Tài liệu Bia de cuong chi tiet

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KẾ TOÁN ********** ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn Họ tên sinh viên : Mai Thị Thu Hà Lớp : Kế toán 1 – K38 Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS Nguyễn Minh Phương Hà Nội, 3 - 2010
- Xem thêm -