Tài liệu Chiến lược kinh doanh của hyundai và bài học kinh nghiệm.

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Chi n l c kinh do anh qu c t c a Hyundai và bài h c kinh nghi m Tiểu luận Chiến lược kinh doanh của Hyundai và bài học kinh nghiệm 1 Chi n l c kinh do anh qu c t c a Hyundai và bài h c kinh nghi m MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................................. 4 CHƯƠNG 1: TỔNG Q UAN VỀ HYUNDAI ................................................................................ 5 1. Lịch sử hình t hành v à phát triển. ........................................................................................ 5 2. Triết lý kinh doanh ........................................................................................................... 6 3. 2.1. Phương châm quản l ý................................................................................................ 6 2.2. Gi á trị cốt lõi ............................................................................................................ 6 2.3. Tầm nhìn và sứ mệnh ................................................................................................ 7 Tổng quan về hoạt đ ộng kinh doanh .................................................................................. 8 3.1. Sản phẩm ................................................................................................................. 8 3.2. Hoạt động ki nh doanh của Hyundai ........................................................................... 9 CHƯƠNG 2: MÔI T RƯỜNG K INH DOANH CỦA HYUNDAI ............................................... 12 1. 2. Môi trường vi mô ................................................................Error! B ookmark not d efin ed. 1.1. Nguồn l ực b ên trong................................................................................................ 12 1.2. Đối thủ cạnh t ranh. ................................................................................................. 14 Môi trường vĩ mô ........................................................................................................... 16 2.1. Chính trị và luật pháp. ............................................................................................ 16 2.2. Văn hoá, xã hội. ...................................................................................................... 16 2.3. Khoa học và công nghệ ........................................................................................... 17 CHƯƠNG 3: HOẠT ĐỘNG KI NH DOANH Q UỐC TẾ CỦA H YUNDAI ................................ 18 1. 2. 3. 4. Chi ến l ược ki nh doanh quốc t ế của Hyundai ..................................................................... 18 1.1. Khái ni ệm chung về chi ến l ược ................................................................................ 18 1.2. Chiến l ược kinh doanh q uốc tế của Hyundai ............................................................. 18 Cơ cấu tổ ch ức t hiết kế theo chi ến lược kinh d oanh quốc tế của Hyundai ........................... 22 2.1. Khái ni ệm cơ cấu tổ chức ........................................................................................ 22 2.2. Cơ cấu tổ chức của Hyundai .................................................................................... 22 Phương t hức thâm nhập t hị trường quốc t ế của Hyundai ................................................... 23 3.1. Các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế......................................................... 23 3.2. Phương thức t hâm n hập thị trường q uốc t ế của Hyundai ........................................... 23 Nhận xét chung .............................................................................................................. 25 CHƯƠNG 4: BÀI HỌC TH ÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI CỦA HYUNDAI............................... 27 1. Bài học thành công t ại thị trường Mỹ............................................................................... 27 1.1. Đầu tư có chiều sâu vào các khâu chất l ượng, thiết kế, sản xuất với chiến lược nghiên cứu phát tri ển s ản phẩm dài hạn. ........................................................................................ 28 2. 1.2. Chiến l ược marketi ng n hắm đúng phân khúc t hị trường. ............................................ 28 1.3. Chiến l ược xây d ựng gi á trị đúng ............................................................................. 29 Bài học thất bại t ại thị t rường Nhật B ản ........................................................................... 29 2.1. Đị nh hướng sai thị tr ường ....................................................................................... 30 2 Chi n l 3. 4. c kinh do anh qu c t c a Hyundai và bài h c kinh nghi m 2.2. Sự cạnh tranh ......................................................................................................... 30 2.3. Chiến l ược kinh doanh lâu dài ch ưa tốt. ................................................................... 30 Bí quyết thành công của Hyundai trên thị trường ô tô toàn cầu. ......................................... 30 3.1. Chất lượng trên hết. ................................................................................................ 30 3.2. Tận dụng cơ hội ...................................................................................................... 31 Bài học kinh nghiệm của Hyundai cho các doanh nghiệp Việt Nam ................................... 33 4.1. Tìm hi ểu kỹ t hị tr ường, thấu hi ểu khách hàng mục ti êu .............................................. 33 4.2. Bài học về chất l ượng và xây dựng gi á trị thương hiệu. ............................................. 34 4.3. Luôn luôn sá ng t ạo và nắm b ắt để xây dựng những chiến lược Marketing đúng đắn và hiệu quả. ........................................................................................................................... 35 KẾT LUẬN................................................................................................................................ 35 TÀI LIỆ U T HAM K HẢO.......................................................................................................... 37 DANH S ÁCH NHÓM 7 ............................................................................................................. 38 3 Chi n l c kinh do anh qu c t c a Hyundai và bài h c kinh nghi m LỜ I NÓI ĐẦU Trong nh ững n ăm g ần đ ây, th ị trường ô tô toàn cầu ngày càng cạnh tranh gay g ắt và khốc liệt với hàng loạt những hãng sản xuất ô tô lớn nhỏ khác nhau. Ch ính sự cạnh t ranh ngày càng gay gắt n ày cùng v ới quy mô thị trường ngày càng mở rộng, các hãng sản xuất ô tô, bằng những chiến lược kinh doanh của mình, ngày càng cố gắng tìm ra những giải pháp cạnh t ranh có hiệu quả và khẳng định được v ị thế của mình trên th ị t rường. Kh i mà nền kinh tế quốc tế có nh iều b iến động và thăng t rầm, ng ười ta không thể không nhắc đến Hyundai nh ư là th ương hiệu có giá trị và là một trong những hãng đi t iên phong trong việc nhận d iện cơ hộ i t rong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008-2010. Để đạt được sự th ành công và khẳng định hãng là một thương hiệu có chất lượng trong tâm trí khách hàng , Hyundai đã kiên định với triết lý kinh doanh của mình, không ng ừng tạo ra những “Suy nghĩ mới, khả năng mới”, liên tục đổi mới sản phẩm, nắm bắt cơ hộ i cả trong thá ch thức và có những chiến lược kinh doanh phù hợp. Vì vậy , để có những h iểu biết nhiều hơn về Hyundai và bài họ c từ nh ững th ành công và thất bại của hãng, nhó m 7-Q TKD xin được lựa chọn đề tài: “Chiến lược kinh doanh của Hyundai và bài học kinh ng hiệm”. Dù rất nỗ lực và cố gắng, nh ưng do g iới hạn về thời g ian nghiên cứu và nguồn tà i liệu nên bài tiểu luận này không t ránh khỏi nh ững hạn chế v à sai sót. Vì vậy, chúng em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của cô và các bạn trong nhó m kh ác để nội dung tiểu luận đ ược hoàn thiện hơn . Chân t hành cảm ơn 4 Chi n l c kinh do anh qu c t c a Hyundai và bài h c kinh nghi m CHƯƠNG 1: TỔNG QUA N VỀ HYUNDAI 1. Lịch sử hình thành và phát tri ển. Hyundai bắt nguồn t ừ Công ty Xây d ựng Dân dụng Hyundai do Chung Ju Yung sáng lập vào năm 1947. Công ty đ ã b ị đánh bo m trong chiến tranh ở Hàn Quốc, tuy nh iên, đã nhanh chóng khôi phục và trở thành một t rong những công ty xây dựng hàng đầu Hàn Quốc vào những năm 1950. Vào cuố i những năm 1960, ông Chung chuyển h ướng kinh doanh sang lĩnh v ực ô tô. Ch ính phủ Hàn Quốc thời đ iểm đó cho rằng cách tốt nhất là nhập khẩu ô tô thay vì sản xuất trong nước. Tuy nhiên ông Chung vẫn lựa chọn đi theo ý tưởng riêng của mình và vào năm 1967, ông đã thành lập nên Công ty Ô tô Hyundai. Năm 1968, Công ty nhanh chóng đ ược xây dựng v ới sự hợp tác v ới một trong nh ững nhà sản xuất ô tô lâu đ ời nhất trong ngành công nghiệp ô tô - Ford . Một hợp đồng liên doanh h ai năm g iữa ha i bên đã được ký để chia sẻ công nghệ lắp ráp , dẫn đến sự ra đời ch iếc xe đầu t iên của Hyundai với nhãn hiệu Co rt ina. Năm 1974, chiếc xe đầu tiên của hãng được th iết kế và chế tạo tại Hàn Quốc có tên là Pony (có sự hỗ trợ công nghệ Nh ật Bản của hãng Mitsubishi) được tung ra thị trường và nă m sau đó được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Năm 1986, Hyundai thâ m nhập vào th ị t rường Mỹ bằng việc tung ra