Tài liệu Báo cáo thuế gtgtvề công ty tnhh - tm-dv-tv hoàng tuấn

  • Số trang: 105 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA KINH TẾ ĐỀ TÀI: www.thuvienluanvan.org Trang 1 Tƣ vấn hỗ trợ viết luận văn, tiểu luận Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT CUNG CẤP TÀI LIỆU THAM KHẢO THEO MIỄN PHÍ - Nghiên cứu khoa học - Luận án tiến sĩ - Luận văn thạc sĩ - Luận văn đại học - Thực tập tốt nghiệp - Đồ án môn học - Tiểu luận CUNG CẤP SỐ LIỆU - Cung cấp số liệu doanh nghiệp : số liệu kế toán, hoạt động kinh doanh, nhân sự. marketing, xuất nhập khẩu. - Cung cấp số liệu viết luận văn, báo cáo tốt nghiệp,,, nhiều lĩnh vực TƯ VẤN VIẾT LUẬN VĂN, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP...(TIẾNG ANH & TIẾNG VIỆT) - Tư vấn lập đề cương luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... - Tư vấn viết báo cáo, luận án, luận văn, báo cáo tốt nghiệp... trọn gói hoặc từng phần, có xác nhận của cơ quan thực tập - Chỉnh sửa luận văn, báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầu Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí TƢ VẤN VIẾT ASSIGNMENT CÁC MÔN 1. Human Resource Management, 2. Strategic Management, 3. Operation Management, 4. Principles of Management/Corporate Finance/Economic, 5. Global Organizational Environment, 6. Global Business Strategy, 7. Organizational behavior, 8. Risk Management, 9. Business/Investment/Trade/Law, 10. Marketing and other subjects relating to 11. Management Project, … NHẬN CHECK TURNITIN Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ : CÔNG TY CP LUẬN VĂN VIỆT Trụ sở chính: 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM Chi nhánh: 241 Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội Ms. Phƣơng Thảo - 0932.636.887 Email: Hotrosinhvien_vn@yahoo.com TP.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2011 Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Để hoàn thành cuốn báo cáo thực tập tốt nghiệp này Em đã đƣợc sự giúp đỡ rất nhiều Thầy Cô và Ban Lãnh Đạo cũng nhƣ các Anh, Chị trong phòng kế toán của công ty TNHH TM- DV- VT Hoàng Tuấn. Trƣớc tiên Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến BGH và các Thầy Cô trƣờng CĐ NGHỀ KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TPHCM là những ngƣời hết lòng dạy dỗ truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho Em trong suốt thời gian học tập ở truờng. Em xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo công ty và cảm ơn các Anh, Chị trong phòng tài chính kế toán của CTY TNHH TM_ DV_ VT HOÀNG TUẤN đã tận tình hƣớng dẫn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Em tiếp cận với thực tế tại công ty, đồng thời cung cấp cho em những thông tin, số liệu cần thiết và chính xác để em hoàn thành cuốn báo cáo thực tập tốt nghiệp này Qua đó em cũng biết phần nào qua lý thiết học ở trƣờng và thực tế có sự giống và khác nhau ra sao từ đó có thể đúc kết cho mình một kinh nghiệm và nhiều bài học bổ ích mà khi học ở trƣờng em chƣa đạt đƣợc. Đồng thời đây cũng chính là hành trang là bài học vỡ lòng dẫn bƣớc Em trên con đƣờng công danh mà Em đã lựa chọn khi tốt nghiệp ra trƣờng Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí Để tồn tại phát triển và khẳng định vị thế của mình trên thị trƣờng. Các doanh nghiệp không những không ngừng nâng cao chất lƣợng sản phẩm mà còn phải đƣơng đầu với sự cạnh tranh khốc của liệt của các doanh nghiệp khác. Sự canh tranh này càng khó khăn hơn, khốc liệt hơn khi nền kinh tế Việt nam hội nhập vào WTO. Để làm đƣợc điều này các doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ, chinh xác các thông tin kinh tế tài chính và những thông tin liên quan đến hoạt đọng sản xuất kinh doanh của doing nghiệp. kế toán là một công cụ quan trọng trong bộ máy điều hành của doanh nghiệp. kế toán không những thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích … những thông tin kinh tế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà còn có thể đƣa ra những phƣơng án tối ƣu cho doanh nghiệp trong tƣơng lai. Kế toán thuế là một phần của kế toán và là một công cụ mang tính chất bắt buộc các tổ chức, các nhân có tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh đƣợc nhà nƣớc công nhận thì phải đóng góp một phần nghĩa vụ nào đó vào ngân sách nhà nƣớc theo luật kế toán mà nhà nƣớc ban hành . Kế toán thuế GTGT là một đề tài tƣơng đối thiết thực, sát nhập với thực tế của nền kinh tế nƣớc ta nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính để em quyết định chọn thuế GTGT cho đề tài thực tập của mình NỘI DUNG ĐỀ TÀI Hotline : 0932.636.887 Liên hệ : Phƣơng Thảo Email :Hotrosinhvien_vn@yahoo.com www. Thuvienluanvan.org Dowload tài liệu miễn phí PHẦN I : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY PHẦN II : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ GTGT VÀ THỨC TRẠNG HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY PHẦN III : THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH CỦA CÔNG TY PHẦN IV : PHƢƠNG HƢỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THUẾ GTGT PHẦN V : NHẬN XÉT, KẾT LUẬN VÀ CÁC CHỨNG TỪ VÀ BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM GVHD: MAI THỊ THÚY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHẦN I : GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY .........................................................1 I. Tìm Hiểu Chung Về Công Ty .............................................................2 1. Khái niệm ......................................................................................2 2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH TM DV VT Hoàng Tuấn ..........................................................................................................2 II. Tìm Hiểu Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Công Ty ....................................3 1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty .................................................3 ............................................................................................................................. 