.106,4 triệu đồng. Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng các mặt hàng công ty giao trước thời hạn quy định SV: Nguyễn TuÂn Đức - Lớp: KT18A5HN 5 Báo cáo tổng hợp kế toán Trêng §HKTKT C«ng nghiÖp 1 II. Cơ câu tổ chức quản lý, công tác kế toán của công ty. 1. Mô hình tổ chức doanh nghiệp. Hội đồng quản trị Giám đốc Công ty Phó giám đốc công ty Phòng kinh doanh Chi nhánh Minh Khai Phó giám đốc tài chính Chi nhanh Gia Thuỵ Phòng kế toán Phong tài vụ Kế toán trưởng Kế toán thanh toán Tại quỹ SV: Nguyễn TuÂn Đức - Lớp: KT18A5HN Kế toán vật tư 6 Phòng tổ chức Báo cáo tổng hợp kế toán Trêng §HKTKT C«ng nghiÖp 1 đứng đầu công ty là hội đồng quản trị (hội đồng thanh viên) chủ tịch hội đồng quản trị do hội đồng thanh viên bầu ra. Ban giám đốc, các văn phòng, phòng ban. Mỗi bộ phận đều có chức năng nhiệm vụ riêng: Quản đốc Công ty phụ trách chung, chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh trong công ty. * Các phòng ban trong công ty. Phòng tổ chức hành chính. Quản lý các lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ đào tạo nhân lực, tiền lương, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, khen thưởng thi đua và kỹ thuật, công tác an ninh chính trị trong toàn Công ty. Lập kế hoạch và phương hướng về công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên toàn công ty. Phối hợp với công ty tổ chức kiểm tra sử dụng và thực hiện chế độ chính sách cho người lao động. Trực tiếp tham mưu cho giám đốc về công tác tuyển dụng cán bộ công nhân viên theo yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trực tiếp giải quyết các thủ tục về hợp đồng lao động, quản lý hồ sơ cá nhân, quản lý hồ sơ cá nhân, năng lực bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trong doanh nghiệp theo quy định được phân cấp quản lý của Nhà nước. Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm trách nhiệm trước giám đốc và lãnh đạo Công ty về lĩnh vực công việc theo phân ngành của mình do phòng phụ trách và được quyền phân công điều hành tốt nhiệm vụ được giao. * hình thức sở hữu vốn. Công ty cổ phần dịch vụ cn Wolfram là Công ty được hình thành do hai thành viên sáng lập gèp vốn tập trung tại phòng kế toán từ khâu thu nhập chứng từ, ghi sổ kế toán tổng hợp đến việc lập báo cáo, phân tích số liệu. b. Tổ chức bộ máy kế toán. Công ty wolfram tổ chức Công tác kế toán theo hình thức tập trung. Theo SV: Nguyễn TuÂn Đức - Lớp: KT18A5HN 7 Báo cáo tổng hợp kế toán Trêng §HKTKT C«ng nghiÖp 1 hình thức này toàn bộ chứng từ kế toán được xử lý tổng hợp tại phòng kế toán của Công ty, tại các đội chỉ có kế toán viên làm nhiệm vụ thu thập chứng từ hạch toán ban đầu, kiểm tra chứng từ, lập bảng kê và gửi về phòng kế toán Công ty để hạch toán và ghi sổ kế toán. Như vậy tại các đội chỉ ghi sổ kế toán mà không ghi sổ tổng hợp. Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty Kế toán trưởng Kế toán thanh toán Kế toán tổng hợp Kế toán vật tư Kế toán đội sản xuất - Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm điều hành chung mọi công việc văn phòng kế toán, có trách nhiệm thực hiện chế độ thể lệ của Nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. - Kế toán tổng hợp: Tập hợp số liệu, chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, phân tích đánh giá số liệu tài chính để cung cấp cho kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính trong kỳ. - kỊ toán vật tư: Lập các chứng từ thu chi tiền mặt, thủ tục vay, trả hàng ngày quản lý kho vật tư làm thủ tục xuất nhập vật tư căn cứ vào lệnh sản xuất phiếu, yêu