dòng xe Excel hạng nhỏ . Lo ại xe này đã nhanh chóng đưa doanh số bán hàng lên mức đỉnh điểm, hơn 100,000 chiếc Excel đã được t iêu thụ ở Mỹ t rong bẩy tháng đầu tiên kể từ ngày ra mắt . Đến nă m 1988, Hyund ai bắt đầu sản xuất các loại xe sử dụng công nghệ chính hãng . Vào những năm 90, doanh số Hyundai tại Mỹ giảm nhưng hãng đã kiên quyết không t ừ bỏ th ị t rường mà thay vào đó đã tích cực đầu tư cải t iến và thiết kế sản phẩm mới với chất lượng và độ t in cậy cao. 5 Chi n l c kinh do anh qu c t c a Hyundai và bài h c kinh nghi m Với sự nỗ lực và đổi mới không ngừng, hiện nay Hyundai đã trở thành hãng sản xuất ôtô lớn nhất Hàn Quốc và là thương hiệu xe hơi nổi tiếng đứng thứ 8 thế giới sau Toyota , Mercedes-Ben z, BMW, Honda, Vo lkswagen, Fo rd, Audi và xếp ph ía trên của Porsche, Nissan và Ferrari. 2. Triết lý kinh doanh Sự thành công này của Hyundai cho đến ngày hô m nay ch ính là sự kết hợp ý ch í đặc thù củ a người Hàn Quốc với t ính ch ính xác của Nhật Bản và kinh nghiệm quản lý kinh doanh của Mỹ trong mọ i công đoạn sản xu ất và quản lý để có được chất lượng cao nh ất, hiệu quả tốt nhất v à h iệu ứng tối ưu. Nắm bắt những giá t rị kinh ngh iệm đó, Hyundai đã xây dựng cho mình triết lý kinh doanh phù hợp và lấy đó làm kim chỉ n am cho mọi hoạt động kinh doanh thực tiễn của mình . 1.1. Phương châm q uản lý Hiện thực hóa giấc mơ của con người bằng cách tạo ra sảm phẩm mới dựa trên tư duy và khả năng luôn đổi mới Nhận thức khả năng 1.2. Ý thức trác h nhiệm không giới hạn Tôn trọng con người Giá trị cốt lõi Trong lịch sử hoạt động của mình , Hyundai luôn duy trì và kiên đ ịnh 5 giá trị cốt lõ i sau đây: ► Khách hàng: Sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu số 1 và là động lực phát triển của Hyundai. Do đó, Công ty thúc đẩy một nền văn hóa doanh nghiệp đ ịnh hướng khách hàng bằng cách cung cấp sản phẩm với chất lượng tốt nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất , t rên cơ sở lấy khách h àng làm trung tâ m. “Doanh số là quan trọng. Chúng tôi cần nó đ ể phát triển. Nhưng mục tiêu hàng đầu là làm hài lòng khách hàng. Chúng tôi muốn trở thành th ương hiệu ôtô được yêu thích nhất ” ( Krafcik–Top 10 ngư ời quyền lự c nhất ngành ôtô) 6 Chi n l c kinh do anh qu c t c a Hyundai và bài h c kinh nghi m ► Thử thách: Hyundai không bao giờ thỏa mãn v ới kết qu ả đã đạt được và sẵn sàng chấp nhận thá ch thức đ ể khẳng định vị th ế của mình trên thị trường. Để tạo ra nh ững g iá t rị riêng b iệt, Hyundai th ường đ i ng ược lại với những nguyên tắc truyền thống và lố i mòn để tạo ra những th iết kế mang t ính đột phá. ►Hợp tác: Đảm bảo hài hòa lợi ích tổ chức v ới người lao động, khách hàng và đối tác nhằm tạo ra một sức mạnh tổng hợp và hiệu quả kinh doanh tối ưu ► Con ngư ời: Hyundai tin rằng tương lai của tổ ch ức nằm trong sức mạnh và kh ả năng của các thành v iên. Để có sự phát triển bền v ững, công ty đã tạo lập một nền văn hóa công ty, ở đó nhân viên luôn được trao cơ hội tối đa để phát huy năng lực, phát triển b ản thân và đóng góp vào sự thành công của công ty. ►Tí nh toàn cầu:Hyundai cũng như các công ty xuyên quốc gia khác nhận thấy đ ể thành công họ phải tôn trọng sự đ a dạng của nền văn hóa và phong tục, nỗ lực và phấn đấu hết mình để trở thành một công ty toàn cầu, đáp ứng đ ược kỳ vọng người tiêu dùng trên to àn thế g iới. 1.3. Tầm nhìn và sứ mệnh Vì sự phát triển lâu dài, bền v ững và để trở thành một đối tác đáng t in cậy của khách hàng, Hyundai hứa hẹn trong tương la i sẽ nỗ lực mang lại cái nhìn mới về sản phẩm thông qua các giải pháp đột ph á và sáng tạo trên cơ sở công nghệ, dịch vụ thân thiện với mô i t rường và luôn lấy con người làm trung tâm. Hãng mong muốn mở rộng khá i niệm về ô tô cho ng ười tiêu dùng, rằng đó không nh ững là phương tiện vận tải đơn giản , mà còn là không gian giúp gắn kết mỗ i cá nhân với gia đình, công việc và xã hội. Bằng cách tạo ra một không gian mới trong th iết kế, Hundai h i vọng có thể tạo thê m g iá trị cho ch iếc xe truyền thống. 7 Chi n l c kinh do anh qu c t c a Hyundai và bài h c kinh nghi m Trong tương lai, Hyundai h i vọng có thể đưa ra g iải pháp d i động hoàn toàn mới mẻ v à sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo tính cạnh tranh về g iá trên thị trường toàn cầu . Cùng vời phát triển sản phẩm, trên cơ sở cải t iến dịch vụ sau bán hàng, họ kỳ vọng người t iêu dùng sẽ có những trải nghiệm tốt nhất và đáng tin cậy nhất . Hyundai cũng cam kết sẽ luôn nỗ lực sáng tạo và tư duy không ngừng để tạo ra nh ững sản phẩm t iết kiệm nguyên liệu và thân thiện nhất với môi trường. Thực tế cũng đã chứng minh thông qua những cải tiến mới, công ty đã tăng t ính hiệu quả cũng nh ư hiệu suất của tất cả nh ững xe họ sản xuất, cùng với người anh em Hàn Quốc K ia, trở thành công ty” xanh” nhất tại Mỹ (theo công bố của cơ quan bảo vệ mô i trường Mỹ). 