Tài liệu Chế tạo, nghiên cứu cấu trúc tinh thể và vài tính chất vật lý của hệ vật liệu LaR(Fe,Si)13 (R= Ce, Tb, Ho, Yb)

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 84 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu