Tài liệu Chức năng của ngân hàng thương mại – mối quan hệ giữa ngân hàng thương mại với ngân hàng trung ương

  • Số trang: 84 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA ĐẦU TƯ ~~~~~~*~~~~~~ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI PHÒNG GIAO DỊCH LONG BIÊN CHI NHÁNH THANH QUAN NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI HABUBANK Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện Lớp : ThS : PHAN THU HIỀN : HOÀNG VĂN LƯƠNG : KINH TẾ ĐẦU TƯ 47A HÀ NỘI - 2009 HOÀNG VĂN LƯƠNG 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI - HABUBANK..................1 1.1 Vài nét về ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) nhà Hà Nội Habubank....................................................................................................- 3 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển.................................................- 3 1.1.2 Sơ đồ và cơ cấu tổ chức......................................................................- 5 1.1.3 Khái quát một số lĩnh vực hoạt động của Habubank giai đoạn 20032008..............................................................................................................- 6 1.1.3.6. Hoạt động hợp tác đầu tư nước ngoài......................................- 13 1.1.3.7.Công tác đầu tư phát triển nguồn nhân lực:..............................- 13 1.1.3.8. Hoạt động đầu tư chứng khoán..................................................- 15 1.1.3.9. Quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư ....................................- 16 1.2 Tình hình thẩm định dự án đầu tư tại Habubank..........................- 17 1.2.1 Khái quát tình hình thẩm định dự án đầu tư tại Habubank......- 17 1.2.2 Mục tiêu thẩm định:........................................................................- 21 1.3. Quy trình, phương pháp,và nội dung thẩm định dự án đâù tư tại Habubank..................................................................................................- 21 1.3.1.Quy trình thẩm định:......................................................................- 21 1.3.2. Phương pháp thẩm đinh:...............................................................- 25 1.3.3.Nội dung thẩm định.........................................................................- 27 1.3. 3.1. Thẩm định hồ sơ xin vay vốn của khách hàng........................- 27 1.3.3.2 Thẩm định đánh giá khách hàng vay vốn................................- 31 1.3.3.3. Thẩm định dự án đầu tư :........................................................- 36 HOÀNG VĂN LƯƠNG 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.4. Ví dụ thẩm định dự án đầu tư của PGD Long Biên thuộc chi nhánh Thanh Quan ngân hàng TMCP nhà Hà Nội - Habubank.........- 39 1.4.1.Thẩm định khách hàng vay vốn.....................................................- 40 1.4.1.1.Thẩm định năng lực pháp lý của khách hàng vay vốn..............- 40 1.4.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng vay vốn..............................................................................................................- 41 1.4.1.2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.............................- 41 1.4.1.2.2. Tình hình tài chính...................................................................- 41 1.4.2. Thẩm định dự án đầu tư................................................................- 44 1.4.2.1. Sơ lược về dự án đầu tư...............................................................- 44 1.4.2.2. Nội dung thẩm định , kết quả đánh giá hình thành dự án.......- 44 1.5. Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội - Habubank ............................................................- 48 1.5.1. Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư :................................- 48 1.5.1.1. Những kết quả đạt được..............................................................- 48 1.5.1.2. Những tồn tại và nguyên nhân...................................................- 49 1.5.2. Đánh giá công tác thẩm định dự án tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội - Habubank.................................................................- 50 1.5.2.1. Những kết quả đạt được:............................................................- 50 1.5.2.2. Những hạn chế và nguyên nhân.................................................- 52 CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI - HABUBANK...........................................................................- 55 2.1. Định hướng phát triển của ngân hàng Habubank........................- 55 2.1.1. Định hướng phát triển chung của ngân hàng Habubank...........- 55 2.1.2. Định hướng về công tác thẩm định dự án giai đoạn 2009-2012...- 56 HOÀNG VĂN LƯƠNG 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án Habubank.............................................................................................- 59 2.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực..........................- 62 2.2.2. Giải pháp về quy trình thẩm định................................................- 65 2.2.3. lựa chọn phương pháp thẩm định phù hợp.................................- 66 2.2.4. Giải pháp về nội dung thẩm định.............................................- 67 - 2.2.5. Giải pháp về công nghệ..................................................................- 68 2.2.6. Giải pháp về hệ thống thông tin ,cơ sở dữ liệu............................- 69 2.3. Một số kiến nghị................................................................................- 71 2.3.1. Kiến nghị với nhà nước và các bộ ngành có liên quan...............- 71 2.3.2. Kiến nghị với ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại khác............................................................................................................- 73 - HOÀNG VĂN LƯƠNG 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Trên đà phát triển chung của toàn cầu trong đó có sự đi lên mạnh mẽ của nền kinh tế, kéo theo hệ thống ngân hàng ngày càng mở rộng quy mô và chất lượng , từ ngân hàng nhà nước đến các ngân hàng thương mại. Vai trò của hệ thống ngân hàng ngày một được thể hiện rõ ràng trong việc thu hút và phân phối các nguồn lực về vốn đầu tư tạo nên sự hoàn mỹ của nên kinh tế. Việt nam ta, hay thế giới hiện nay đang đứng trước dich lạm phát toàn cầu, giá cả ngày càng gia tăng, nhiều hệ thống ngân hàng đã sụp đổ, bởi phương thức kinh doanh, không còn phù hợp,mắc nhiêu sai sót khi cho vay vốn đầu tư vào các dự án àm không thu hồi được gốc và lãi , rõ ràng là hoạt động của mỗi ngân hàng, thành công hay thất bại trong đó có yếu tố thẩm định đóng vai trò vô cùng to lớn, thẩm định dự án đầu tư có hiệu quả hay không đồng nghĩa với việc ngân hàng có khả năng thu vốn về không ? Với nhiệt huyết của tuổi trẻ lại là sinh viên một trường đại học khối chuyên ngành đầu tư momg muốn tim hiểu và đóng góp một phần nào đó cho nền kinh tế chung và hệ thống ngân hàng nhà nước hay thương mại nói riêng những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của các dự án, thông qua khâu thẩm định dự án đầu tư nên tôi chọn đề tài “ Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định dự án tại chi nhánh Thanh Quan- Ngân hàng thương mại cổ phân nhà Hà Nội – Habubank ’’. Mặc dù đây là một đề tài không mới nhưng mang ý nghĩa thực tiễn cao và mang tính then chốt trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng. Trong bài viết còn nhiều sai sót, hạn chế nên em mong muốn nhận được sự chỉ bảo của thầy cô,để có thể hoàn thiện được bài viết của mình trong khóa luận văn tốt nghiệp. HOÀNG VĂN LƯƠNG 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bài viết được chia làm hai chương: Chương I: thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà - Habubank giai đoạn 2003-2008. Chương II: Một số giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà - Habubank . Trong quá trình thực tập tại ngân hàng TMCP nhà – Habubank ,em không ngừng nhận được sự giúp đỡ cũng hay chỉ bảo tận tình của các anh chị tại làm việc tại chi nhánh Thanh Quan, một ngày đến chi nhánh thực tập là một ngày học tập và mở mang bao kiến thức , sự vun đắp ngày càng to lớn lại được cộng hưởng bởi sự chỉ bảo tận tình từ giảng viên ,Thạc Sĩ Phan Thu Hiền. Qua đây em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các thầy cô trong khoa kinh tế đầu tư đặc biệt là giảng viên ,Thạc Sĩ Phan Thu Hiền. HOÀNG VĂN LƯƠNG 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI - HABUBANK 1.1 Vài nét về ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) nhà Hà Nội - Habubank. 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. Habubank là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên ở Việt Nam. Được thành lập từ năm 1989 với mục tiêu ban đầu là hoạt động tín dụng và dịch vụ trong lĩnh vực phát triển nhà. Sự ra đời của Habubank hòa trong xu thế chung của tiến trình đổi mới sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI. Đây là kết quả sự hợp tác giữa Ngân hàng Phát triển Việt Nam với các cổ đông khác bao gồm Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và một số doanh nghiệp quốc doanh hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, quản lý nhà và du lịch. Ngày 30 tháng 12 năm 1988, thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam ký quyết định 139 – NH/QD ban hành “ Điều lệ ngân hàng phát triển nhà thành phố Hà Nội”. Ngày 31- 12- 1988, UBND thành phố Hà Nội ra quyết định số 6719/QĐ- UB cho phép ngân hàng phát triển nhà Hà Nội có tên gọi Habubank (viết tắt HBB) được hoạt động từ ngày 2- 1- 1989. Ngày 6- 6- 1992, theo quyết định số 00020/Ngân hàng- GP của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng nhà Hà Nội được mang tên “ ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội” với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Sự thay đổi này là việc thực hiện pháp lệnh Ngân hàng, Hợp tác xã tín dụng và công ty tài chính do Chủ tịch nước Cộng hào xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24- 5- 1990. Đồng thời Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng ban hành quyết định số 104/QĐ- NH5 xác định nội dung hoạt động của Habubank. Thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 5 tỷ đồng, Habubank được phép kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng trong 99 năm. Tháng 10 HOÀNG VĂN LƯƠNG 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 năm 1992, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép Ngân hàng thực hiện thêm một số hoạt động kinh doanh ngoại tệ gồm tiền gửi, tiết kiệm, vay và tiếp nhận, cho vay, mua bán kiều hối, thanh toán ngoại tệ trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Ngày 28- 3- 1995, Đại hội Cổ đông lần thứ IV đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý trong chiến lược kinh doanh của Habubank với việc chú trọng mở rộng các hoạt động thương mại nhằm vào đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các cá nhân và tổ chức tài chính khác bên cạnh việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ và phát triển nhà. Thêm vào đó, cơ cấu cổ đông cũng được mở rộng một cách rõ rệt với nhiều cá nhân, doanh nghiệp quốc doanh và doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư đóng góp phát triển. Đây là dấu mốc của sự ổn định và bước sang giai đoạn phát triển bền vững của Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội. Từ chỗ là ngân hàng chuyên kinh doanh tiền tệ tín dụng và các dịch vụ trong lĩnh vực nhà trên địa bàn Hà Nội, đến nay nghiệp vụ của ngân hàng đã được mở rộng và hết sức đa dạng. Điều lệ của ngân hàng đã xác định “ Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội hoạt động đa năng kinh doanh tiền tệ, tín dụng, đầu tư và các dịch vụ ngân hàng thương mại, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực nhà đất, vật tư xây dựng, các chương trình phát triển nhà chỉnh trang đô thị, các dịch vụ thương mại về nhà, đất xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội và các vùng cần thiết khác”. Tới nay, qua hơn 20 năm hoạt động, Habubank đã có số vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng với mạng lưới ngày càng mở rộng, 8 năm liên tục được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xếp loại A và được công nhận là ngân hàng phát triển toàn diện với hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả. Habubank luôn giữ vững niềm tin của khách hàng bằng chất lượng sản phẩm dịch vụ và phong cách nhiệt tình, chuyên nghiệp của tất cả nhân viên. HOÀNG VĂN LƯƠNG 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.1.2 Sơ đồ và cơ cấu tổ chức Habubank hiện có mô hình tổ chức báo cáo ít tầng nhằm giảm thiểu tính quan liêu trong hệ thống cũng như nâng cao tính năng động của tổ chức. Ðặc điểm nổi bật của mô hình Habubank là tập trung vào khách hàng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và quản lý rủi ro hiệu quả. Rủi ro là một phần gắn liền với mọi hoạt động kinh doanh ngân hàng. Kiểm tra và quản lý rủi ro sao cho cân bằng được mối quan hệ rủi ro - lợi nhuận trước hết đòi hỏi một cơ cấu tổ chức phù hợp và chính sách nhất quán trong toàn hệ thống. Do đó, cơ cấu Habubank hoàn toàn được tổ chức theo chiến lược phát triển do Hội đồng Quản trị đề ra và liên quan chặt chẽ đến quản lý rủi ro. Đồng thời tính linh hoạt và giảm thiểu quan liêu cũng luôn được đề cao giúp Ngân hàng dễ thích ứng và thay đổi khi môi trường kinh doanh biến chuyển. Hiện tại, Habubank có 01 Hội sở và 26 chi nhánh, phòng giao dịch với sản phẩm kinh doanh đa dạng gồm dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp (tài trợ thương mại quốc tế, ngoại hối, quản lý tiền mặt…), dịch vụ ngân hàng cá nhân (huy động, cho vay tiêu dùng, mua nhà…) và các hoạt động đầu tư khác trên thị trường chứng khoán. HOÀNG VĂN LƯƠNG 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sơ đồ 1: BỘ MÁY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HĐQT UB.QUẢN LÝ TÀI SẢN UBCS, TÍN DỤNG BAN ĐIỀU HÀNH Tổng giám đốc điều hành Rủi ro thị trường và thanh khoản P. Tổng giám đốc P. Tổng giám đốc Rủi ro tín dụng Rủi ro hoạt động P. Tổng giám đốc P. Tổng giám đốc Nguồn vốn Chiến lược - hợp tác makerting DVNH cá nhân DVNH DN Phát triển kinh doanh Kiểm tra xét duyệt tín dụng Cung ứng dịch vụ giao dich HỖ TRỢ QUẢN LÝ VÀ KIỂM TRA NỘI BỘ 1.1.3 Khái quát một số lĩnh vực hoạt động của Habubank giai đoạn 2003-2008 Có thể nói, là một ngân hàng TMCP, Habubank đã hoàn thành một cách xuất xắc các chỉ tiêu quan trọng của một doanh nghiệp cổ phần như: Lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ cổ tức…Đây là thành quả của cả quá trình hoạt động, phấn đấu không biết mệt mỏi của tập thể cán bộ, công nhân viên cũng như của HĐQT, Ban điều hành. Kết quả này đã thể hiện rõ sự tăng trưởng bền vững, cấu trúc tài chính lành mạnh của Habubank trong những năm vừa qua. HOÀNG VĂN LƯƠNG 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bảng 1: Một số chỉ tiêu tài chính tổng hợp Đơn vị: triệu đồng Năm Chỉ tiêu Tổng thu từ HĐKD Tổng chi phí HĐKD Thu nhập HĐ thuần Dự phòng nợ khó đòi Tỷ lệ nợ quá hạn LN trước thuế Lợi nhuận sau thuế 2008 2007 2006 2005 2004 2003 3.810.000 2.919.603 890.397 98.127 2% 525.000 416.685 2.248.179 1.720.501 545.678 84.923 2,49% 460.755 365.632 986.246 701.174 279.072 31.025 0.95% 248.047 185.193 488.911 371.031 117.880 14.783 1.10% 103.097 75.190 311.440 238.562 72.878 12.412 1.41% 60.466 45.657 194.020 161.672 32.348 3.217 0.82% 29.131 19.816 20% 32% 25% 15% Cổ tức 20% Tổng tài sản 25.000.000 23.518.984 11.685.318 5.524.791 3.728.305 Tổng dư nợ 10.000.000 9.419.738 5.983.267 3.330.218 2.362.641 Tổng tài sản nợ 24.863.000 19.970.336 9.928.937 5.133.327 3.474.578 Vốn điều lệ 2.800.000 2.000.000 1.000.000 300.000 200.000 Tổng vốn cổ đông 3.179.345 1.756.381 391.464 235.547 150.986 3.215.106 (Báo cáo thường niên 2007, Habubank và báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm2008) HOÀNG VĂN LƯƠNG 5 14% 2.686.147 1.596.105 2.535.179 120.000 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.1.3.1 Về tổng tài sản: Bảng 2: Tổng tài sản qua các giai đoạn Đơn vị: triệu đồng 23.518.9 2008 2007 8411.685 .3185.52 4.7913.7 2006 2005 2004 2003 28.3052. 686.147 Năm 25.000.0 00 Tổng TS (Nguồn: Báo cáo thường niên 2007, Habubank và báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm2008) Bảng trên cho thấy giai đoạn 2003- 2008, tổng tài sản của Habubank tăng với tốc độ cao và đạt giá trị lớn hơn nhiều lần so với giai đoạn trước 1992- 1997. Đến cuối 2008, tổng tài sản của Habubank đã đạt 25.000.000 tỷ đồng. Việc huy động và nâng cao tổng tài sản là cơ sở để Habubank đầu tư vốn cho hoạt động xây dựng và mở rộng các nhánh, đầu tư nâng cao trang thiết bị và tăng vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.mặc dù năm 2008 tài sản tăng không nhiều nhưng xét trong bối cảnh chung thi đó là một sư tăng trưởng khá ngoại mục của habubank 1.1.3.2.Về hoạt động cho vay. Hoạt động cho vay là hoạt động chủ yếu và mang lại nguồn thu chính của ngân hàng từ trước tới nay cũng như trong thời gian tới. Phát triển tín dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh là điều Habubank luôn hướng tới. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng tín dụng, Habubank còn đẩy HOÀNG VĂN LƯƠNG Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mạnh các hoạt động kiểm tra nhằm phát hiện và nhanh chóng xử lý các rủi ro; ban hành định hướng cho vay, hoàn thiện các quy trình, quy chế, các quy định nội bộ để thống nhất phương thức quản lý tín dụng trong toàn hệ thống; hoàn thiện hệ thống chấm điểm khách hàng thể nhân và doanh nghiệp nhằm đánh giá chính xác khách hàng để có chính sách cho vay phù hợp. Bên cạnh đó, hoạt động kiểm tra, kiểm soát và rà soát hoạt động tín dụng được tiến hành định kỳ nhằm phát hiện sớm các rủi ro có thể xảy ra để đề xuất hướng xử lý kịp thời. Về công tác điều hành thực tế, HĐQT cũng như ban điều hành đều rất coi trọng công tác tín dụng. Từ chỗ khách hàng ban đầu chủ yếu là tư nhân thì nay, đối tượng khách hàng đã trở nên rất đa dạng, bao gồm tất cả các thành phần trong nền kinh tế quốc dân cũng như các khách hàng và đối tác nước ngoài. Lĩnh vực cho vay và phương thức cho vay cũng ngày