3. Tổng quan về hoạt động ki nh doanh 3.1. Sản phẩm Về cơ bản, sản phẩm của Hyundai đ ược chia thành 3 dòng sản phẩm chủ yếu: - Xe du lịch: Elantra, Equus, Sonata , Veloster, Veloster Tu rbo, A vante, Genesis, i40,... - Xe thể th ao, đa dụng, tải nhẹ: Tucson,Sta rex, Santa fe, Veracru z,... - Xe thương mại, chuyên dụng: H120, Aero town, Bare chasis,H45,... Về chủng loại, sản phẩm của Hyundai tuy không đ ược đánh giá là đa dạng như các đôi thủ cạnh tranh khác nh ưng lại cho ra sản phẩm mới rất nhanh và liên tục cập nhật mẫu mã h iện có . Khi nhu cầu khách hàng thay đổi, Hyundai luôn muốn chăm chút t ỉ mỉ đến t ừng ch i t iết cho sản phẩm của họ theo mọ i ý muốn của khách hàng như một tác phẩm ngh ệ thuật. Sự năng động này là đ iều mà ng ười Nhật không thể lường tới. Ở Toyota, mọ i sản phẩm th iết kế theo chu kỳ và thay đổ i theo đúng trình t ự, họ không thấy cần thiết phải thay đổi kết cấu ở g iữa chu kỳ sản phẩm. Với Hyundai, điều đó lại rất cấp bách và “ý tưởng của bạn có thể nhanh chóng t rở nên đặc biệt quan trọng. Bất cứ ai hít thở bầu không khí nơi đây đều thấy họ có kh ả năng thay đổi sản phẩm, dù là khá ch hàng, nhà cung ứng linh kiện hay nhân viên" 8 Chi n l c kinh do anh qu c t c a Hyundai và bài h c kinh nghi m Dòng xe chủ yếu của Hyundai là dòng xe với giá cả phải chăng nhưng chất lượng tốt. Khi sử dụng sản phẩm của Hyundai, khách hàng vẫn được dùng những xe cùng tính năng nh ư các hãng khác mà g iá lại rẻ h ơn. Hãng đã và đang mở rộng thị t rường sang dòng xe h ạng sang và co i sức hấp dẫn trong thiết kế chính là phương châm ch iến lược để cạnh tranh với các đổi thủ khác trên thị trường . Trong đó, các dòng xe như Hyundai Sonata, Hyundai Elantra và Hyundai Genes is nằm trong top nh ững mẫu xe th ành công nhất 2012 (theo Consu mer Reports). Hiện nay, Hyundai cùng với nh iều hãng khác như Honda, Ford đang là những hãng có độ tín nh iệm cao t ừ khách h àng về chất lượng sản phẩm. Nă m 2011, Hyundai là hãng đứng đầu danh sách Brand Keys Customer Loyalty Engagement Index khảo sát mức độ tín nh iệm của khách hàng đố i v ới 528 thương h iệu của 79 công ty. Đây là năm thứ 2 liên t iếp Hyundai giành vị trí đầu bảng. 3.2. Hoạt độ ng ki nh doa nh của Hyundai Trong t iến t rình phát triển của công ty, cùng với sự b iến động mạnh mẽ của th ị t rường ô tô, Hyundai ng ày càng khẳng định được vị thế của mình t rên trường quốc tế. Vào năm 1998, Hyndai bắt đầu nỗ lực xây dựng hình ảnh của mình như một thương hiệu toàn cầu. Sau cuộc biến động mạnh mẽ của nghành công nghiệp ôtô Hàn Quốc, do tham vọng mở rộng thị trường cũng nh ư ảnh h ưởng của cuộc khủng hoảng tà i ch ính Châu Á, Hyundai đã mua lại được công ty đối thủ Kia Motors. Năm 2000, Hyundai th iết lập mố i quan h ệ liên minh ch iến lược với DaimlerChrysler dẫn đến s ự ra đời của Daimler–Hyundai Truck Co rporat ion vào năm 2001. Tuy nhiên, năm 2004, DaimlerChrysler đã rút lợi tức của mình khỏi công ty bằng cách bán 10,5% vốn cổ phần để lấy 900 triệu USD. Hyndai tiếp tục đầu tư vào các xưởng s ản xuất đặt tại Bắc Mỹ, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kì cũng như các trung tâm ngh iên c ứu và phát triển ở Châu Âu, Bắc Mỹ, và Nhật Bản. 9 Chi n l c kinh do anh qu c t c a Hyundai và bài h c kinh nghi m Năm 2004, doanh thu của Hyundai tại th ị trường trong n ước lên tới 57,2 tỉ USD và trở thành công ty ôtô lớn th ứ hai Hàn Quốc. Doanh số bán trên toàn thế g iới của hãng trong năm 2005 là 2.533.695 xe, tăng 11% so với cùng kì năm ngoái. Mục t iêu năm 2006 của Hyndai là doanh số toàn cầu đạt 2,7 triệu xe. Những chiếc xe mang thương h iệu Hyundai đ ược bán tại 193 quốc gia thông qua 5.000 đại lý v à showroo m. Theo ngh iên cứu của Automot ive News về doanh số toàn cầu của các hãng th ì Hyundai xếp thứ 6, vượt qua cả N issan, Honda và nhiều th ương hiệu nổ i tiếng khác với 3.715.096 xe trong năm 2005. Sức mạnh thương hiệu của Hyundai ng ày càng lớn kh i đ ứng thứ 72 trong danh sách Các thương hiệu tốt nhất thế giới nă m 2007( theo Interbrand and Bus inessW eek) trị giá thương hiệu ước tính là 4,5 t ỉ USD. Để được ng ười tiêu ưa chuộng, Hyundai đã phải nỗ lực không ngừng trong v iệc nghiên cứu cải t iến chất lượng sản phẩm. Thành công đạt đ ược là kết quả tất yếu của những nỗ lực này. Năm 2009, t rong khi nhiều hãng xe lâm vào t ình cảnh thê thảm do cơn bão khủng hoảng, Hyundai nổ i lên như một hiện tượng. Cùng với công ty chị em là Kia, mà Hyundai nắm 39% số cổ phần, Hyundai gần nh ư độc quyền thị trường xe hơi Hàn Quố c với 80% doanh số. Tại Mỹ, nh ờ chính s ách khuyến kh ích hào phóng cho các kh ách h àng lẻ và các