cầu các vật tư thanh toán các chi phí phát sinh. - kỊ toán đội sản xuất: Tiến hành tập hợp các chứng từ gốc phát sinh về phòng kế toán. tập hợp chi phí sản xuất phát sinh thực tế tại nơi sản xuất, lập bảng kê, báo cáo định kỳ tình hình nhập xuất, mua vật tư chuyển về phòng kế toán. SV: Nguyễn TuÂn Đức - Lớp: KT18A5HN 8 Báo cáo tổng hợp kế toán Trêng §HKTKT C«ng nghiÖp 1 III. Hình thức tổ chõc công tác kế toán và công tác hạch toán của Công ty. Cùng với sự đổi mới sâu sắc của quản lý kinh tế, hệ thống kế toán việt nam đã có những đổi mới góp phần tích cực vào sự đổi mới kinh tế Nhà nước.Từ đặc điểm sản xuất, quy mô sản xuất, trình độ quản lý, để đáp ứng yêu cầu quản lý.Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chứng từ. Loại hình tổ chức công tác kế toán theo kiểu tập trung, toàn bộ công tác hạch toán kế toán được thực hiện tại phòng kế toán. Thực hiện ghi chép các nghiệp vụ theo trình tự thời gian kết hợp với hệ thống hoá theo nôi dung kinh tế, kết hợp giữa hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết. Một số nghiệp vụ cơ bản trong công tác hạch toán kế toán tại Công ty cổ phần dịch vụ cn Wolfram áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên. + Niên độ kế toán: Từ ngày 01 tháng 04 đến ngày 30 tháng 04 + Kỳ hạch toán: theo tháng + Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ công ty thực hiện chế độ ghi chép ban đầu từ các ca sản xuất và các phân xưởng. Vài năm gần đây, Công ty cổ phần dịch vụ cn wolfram đã đầu tư một phần mªm kế toán: Brav« @accounting 4.1. nên các kế toán viên chỉ cần lọc các chứng từ cho phù hợp. Sau đó nhập các dữ liệu vào máy. Đến cuối tháng, lập bút toán kết chuyển và in báo cáo theo yêu cầu của Công ty SV: Nguyễn TuÂn Đức - Lớp: KT18A5HN 9 Báo cáo tổng hợp kế toán Trêng §HKTKT C«ng nghiÖp 1 * Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chứng từ: Chứng từ gốc Sổ quỹ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ BTH chứng tõ Sổ thẻ kế to¸n gèc Chi tiết Chứng từ ghi sổ BTH Sổ cái Chi TiÕt Bảng cân đối phát sinh Bảng báo c¸o Ghi chú: tµi chính Ghi hàng ngày: (Định kỳ) Ghi cuối tháng (hoặc định kỳ) Đối chiếu, kiểm tra SV: Nguyễn TuÂn Đức - Lớp: KT18A5HN 10 Báo cáo tổng hợp kế toán Trêng §HKTKT C«ng nghiÖp 1 Giải thích qua sơ đồ: - Nhật ký chứng từ là kế toán tổng hợp dùng để phản ánh toàn bộ số phát sinh bên có của các tài khoản. NK- CT mở cho tất cả các tài khoản, có thể mở cho mỗi tài khoản một NKCT hoặc có thể mở một NKCT để dùng cho một số tài khoản có nội dung kinh tế giống nhau và thông thường là nghiệp vụ kinh tế phát sinh của các tài khoản đó không nhiều. - NK- CT chỉ tập hợp số phát sinh bên có của TK phân tích theo các TK đối ứng nợ. - NK- CT phải mở cho từng tháng một, hết mỗi tháng phải khoá sổ NKCT cũ và mở NKCT mới cho tháng sau. Mỗi lần khoá sổ cũ, mở sổ mới phải chuyển toàn bộ số dư cần thiết từ NKCT cũ sang NKCT mới tuỳ theo yêu cầu cơ thể của từng tài khoản. - Bảng kê được sử dụng trong trường hợp khi các chỉ tiêu hạch toán chi tiết của mẫu số TK không thể kết hợp trực tiếp trên NKCT được sử dụng bảng kê thì số liệu của chứng từ gốc trước hết được ghi vào bảng kê, cuối tháng số liệu tổng cộng của bảng kê được chuyển vào các nhật ký chứng từ có liên quan. - Sổ cái là sổ kế toán tổng hộp mở cho cả năm, mỗi tờ dùng cho một tài khoản trong đó phản ánh số phát sinh nợ, số phát sinh có và số dư cuối tháng. số phát sinh của mỗi tài khoản được phản ánh trên sổ cái theo tổng hợp số lấy từ NKCT ghi có tài khoản đó, số phát sinh từ các nhật ký chứng từ có liên