càng đa dạng, phong phú và đem lại nhiều lựa chọn cho các khách hàng. Habubank không ngừng đưa ra các sản phẩm mới và thiết thực, thu hút nhiều đối tượng khách hàng. Vừa tăng cường công tác quản lý, áp dụng chính sách cho vay phù hợp, tuân thủ đúng quy định của Nhà nước Việt Nam cũng như của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để quản lý rủi ro, vừa đào tạo cho mình đội ngũ cán bộ nhân viên tín dụng chuyên nghiệp, nhạy bén ở mọi thời điểm là những yếu tố giúp Habubank luôn chủ động trong mọi tình huống và các biến động của thị trường tài chính. Kết quả hoạt động cho vay có thể xem xét thông qua các số liệu, bảng biểu sau: Biểu 1: Tổng dư nợ qua các năm (đơn vị tỷ đồng) HOÀNG VĂN LƯƠNG Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qua biểu đồ 1 có thể thấy đó, tổng dư nợ của ngân hàng cũng có sự tăng trưởng khá nhanh cả về giá trị lẫn tỷ lệ.Năm 2006, tổng dư nợ vượt so với năm 2005 là 82,7% . 6 tháng đầu năm 2007 tăng so với cùng thời điểm năm 2006 là hơn 65%.năm 2008 so với năm 2007 chỉ tăng khoảng 10% do ảnh hưởng chung của nền kinh tế. Không chỉ tăng trưởng về mặt lượng, tình hình dư nợ của Habubank cũng có những sự điều chỉnh ngày càng tốt hơn. Trong tổng dư nợ thì dư nợ của các công ty cổ phần, công ty TNHH luôn chiếm từ 60 đến 70% .Vì đây là đối tượng khách hàng truyền thống lâu nay của ngân hàng nên cần duy trì. Bên cạnh đó, với mục tiêu trở thành một ngân hàng bán lẻ hàng đầu, Habubank ngày càng chú trọng đến các khách hàng vừa và nhỏ với hình thức cho vay tiêu dùng và các loại hình cho vay khác ngày càng phong phú. Đây là đối tượng cần được ưu tiên và là mục tiêu lâu dài của Habubank. Dư nợ cho vay tiêu dùng của Habubank đạt trên dưới 25% và có xu hướng ngày càng tăng trong tỷ trọng dư nợ của ngân hàng. Bảng sau có thể cho ta thấy rõ hơn xu hướng cho vay theo đối tượng khách hành đã phân tích ở trên của Habubank. HOÀNG VĂN LƯƠNG Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bảng 3: Cơ cấu tín dung theo đối tượng khách hàng. Đơn vị: % Đốitượng Năm 2003 2004 2005 DNNN, CT CP, CT TNHH 74 75 68 Hộ gia đình 15 23 29 DN có vốn ĐT nước ngoài 11 2 3 (Nguồn: báo cáo thường niên, Habubank) 2006 69.15 26.45 1.41 2007 81,22 17.74 1,04 2008 69,89 28,07 2,04 Về cơ cấu cho vay theo thời hạn, Habubank chú trọng các dự án đầu tư trung dài hạn có tính khả thi cao, các dự án trọng điểm nằm trong quy hoạch của chính phủ…nhằm đảm bảo nguồn thu cho ngân hàng. Trong giai đoạn 2003- 2008 có thể thấy tín dụng ngắn hạn vẫn là chủ yếu và tỷ lệ giữ ở mức khá ổn định. Tỷ lệ này được đánh giá là khá phù hợp, vừa đảm bảo cho ngân hàng có được nguồn thu nhập vừa giữ được chỉ số an toàn cao.Bươc sang năm 2008 habubank cho vay tăng tiêu dùng nhằm đẩy mạnh chi tiêu kích cầu cho nền kinh tế tạo ra hình thức kinh doanh mới cho habubank tạo đà cho hướng đi mới nhưng vẫn đảm bảo viêc chi trả của khách hàng và cân đối tỷ lệ giữa các thành phần vẫn được đảm bảo. Bảng 4: Cơ cấu tín dụng theo thời hạn vay vốn (Đơn vị: %) Năm Ngắn hạn 2003 2004 2005 2006 2007 70,3 Trung, dài hạn 66,3 29,7 69 33,7 70,39 31 59,73 29,61 40,27 Về ngành nghề có thể nói Habubank tập trung cho vay với các dự án thương mại là chính. Điều này là phù hợp với cơ cấu nền kinh tế cũng như tính chất quay vòng vốn nhanh của ngành sẽ mang lại hiệu quả hơn trong cho vay. HOÀNG VĂN LƯƠNG Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (Nguồn: Báo cáo thường niên, Habubank) HOÀNG VĂN LƯƠNG Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bảng 5: Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề (Đơn vị: %) 2003 72 4 4 Năm Thương mại Nông, lâmnghiệp 2004 73 0,23 2005 65,94 0,98 3,8 3,18 Sản xuất và chế biến 9,08 6 9,92 8,68 Xây dựng 14 7,77 20,6 Khác (Nguồn: Báo cáo thường niên, Habubank) 1.1.3.3. 