công ty mua s ỉ, doanh số của Hyundai năm 2009 đã tăng 7% trong kh i toàn thị trường giảm 24%. Ở Trung Quốc, nơi doanh số xe h ơi tăng như tên lửa nhờ vào chính sách kích cầu của chính phủ, doanh số của Hyundai tăng tới 150%, tính đến tháng 9/ 2009, xếp thứ hai về mức tăng trưởng của các hãng xe h ơi nước ngoài, ch ỉ sau Vo lkswagen. Hyundai dễ dàng “v ượt mặt” Ford đứng vị trí hãng xe lớn thứ 4 thế g iới về doanh số t iêu thụ . Thắng lợi lớn này xuất phát từ tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ củ a hãng tại thị t rường các nước phát triển như Mỹ, châu Âu, đặc biệt là Ấ n Độ v à Trung Quốc. Năm 2010 thực sự là một nă m đầy thá ch th ức của Hyundai do tình trạng khó khăn của kinh tế toàn cầu . Tuy nhiên, Hyundai cũng đạt được gh i nhận 10 Chi n l c kinh do anh qu c t c a Hyundai và bài h c kinh nghi m tăng trưởng đáng kể với 3,61 t riệu xe bán ra t rên th ị t rường toàn cầu, xứng đáng với th ứ h ạng 65 trong số 100 thương hiệu hàng đầu thế giới với giá trị thương h iệu 5 tỷ USD. Năm 2011, Hyundai vươn lên vị trí th ứ 61 t rong bảng xếp hạng này. Năm ngo ái, liên minh Hyund ai-Kia đã tăng thị phần tại châu Âu từ 4,5% lên 5,1%, cao hơn Toyot a, Mercedes-Benz và Vo lvo, cao h ơn th ị phần 4,2% của cả Honda, Mitsubishi và Su zu ki gộp lại. Bên cạnh sự thành công với công thức g iá rẻ cộng với chất lượng tốt, Hyundai đã và đang có nh ững ch iến lược phân phối dòng xe hạng sang tại các th ị trường này. Theo một nghiên cứu củ a Công ty Nghiên cứu thị trường Lehman Bros, kể từ năm 1999, Hyundai đã trở thành hãng sản xuất xe có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Hoạt động kinh sản xuất và kinh doanh của Hyundai ngày càng mở rộng , các sản phẩm của Hyundai ngày càng tăng th ị phần t rên thị trường quốc tế. Một thành tích vô cùng nổi bật của Hyundai trong năm nay đó là hãng đứng đầu danh sách thương hiệu g iữ ch ân khách hàng (theo nghiên cứu của J.D. Pow er and Associates), v ươt trên cả Ford và Honda. Điều này càng khẳng định sự thành công của thương h iệu Hyundai trên trường quốc tế. 11 Chi n l c kinh do anh qu c t c a Hyundai và bài h c kinh nghi m CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜN G KINH DOANH C ỦA HYUNDAi 1. Môi trường vi mô 1.1. Nguồ n lực bên trong Hiện tại tổng số nhân v iên trực t iếp từ các cơ sở sở của Hyundai là khoảng 78.000 nhân viên. Nếu t ính cả các nhân viên trong các công ty liên doanh con số n ày sẽ v ượt ngưỡng hàng trăm ngàn. Hyundai hiện đang có 6 v iện ngh iên cứu v à phát t riển ( R&D ) t rên toàn cầu , được đặt tại Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Ấ n độ, Đức. Hyundai có hệ thống 9 nhà máy nằm khắp các nước trên thế giới, với năng suất lớn, và có v ị trí nhất định trong ng ành công nghiệp sản xuất xe trong khu vực: Nhà máy ô tô lớn nhất- Ulsan Là một t rong những nhà máy sản xuất chính của Hyundai có diện t ích 5,050,000 m2, với 5 nhà máy nhỏ riêng biệt, h ơn 34,000 công nhân, năng suất 5,400 ch iếc/ngày. Hơn n ữa, nhà máy sở hữu một cảng riêng nơi 3 tàu 50,000 tấn có thể nhổ neo cùng lúc. Nhà máy U lsan còn được gọi là nhà máy Forest, nơi có 580,000 cây b ao quanh tạo t ạo phong cảnh v à tính hiện đại cho Ulsan . Nhà máy sản xuất cao cấp phục vụ cho xuất khấu- Asan Sức chứa 30,000 đơn vị, nhà máy Asan hoàn toàn độc lập t rong v iệc sản xuất , sản ph ẩm xuất khẩu ch ính là xe khách loại lớn. Asan đem đến một không gian làm việc tươi sáng, hứng khởi và hướng đến lợi ích của người lao động. Nhà máy sản xuất xe thương mại hạng nặng- Je onju 12 Chi n l c kinh do anh qu c t c a Hyundai và bài h c kinh nghi m Sức sản xuất là 125,000 đơn vị, nh à máy Jeonju chuyên sản xuất xe buýt cỡ lớn , xe tải và đ ặc biệt là các ph ương tiện t rên 2.5 tấn. Nhà máy Al abama Hoa Kỳ Trong vòng 1 năm sau khi đưa vào hoạt động, nhà máy Alabama đã đạt được những thành tựu đáng kể, đứng th ứ 10 về chất lượng sản xuất trong 37 nhà máy tại Nam Mỹ. Tập trung sản xuất các ph ương tiện hạng nặng, và t iếp tục phát triển danh t iếng như một nhà máy hàng đầu bằng việc áp dụng những công nghệ v à kỹ thuật mới nhất cho dây chuyền sản xuất của nó . Nhà máy Trung Quốc Sau nhà máy đầu tiên, nhà máy thứ hai với năng suất 300,000 đơn vị nâng năng suất của nó lên đến mức 600,000 đơn vị/năm. Nhà máy có một vị trí vững chắc nhờ có một lượng cổ phần lớn trên thị trường ô tô Trung Quốc, nơi kinh tế ngày càng lớn mạnh . Nhà máy Ấn Đ ộ Hyundai đã xây dựng nhà máy thứ 2 tại Ấn Độ vào năm 2008 với năng suất 600,000 đơn vị. Nó phục vụ như một nhà máy to àn cầu về các loại xe hạng nặng, như mẫu xe dành riêng cho th ị trường nước ngoài i10, và ch iến dịch Châu Âu với mẫu xe i20. Nhà máy đ ã đạt được những thành tựu nhất định trên th ị t rường Ấn Độ , lập kỷ lục