quan. - Trong hình thức kế toán nhật ký chứng từ việc hạch toán chi tiết của đại bộ phận các tài khoản được thực hiện kết hợp hay trên các tài khoản nhật ký chứng từ hoặc bảng kê của các tài kkho¶n đó, vì vậy không phải mở các sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết riêng SV: Nguyễn TuÂn Đức - Lớp: KT18A5HN 11 Báo cáo tổng hợp kế toán Trêng §HKTKT C«ng nghiÖp 1 IV - Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty: 1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hiện tại. Bộ máy quản trị Công ty được tổ chức theo kiểu trực tuyển chức năng bao gồm. - Lãnh đạo Công ty gồm: 4 người - Phòng chức năng gồm 5 người - Đơn vị sản xuất phân xưởng 8 người. Tổng số cán bộ nhân viên trong bộ máy gồm 40 người trong đó: Nam 26 người, nữ 14 người. Có trình độ đại học, cao đẳng13 người. Có trình trung cấp các loại 18 người. Có trình độ sơ cấp bậc cao 9 người. Được bố trí ở các khâu, các cấp trong bộ máy quản trị Công ty như sau: - Lãnh đạo Công ty: 4 ngêi. - Phòng kế hoạch vật tư: 5 ngêi. - Phòng kỹ thuật, thiết bị: 5 ngêi. - Phòng tài chính kế toán: 5 ngêi. - phòng kinh doanh - Phòng nhân sự hành chính: 12 người 9 ngêi. 2. Đặc điểm các yếu tố trong bộ máy quản lý - Phó giám đốc thứ nhất. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công. Theo dõi công tác thi đua hàng năm. - Phó Giám đốc thứ hai. Là người giúp việc cho Giám đốc và giải quyết công việc khi Giám đốc uỷ quyền được Giám đốc phân công trực tiếp phụ trách. Công tác triển khai thực hiện nghị quyết của chính quyền theo kế hoạch trong các lĩnh vực được phân công và một số công tác phát sinh khi Giám đốc uỷ quyền. SV: Nguyễn TuÂn Đức - Lớp: KT18A5HN 12 Báo cáo tổng hợp kế toán Trêng §HKTKT C«ng nghiÖp 1 Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công. Trực tiếp chỉ đạo phòng quản lý - Phó Giám đốc thứ Ba. Là người giúp việc cho Giám đốc và giải quyết công việc khi Giám đốc uỷ quyền. Được Giám đốc phân công trực tiếp phụ trách. Triển khai nghi quyết của chính quyền theo kế hoạch trong lĩnh vực được phân công và một số công việc phát sinh khi Giám đốc uỷ quyền. Ký các văn bản thuộc khu vực được phân công. Trực tiếp chỉ đạo phòng kỹ thuật - thiết bị Phòng kế hoạch vật tư gồm: 5 c¸n bé nh©n viªn. N÷ mét. 1trưởng phòng phụ trách nhiệm chung 1 phó phòng giúp việc 1 cán bộ dự toán, thanh toán 1 nhân viên thống kê vật tư 1 nhân viên vật tư - Phòng kỹ thuật - thiết bị + Phòng kỹ thuật - thiết bị được chỉ đạo trực tiếp của một Phó Giám đốc bao gồm: 5 cán bộ nhân viên. Nữ không 1 trưởng phòng phu trách chung 1 phó phòng phu trách giúp việc phụ trách công tác chỉ đạo thi công 3 cán bộ kỹ thuật nhân sự - Phòng tài chính kế toán. + Phòng tài chính kế toán bao gồm: 5 cán bộ nhân viên. Nữ 2. 1 trưởng phòng kiêm kế toán trưởng phụ trách chung. 1 phó phòng giúp việc, kế toán tổng hợp. 2 nhân viên kế toán. SV: Nguyễn TuÂn Đức - Lớp: KT18A5HN 13 Báo cáo tổng hợp kế toán Trêng §HKTKT C«ng nghiÖp 1 1 thủ quỹ kiêm thủ kho vật tư tại Công ty. - Phòng quản lý nhân sự + Phòng quản lý nhân sự bao gồm: 3 cán bộ nhân viên. Nữ không. 1 trưởng phòng phụ trách chung. 1 phó phòng giúp việc phục trách kế hoạch, dự toán. 1 cán bộ nghiệp vụ. - Phòng nhân sự hành chính (nhân chính). + Phòng nhân chính bao gồm: 9 cán bộ nhân viên. Nữ 4. 1 trưởng phòng phụ trách chung. 1 phó giúp viÖcphô trách công tác chế độ. 1 nhân viên công tác thống kê, chế độ tiền lương BHXH. 1 nhân viên nghiệp vụ hồ sơ nhân sự. 1 nhân viên văn thư đánh máy. 1 cán bộ y tế đời sống hành chính quản trị văn phòng. 