2006 63,51 0,21 2007 49,46 14,68 13,97 6,17 26,93 1,75 20,14 Về hoạt động bảo lãnh Doanh số bảo lãnh của ngân hàng liên tục tăng qua các năm, mức tăng qua các năm luôn lớn hơn 70% doanh số của năm trước( năm 2005: 76%, năm 2005: 154%, năm 2007: 72,28%,năm 2008:158,56%). Thu nhập từ hoạt động bảo lãnh đạt 17,2 tỷ đồng tăng 45,76% so với năm 2007. 1.1.3.4. Về hoạt động thanh toán quốc tế Ngân hàng TMCP nhà Hà Nội xác định đây là một khâu quan trọng trong quá trình kinh doanh cũng như hợp tác quốc tế. Vì vậy thời gian qua, nhờ sự chú trọng đúng mức, hoạt động thanh toán quốc tế của Habubank đẫ có sự triển vượt bậc cả về chất lẫn lượng. Bên cạnh các dịch vụ truyền thống, Công ty Chứng khoán Habubank được thành lập và trở thành một trong những công ty dẫn đầu thị trường về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Mười tháng đầu năm 2007, Habubank tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng từ 30 đến trên 50% ở tất cả các chỉ tiêu hoạt động. Cụ thể: tổng tài sản đạt 19.357 tỉ đồng, tổng huy động đạt 15.832 tỉ đồng, tổng dư nợ 8.784 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế là 391 tỉ đồng. Đến năm 2008 tổng tái sản lên tới 25.000 tỷ đồng, dư nợ 10.000 tỷ đồng HOÀNG VĂN LƯƠNG Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Đầu năm 2008, Deutsche Bank Aktiengesellschaft trở thành đối tác chiến lược nước ngoài với việc nắm giữ 10% cổ phần của Habubank . Deutsche Bank cam kết sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Habubank trong các hoạt động quản trị rủi ro, quản lý nguồn vốn và cùng nhau tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh Deutsche Bank, Habubank còn có một số cổ đông là các tập đoàn kinh tế trong nước như Công ty Công nghiệp tàu thủy Vinashine, Tổng công ty Lắp máy Lilama, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn...Trong năm 2008, Habubank sẽ đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ khách hàng (Call Center) để hỗ trợ trực tiếp khách hàng và bán hàng qua điện thoại, niêm yết trên thị trường chứng khoán và tập trung đầu tư công nghệ. Đến năm 2010 sẽ nâng vốn điều lệ lên 5.000 tỉ đồng. Việc lựa chọn Deutsche Bank là đối tác chiến lược cũng sẽ giúp Habubank rất nhiều trong việc phát triển ra thị trường thế giới. Mục tiêu gần nhất trong năm 2009 của Habubank là tiếp tục củng cố năng lực tài chính thông qua việc tăng vốn điều lệ và nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp tục mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ. Ngoài củng cố và phát triển các hoạt động ngân hàng, Habubank cũng sẽ phát triển sang nhiều lĩnh vực tài chính khác đồng thời có kế hoạch mở rộng các hoạt động như quản lý quỹ, bảo hiểm... 1.1.3.5. Hoạt động chuyển giao công nghệ Habubank hiện chú trọng phát triển những ngân hàng tự động cũng như phát hành thẻ thanh toán,cung cấp các dịch vụ ngân hàng tự động qua SMS banking, email banking, phone banking, các sản phẩm bancassurance Habubank hiện chú trọng phát triển các sản phẩm ngân hàng tự động như phát hành thẻ thanh toán, cung (dịch vụ bảo hiểm qua ngân hàng). Trong năm 2008, Habubank sẽ đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ khách hàng (Call HOÀNG VĂN LƯƠNG Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Center) để hỗ trợ trực tiếp khách hàng và bán hàng qua điện thoại, niêm yết trên thị trường chứng khoán và tập trung đầu tư công nghệ. Habubank cũng là một trong những ngân hàng đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ mới. Ngay từ năm 2002, Habubank đã đầu tư