sản xuất 2,5000,000 sản phẩm và bán 1,000,000 sản phẩm t rong thời gian ngắn nhất và nắm g iữ 20% cổ phiếu t rên thị trường, 60% lượng xe xuất khẩu. Nhà máy Turkey và Czech Repu blic Turkey: sự mở rộng của nhà máy vào 3/ 2007 đã làm tăng năng suất của nhà máy từ 60,000 lên 100,000 s ản phẩm. Nằm ở v ị trí ch iến lược nố i Châu Ấu, Châu Phi v à Trung Đông, nhà máy Tu rkey giữ vai t rò quan t rọng để tăng cường xuất khẩu từ khu vực sang địa phương với mẫu Accent và i20. Czech Republic: 19 tháng sau kh i đổ i mới, nhà máy được đưa vào sản xuất t ừ tháng 11/2008. Czech Repub lic tập trung vào chiến lược địa ph ương hóa hoàn toàn bằng v iệc phát t riển các thiết b ị để đáp ứng tiêu dùng tại Châu Âu.Nhà máy đặt lợi ích vào ch iến dịch đ ịa phương vào trung tâm Châu  u. 13 Chi n l c kinh do anh qu c t c a Hyundai và bài h c kinh nghi m Nhà máy Nga Đưa vào ho ạt động vào tháng 1/2011, là nh à máy ô tô duy nh ất tại Nga đảm nhận toàn bộ quy trình sản xu ất thành một ch iếc xe ho àn chỉnh. Với năng suất ban đầu là 100,000 sản phẩm và có thể tăng lên150,000. Sở h ữu những chuyên g ia được đào tạo tại Hàn Quố c và nhà máy Czech Repub lic, nhà máy tại Nga tập trung sản xuất mẫu xe C-class với thiết kế mạnh mẽ nhằm đáp ứng nhu cầu t ại đ ịa phương. Nhà máy Brazil Có một v ị trí v ững ch ắc tại thị t rường lớn nhất ở vùng trung tâm của Mỹ La Tinh , nhà máy giữ một vai t rò quan t rọng để tăng do anh số trong khu vực. Nhà máy đang sản xuất nh ững chiếc xe hạng phong cách và t iết kiệm nhiên liệu cho thị t rường Brazil, góp phần tăng số lượng cổ phiếu trong khu vực. 1.2. Đối thủ cạnh tranh. Với mỗi dòng xe mỗ i phân khúc thị t rường khác nhau Hyundai gặp phải những đố i thủ cạnh tranh rất mạnh - những tập đoàn sản xuất ô tô lớn t rên thế giới. Toyota Đây là hãng xe phổ biến trên toàn thế giới b ởi số lượng xe bán ra và cũng bởi vì hãng sản xuất và bán xe tại hầu hết mọi quốc g ia. Toyota chủ yếu sản xuất phân khúc xe thương mại loại nhẹ và xe kh ách. Với các thương hiệu nổi t iếng như Daihatsu, Hino , Lexus, Scion h ay Toyota, nhà sản xuất ô tô khổng lồ này đã và đang cung cấp cho khách hàng của mình những ch iếc xe sang trọng, thoải mái và tiện nghi. Nhờ có những lợi thế v ượt t rộ i kể trên nên khó có hãng xe nào có thể đánh bật vị t rí đầu bảng củ a Toyota t ính tới thời điểm này. General Motors Nhà sản xuất ô tô của Mỹ này chính là hãng xe lớn thứ hai t rên thế g iới do thị ph ần của nó đã bị suy g iảm sau c ác cuộ c khủng hoảng tài chính và sau kh i tuyên bố phá sản. H iện tại, GM đang dồn toàn lực vào các thương h iệu trọng điểm như Chevrolet, Bu ick, GMC và Cadillac. Th ị t rường lớn nhất của 14 Chi n l c kinh do anh qu c t c a Hyundai và bài h c kinh nghi m hãng chính là khu vực Bắc & Nam Mỹ và Trung Quốc. Tuy nh iên , hãng cũng đang cố gắng xâm nhập vào các thị trường tiềm năng khác nh ư Ấn Độ, Đức, Tây Ban Nh a. Hãng Ford Ford ch ính là hãng đã g iới th iệu các b iện pháp mang t ính cách mạng trong việc sản xuất ô tô trên d iện rộng. Tại Mỹ, đ ây ch ính là hãng xe lớn thứ ba, ch ỉ sau Toyota và General Motors. Ch iếm đa số th ị phần ở Bắc Mỹ và ở Mỹ, tập đoàn Ford Motors đang từng bước nhanh chóng mở rộng v ị thế của mình t rên toàn cầu với thương h iệu Ford . Hãng BMW Nổi t iếng với việc sản xu ất các dòng xe sang t rọng nên có lẽ nh iều người không còn xa lạ v ới thương h iệu MINI h ay Rolls-Roy ce của hãng xe Đức – BMW này. BMW 3 là một trong nh ững model nổi tiếng của hãng xe này. Hãng hiện đang nhanh chóng t ìm kiếm các kh ách h àng mới bằng cách mở các công ty con ở Nam Phi, Ấn Độ, Mỹ, Trung Quốc, Canada, Áo và Ai Cập. Hãng Tata Motors Tata Motors nổi lên như một nhà tiên phong trong lĩnh v ực sản xuất ô tô nhỏ, giá rẻ kể t ừ sau khi tiếp nối h ành trình của các thương hiệu nổi t iếng của Anh như Jaguar v à Land Rover vào năm 2008. Với 70% th ị phần ở Ấn Độ và xếp th ứ 19 t rong số các hãng xe lớn nhất thế g iới, hẳn ai cũng phải thừa nhận rằng tốc độ phát t riển của thương h iệu này khiến chúng ta chóng mặt . Nhắc đến Tata , chúng ta không thể không nhắc đến mẫu xe nhỏ, giá rẻ t ừng tạo nên một cơn “sốt” trên th ị t rường toàn cầu thời g ian gần đây, đó là model Tata Nano với mức giá ch ỉ khoảng 2.146 USD. Ngo ài Ấn Độ, Tata cũng xây dựng thêm các nhà máy ở Argentina , Bắc Mỹ và Thái Lan để sản xuất dòng xe ăn khách này. Hãng Honda Nhà sản xuất ô tô lớn th ứ 6 trên toàn thế g iới này nổi t iếng với những dòng xe cỡ trung, và tiết kiệm nh iên liệu. Tại Mỹ và nh iều nơi khác trên thế 15 Chi n l c kinh do anh qu c t c a Hyundai và bài h c kinh nghi m giới, những dòng xe như Civic, Fit, Accord, Odyssey, Ins ight hay CR-V của hãng này rất phổ b iến . 