1 nhân viên bảo vệ. 2 công nhân lái xe con. SV: Nguyễn TuÂn Đức - Lớp: KT18A5HN 14 Báo cáo tổng hợp kế toán Trêng §HKTKT C«ng nghiÖp 1 V - Cơ cấu sản xuất của Công ty: Phân bổ trình độ lao động trong Công ty. TT Chức danh Tổng số người 1 2 3 4 5 6 7 8 Đại học, cao đăng kỹ thuật Đại học cơ khí Đại học kinh tế luật Trung cấp kỹ thuật Trung cấp cơ khí Trung cấp nghiệp vụ Sơ cấp nghiệp vụ CN lao động phổ thông Tổng cộng 14 1 10 16 2 18 3 52 116 Phân bổ Lãnh đạo Công ty Phòng chức năng 3 6 1 4 8 1 1 6 3 Đơn vị đội phân lượng sản xuất 5 1 2 14 1 12 25 52 89 1. Tổ chức sổ sách kế toán và phương pháp hình thức áp dụng Để phù hợp với yêu cầu quản lý và đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty Công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ. Hệ thống tài khoản áp dụng là hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định số 114 TC – Q§ §HKT và thông tư mới theo quyết định số 149 của 2001/ Q§ - BTC Hình thức chønh từ ghi sổ tại công ty Công ty sử dụng các loại sổ sau + Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ + Chứng từ ghi sổ + Số cái hình thức chứng từ ghi sổ + Sổ chi tiết + Bảng cân đối phát sinh Tuỳ theo yêu cầu công việc của từng bộ phận kế toán sử dụng các loại sổ trên đảm bảo tính pháp lý và đúng quy định . SV: Nguyễn TuÂn Đức - Lớp: KT18A5HN 15 Báo cáo tổng hợp kế toán Trêng §HKTKT C«ng nghiÖp 1 Chứng từ gốc Sổ quỹ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ BTH chứng tõ Sổ thẻ kế to¸n gèc Chi tiết Chứng từ ghi sổ BTH Sổ cái Chi TiÕt Bảng cân đối phát sinh Bảng báo c¸o tµi chính Tình hình công tác hạch toán kế toán Số hiệu TK 111 Tên TK Tiền mặt Dư nợ 1.550.000.000 SV: Nguyễn TuÂn Đức - Lớp: KT18A5HN 16 Dư có Báo cáo tổng hợp kế toán 112 131 136 138 141 152 153 211 214 311 331 334 336 338 341 411 414 421 431 441 Tổng Tiền gửi Ngân hàng Phải thu của khách hàng Phải thu nội bộ Phải thu khác Tạm ứng NVL Công cụ, dụng cụ Tài sản cố định Hao mòn TSC§ Vay ngắn hạn Phải trả người bán Phải trả công nhân viên Phải trả nội bộ Phải trả khác Vay dài hạn Nguồn vốn kinh doanh Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận chưa phân phối Quỹ phúc lợi Nguồn vốn đầu tư XDCB Trêng §HKTKT C«ng nghiÖp 1 1.250.000.000 2.250.000.000 404.400.000 253.000.000 152.000.000 170.000.000 475.000.000 10.004.000.000 SV: Nguyễn TuÂn Đức - Lớp: KT18A5HN 16.697.400.000 17 545.000.000 895.462.000 2.958.420.000 879.868.000 1.167.895.000 1.587.680.000 1.420.000.000 2.515.000.000 451.075.000 1.562.000.000 1.450.000.000 1.265.000.000 16.697.400.000 Báo cáo tổng hợp kế toán Trêng §HKTKT C«ng nghiÖp 1 2. Sổ chi tiết một số TK TK152 Tên VL Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền tính 10 Kg 6312 740 4670880 Sắt  8 Kg 5600 6120 34272000 Thép tÂm Kg 2930 6500 19045000 12 8.6 Kg 50 800000 40000000 Sắt  12 Kg 7260 6200 45012000 Thép ống  114 M 100 60000 6000000 018 Kg 7000,04 3000 21000120 11.7 TK 331 Người bán Giá trị Công ty đầu tư và phát triển hồng hà Hà Nội 200750000 Công ty vật tư TháI Nguyên 575980000 Công ty hưng thịnh hà Nội 397000 Công ty Việt Tiến Nghệ An 987500000 Công ty Hoà Phát Nghệ An 320000000 Công ty Hoàng Long Hà Nội 477190000 TK 131 Khách hàng Số tiền Công ty cổ phần Nam Hải SV: Nguyễn TuÂn Đức - Lớp: KT18A5HN 527.000.000 18 Báo cáo tổng hợp kế toán Trêng §HKTKT C«ng nghiÖp 1 Công ty thủ lợi thái bình 1.023.000.000 Công ty cơ khí Quảng An 700.000.000 TK 141 Tên người tạm ứng Số tiền Trần Mạnh Hùng 60.303.000 Hoàng Thông 50.725.000 Nguyễn Trung Kiên 40.972.000 SV: Nguyễn TuÂn Đức - Lớp: KT18A5HN 19
- Xem thêm -