phần mềm, thực hiện quản lý tập trung và nối mạng trực tuyến toàn hệ thống. từ năm 2006 đến nay (2009), Habubank đã triển khai dự án đầu tư công nghệ thay thế phần mềm mới để nâng cao năng lực quản lý theo các chuẩn mực quốc tế và hỗ trợ phát triển sản phẩm mới. Đây đều là những công nghệ mới và Habubank là một trong những ngân hàng đầu tiên của Việt Nam mạnh dạn thực hiện chuyển giao và áp dụng vào Việt Nam. Việc lựa chọn Deutsche Bank là đối tác chiến lược không chỉ giúp Habubank rất nhiều trong việc phát triển ra thị trường thế giới làm còn hỗ trợ nhiều cho ngân hàng trong việc chuyển giao đổi mới công nghệ tiên tiến của ngành ngân hàng. Mục tiêu cuối cùng của Habubank trong chiến lược công nghệ thông tin là nhằm phục vụ cho chiến lược kinh doanh và chiến lược phát triển của ngân hàng; hỗ trợ một cách tốt nhất cho các mảng hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng, tăng hiệu quả làm việc của toàn bộ hệ thống ngân hàng và hỗ trợ nhanh chóng tạo ra các sản phẩm dịch vụ tạo thu nhập cho ngân hàng. Hệ thống công nghệ thông tin của Habubank trở thành hệ thống hiện đại, 99% các giao dịch của ngân hàng đều được xử lý tự động và chính xác, có khả năng hoạt động online 24/24h, phục vụ hoạt động cho khoảng 50 chi nhánh và phòng giao dịch trên phạm vi cả nước, có khả năng xử lý một khối lượng giao dịch hàng ngày theo dự tính khoảng 100000 giao dịch. Qua các mặt hoạt động của ngân hàng TMCP nhà Hà Nội đã thể hiện sức phát triển mạnh mẽ và bền vững của một ngân hàng với bề dày chưa đầy 2 thập kỷ. Thành quả mà Habubank đạt được không chỉ là những con số về lợi nhuận, cổ tức, về những giải thưởng hay bằng khen trong và ngoài nước. HOÀNG VĂN LƯƠNG Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Một điều quan trọng nữa chính là sự tin tưởng của khách hàng. Đó là điều kiện quan trọng để ngân hàng có thể tiếp tục vững mạnh và phát triển trong bối cảnh ngành tài chính ngân hàng đang trong quá trình hội nhập với đầy những cơ hội và thách thức tiềm ẩn. 1.1.3.6. Hoạt động hợp tác đầu tư nước ngoài Habubank tích cực nâng cao mối quan hệ với các ngân hàng nước ngoài như Citibank, SCB, SMBC,Credit Suisse, ING, RZB, Scotia Bank, BHF, ANZ,BNP, UOB…Đến nay, Habubank đã thiết lập mã kháo giao dịch trực tiếp với hàng chục ngân hàng lớn ở Châu Âu, Châu Mỹ, Trung Đông. Đồng thời, Habubank mở rộng mạng lưới ngân hàng đại lý có quan hệ trực tiếp lên tới hàng ngàn trên 85 nước và vùng lãnh thổ. Doanh số thanh toán quốc tế của Habubank cũng không ngừng tăng tiến qua các năm với mức tăng trên 50%. Habubank cũng nhận được giải thưởng về chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc do Citigroup trao tặng dành cho ngân hàng có tỷ lệ điện tự động từ 98% trở lên. Habubank đã hoàn tất việc chuyển giao 10% cổ phần cho ngân hàng Deutsche Bank. Như đã nói, đây là cơ sở quan trọng giúp Habubank phát triển ra thị trường thế giới về các hoạt động liên quan đến tài chính ngân hàng nói chung và đầu tư nói riêng. 1.1.3.7.Công tác đầu tư phát triển nguồn nhân lực: Habubank là một ngân hàng thương mại đang phát triển rất năng động với môi trường làm việc không ngừng học hỏi và liên tục cải tiến. Với chính sách con người là tài sản quý giá nhất của ngân hàng, Hội đồng Quản trị và Ban Ðiều hành Habubank không ngừng chú trọng nâng cao động lực làm việc và năng lực cán bộ. Các quy chế nội bộ và chính sách đãi ngộ của Habubank luôn đề cao những giá trị văn hoá mà Habubank trân trọng. Ðó là đội ngũ lãnh đạo vững mạnh, tính chính trực, liêm minh, minh bạch, công khai và sự cởi mở, hợp tác trong công việc. Ðồng thời, mọi nhân viên Habubank đều phải HOÀNG VĂN LƯƠNG
- Xem thêm -