2. Môi trường vĩ mô 2.1. Chính trị và l uật p háp. Thời đại ngày nay là thời đại của Toàn cầu ho á và Hội nhập . Tất cả các nước dần xíc h lại gần nh au h ơn. Các khố i liên minh khu vực được thành lập và mở rộng ra với mục đích làm thế đối trọng v ới các nền kinh tế lớn. Nền kinh tế mậu d ịch tự do là cái đích mà các nhà kinh tế lớn mong muốn. Ngày nay các quốc gia trên thế g iới đang cố gắng xây dựng một nền kinh tế th ị trường , ít can thiệp t ừ chính phủ , nhà nước v à một nền kinh tế thế g iới tự do. Tuy vậy, thực tế vẫn tồn tại các đ ạo luật bảo v ệ mậu dịch khu vực, bảo hộ các nhà sản xuất trong nước, các hàng rào thuế quan, hạn ngạch không thống nhất, khá c nhau ở từng quốc gia. Ở một số quốc g ia, nhà nước còn can thiệp quá sâu vào thị trường . Vẫn còn tồn tại sự phân biệt đối xử giữa nh à sản xuất này với nhà sản xuất khác, trong và ngoài nước, khu v ực này với khu v ực khác. Vấn đề năng lượng ngày càng trở nên nóng bỏng trên toàn cầu . Các quốc gia luôn cố gắng bảo vệ các nguồn tà i nguyên của nhau và một số quốc gia còn dùng chính trị bằng phương ph áp hoà bình đến vũ lực để cạnh tranh với quốc gia khác nhằm mục đ ích ch iếm các nguồn tà i nguyên thiên nhiên quý giá cho chính quốc g ia mình . 2.2. Văn hoá, xã hội. Xu hướng quan n iệm ng ày nay tại các quốc gia đã dần thay đổ i một phần khác với truyền thống ngày xưa. Ngày nay khi khoa học công nghệ g iữ một v ị t rí quan t rọng t rong đời sống th ì các vật dụng hiện đại nhỏ gọn, t iết kiệm đang ngày càng trở nên được ưa chuộng hơn nh ất là khi mà kinh tế toàn cầu đ ang trong tình trạng khủng hoảng như hiện n ay. Hầu h ết người t iêu dùng ưa chuông sản phẩm t iết kiệm về chi phí, nhỏ nhắn xinh xắn, tiện dụng. Với nhận th ức t rình độ ngày càng cao, con người càng đặt nặng vấn đề yếu tố môi trường , sức khoẻ lên hàng đầu. Nh ững sản phẩm xanh, thân th iện 16 Chi n l c kinh do anh qu c t c a Hyundai và bài h c kinh nghi m với môi t rường đang là nh ững sản phẩm đ ược ưa chuộng hơn.Yếu tố xanh sạch, có lợi cho sức khoẻ được các nhà sản xuất, kinh do anh chọn là khiá cạnh mạnh để qu ảng cáo , nâng cao danh t iếng của mình . 2.3. Khoa học và công nghệ Nhiều công nghệ sản xuất mới dần được ra đời thay thế lẫn nhau. Nếu trước kia xe hơi chạy bằng hơi nước, rồi đến hệ thống diesel th ì nay công nghệ hybrid lên ngô i nh ưng về sau rồi sẽ đ ược thay thế bằng các công nghệ tiên t iến hơn phù hợp h ơn với lựa chọn, nhu cầu, xu hướng t iêu dùng Xu h ướng phát triển khoa học công nghệ ng ày nay phục vụ , hỗ t rợ g iúp xu hướng suy ngh ĩ con người ngày n ay thành h iện th ực. Đó là phải thân th iện với môi trường , thân thiện với người dùng, nhỏ gọn, tiện dụng và gây sự th ích thú. Tóm lại, trong mô i trường kinh doanh phát triển đa dạng và sức cạnh tranh cao thì khoa học công nghệ là một công cụ đắc lực, yếu tố sống còn g iúp cho các nhà sản xuất tạo nên lợi thế cạnh tranh cho mình trong thế kỷ mới này. 17 Chi n l c kinh do anh qu c t c a Hyundai và bài h c kinh nghi m CHƯƠN G 3: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUỐC TẾ CỦA HYUNDA I 1. Chiến lược kinh doanh quốc tế của Hyundai 1.1. Khái niệm chung về chiến lược Ch iến lược là một từ có nguồn gốc t ừ lĩnh vực quân sự, đó là phương cách để ch iến thắng trong một cuộc ch iến tranh. Có nh iều định ngh ĩa khác nhau nhưng có thể hiểu chiến lược là ch ương trình hành động, kế hoạch hành động được thiết kế để đạt được một mục tiêu cụ thể, là tổ h ợp các mục tiêu dài hạn và các biện pháp, các cách thức, con đ ường đạt đ ến các mục tiêu đó . Như vậy một ch iến lược phải giải quyết tổng hợp các vấn đề sau :  Xác định chính xác mục tiêu cần đạt .  Xác định con đường , hay phương th ức để đạt mục t iêu.  Và định hướng phân bổ nguồn lực để đ ạt được mục t iêu lựa chọn . Có hai loại hình chiến lược kinh doanh t iêu biểu đó là chiến lược ch i ph í thấp và chiến lược khác biệt hoá. 1.2. Chiến lư ợc kinh doa nh quốc tế của Hyundai Ý thức được nh ững lợi ích trong th ị t rường kinh doanh quốc tế mang lại mà ng ày càng có nhiều doanh ngh iệp ở rất nh iều các ngành nghề khác nhau tham g ia kinh doanh quốc tế nó i chung, phải kể đến là ngành công nghiệp ô tô với hàng loạt các hãng nổ i t iếng nh ư: Fo rd, Toyota, Honda, BMW, Audi, Ferrari, Lexus,Hyundai,… c ác doanh ngh iệp này đ ã và đang cạnh tranh khốc liệt trên thị t rường quốc tế với những ch iến lược riêng của mình họ đã t ừng bước khẳng định được đẳng cấp v à giá trị riêng của mình với người t iêu dùng toàn cầu. Trong đó Hyundai là một trong những hãng sản xuất ô tô nổ i tiếng của Hàn Quố c, với nh ững mục tiêu chiến lược kinh doanh đúng đắn phù h ợp với th ị h iếu người tiêu dùng đã rất thành công trên thị t rường quốc tế và trở thành nhà sản xuất lắp ráp ô tô lớn nh ất Hàn Quốc kể từ nă m 2007 đồng thời với sự tăng trưởng mạnh về doanh số Hyundai phát triển mạnh mẽ trở thành nhà sản xuất và lắp ráp xe th ương mại cao cấp (xe tải và xe buýt) hàng đ ầu thế giới t ại các thị trường Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ, châu Á - Thái Bình Dương . 18 Chi n l c kinh do anh qu c t c a Hyundai và bài h c kinh nghi m Chiến lược quốc tế - giai đoạn đầu gi a nhập thị trường kinh doanh quốc tế Ch iến lược quốc tế t rong g iai đoạn đầu của Hyunda i là ph át triển liên doanh với các nhà sản xuất xe hơi tiên tiến của nước ngoài bằng việc xuất khẩu các sản phẩm của mình ra thị trường nước ngoài, việc này cho phép họ phát triển một thị trường kinh doanh xe trên toàn thế giới. Sự tăng trưởng t rong sản xuất v à xuất khẩu đòi hỏ i phải liên kết chặt chẽ với th iết kế sản phẩm và công nghệ xử lý t iên tiến. Đối với dự án này, Hyund ai đã bắt đầu hợp tác kỹ thuật với hãng Mitsub ishi (một doanh nghiệp xe hơi của Nhật ). Họ sử dụng các bộ phận khung gầm và các bộ phận khó s ản xuất, như bánh răng và động cơ, t rực tiếp từ Mitsubishi, nhưng đầu xi-lanh, pu li, đồ nội thất và hệ thống dẫn nhiệt là từ nội địa. Hyundai cũng cho xây d ựng một nhà máy mới cho xe bánh lăn đầu tiên tại Hàn Quốc và tạo ra "hiện tượng Excel" trong năm 1985, và đã thành công tại th ị t rường Hoa Kỳ vào năm 1986. Tuy nh iên, sau đó Hyundai đã nhận thấy rằng cần thiết phải đa dạng hoá thị trường nước ngoài, cần phải thay đổi chiến lược để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu củ a từng th ị trường khi mô i t rường cạnh tranh trở n ên khốc liệt hơn . Đ ặc biệt, khi sức ép toàn cầu buộc phải thay đổi sản phẩm và dịch vụ cho phù h ợp với th ị hiếu và sở th ích củ a từng th ị trường. Chiến lược đa quốc gia của Hyundai Khi th ị trường xe trong nước lớn mạnh , Hyundai đã cố gắng tìm h iểu thị trường nước ngoài nhiều hơn thông qua việc mở rộng các cơ sở sản xuất xe hơi ở n ước ngoài. Đ ặc biệt, các nước đang phát triển trở thành th ị trường tiềm năng cho các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc nói chung và của Hyundai nói riêng, b ởi tình trạng gần như bão hòa của thị trường xe hơi t rong n ước, chi phí lao động rẻ của những nước đang phát triển và các rào cản thương mại chặt chẽ của các nước t iên tiến t rong việc nhập khẩu ô tô. Hyundai đã tập trung nỗ lực vào việc phát triển các th ị t rường nước ngoài b ởi vì họ b iết rằng họ không thể phụ thuộc vào thị trường nội địa nếu muốn phát triển bền vững . Kể từ cuố i những năm 1980, Hyundai đã phát t riển một hệ thống sản xuất đ ể nâng cao chất lượng và năng suất. Hyunda i bắt đ ầu hợp lý hóa v iệc tổ 19 Chi n l c kinh do anh qu c t c a Hyundai và bài h c kinh nghi m chức hoạt động bằng cách s ử dụng thông tin và công nghệ truyền thông hiện đại như " mạng giá trị g ia tăng". Năm 1985, Hyund ai đã giới thiệu một hệ thống các công ty con th eo kiểu Nhật Bản và b ắt đầu với một h iệp hộ i các nhà cung cấp, khoảng 265 công ty vào năm 1994 và t ới n ay có khoảng trên 300 công ty. Tổ ch ức này là cơ chế quan trọng nhất cho sự hợp tác và phát t riển nguồn cung. Hyundai đ ược coi là một trong những nhà cải cách trong việc sử dụng hiệp hội các nhà cung cấp, nhờ đó ch i ph í v à chất lượng có thể kiểm soát được. Hyundai đã thiết lập một cấu trúc phân cấp, thông qua đó thông t in được th ường xuyên được trao đổ i, các nhà cung cấp có thể th iết kế lại các thành phần tổ ch ức v ới những thông tin cần th iết được cung cấp bởi Hyund ai. Thành công của Hyundai được bắt nguồn từ những năng lực cốt lõ i của công ty nhờ sự nắm bắt nhanh nhạy và th ay đổ i kịp thời các ch iến lược kinh do anh củ a mình. Cải thiện công nghệ Cải th iện công nghệ là một trong những điều kiện tiên quyết để tồn tại trong thị trường cạnh tranh thế giới. Hyundai đã đưa vào hoạt động theo hình thức v iện nghiên cứu ở Hàn Quốc và ở nước ngoài. Họ đẩy mạnh thiết lập các cơ sở nghiên cứu và phát triển đ ể tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ t iên tiến cho các nhà sản xuất xe hơi trong nước. Viện nghiên cứu này hoạt động như một cơ sở để t rao đổi ngh iên cứu và phát triển với các viện khác, phát triển các mẫu xe mới và h ệ thống điện tử, phân t ích và đánh giá những dòng ô tô tiên tiến của Nhật Bản. Sản xuất Sự cạnh tranh gay g ắt t rên thị t rường thế g iới đã đem đến sự thay đổi của hệ thống sản xuất. Hệ thống sản xuất thông thường đã nhanh chóng b ị thay thể bởi ch i ph í lao động tăng và chất lượng kém. Các giải pháp cấp th iết đã được đưa ra trong việc g iảm chi phí đơn vị bằng cách tăng khối lượng sản xuất , tự động hóa, và hạn chế phế thải. Việc th iết kế hiệu quả, sản xuất các loại xe chất lượng cao và phân khúc th ị trường cũng là một chiến lược. Marketi ng 20
- Xem thêm -