2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban .......................................3 III. Tìm Hiểu Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Của Công Ty .............5 1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty .....................................5 ............................................................................................................................. 2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban .......................................5 IV. Tìm hiểu quá trình sản xuất tại công ty ..........................................10 1. Lĩnh vực hoạt động của công ty ....................................................10 2. Ngành nghề kinh doanh ................................................................10 3. Quy trình kinh doanh của công ty ................................................10 4. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của công ty .....................10 PHẦN II : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾ GTGT, THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TẠI CÔNG TY ......................................................................................15 I. Khái niệm chung về thuế, phân loại thuế, vai trò của thuế .............16 1. Khái niệm chung về thuế ............................................................16 2. Phân loại thuế ..............................................................................16 3. Vai trò của thuế ...........................................................................16 II. Khái niệm về thuế GTGT, đối tƣợng chịu thuế, đối tƣợng nộp thuế, đối tƣợng không chịu thuế .................................................................................17 1. Khái niệm ...................................................................................17 2. Vai trò ........................................................................................17 3. Đối tƣợng chịu thuế ....................................................................17 4. Đối tựợng nộp thuế GTGT ...........................................................17 5. Đối tƣợng không chịu thuế GTGT ...............................................18 III. Căn cứ tính thuế ..............................................................................20 1. Giá tính thuế ...............................................................................20 2. Thuế suất thuế GTGT ..................................................................22 SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG GIÀU Trang 9 GVHD: MAI THỊ THÚY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 3. Phƣơng pháp tính thuế ................................................................23 4. Hoàn thuế GTGT .........................................................................25 5. Phƣơng pháp hạch toán ................................................................27 PHẦN III : THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH CỦA CÔNG TY ........................................................................................46 I. Điều kiện để lập báo cáo thuế GTGT...................................................47 II. Nội dung tờ khai thuế ..........................................................................47 III. Lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm ..........................................47 IV. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty .............................................54 1. Hình thức ghi sổ ..........................................................................54 2. Trình tự vào sổ kế toán ................................................................54 3. Sơ đồ hình thức kế toán áp dụng tại công ty ................................. 54 V. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh .........................................................55 PHẦN IV : PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ THUẾ GTGT ................................................................................86 1. Một số phƣơng hƣớng hoàn thiện thuế GTGT ............................87 2. Một số giải pháp hoàn thiện thuế GTGT ......................................88 PHẦN V : NHẬN XÉT, KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CÁC CHỨNG TỪ BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG GIÀU Trang 10 GVHD: MAI THỊ THÚY SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG GIÀU BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Trang 11 GVHD: MAI THỊ THÚY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP I/ TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY 1/ Khái Quát Tên công ty:Công Ty TNHH Thƣơng Mại_ dịch vụ_ vận tải Hoàng Tuấn Địa chỉ: 48 Đỗ Xuân Hợp- Phƣớc Long A- Q9-TPHCM Mã số thuế: 0305429890 Điện thoại: 0837313103 Giấy phép kinh doanh số: 102593 Vốn điều lệ: 5.000.000.000đ 2/ Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển Của Công Ty TNHH TMDVVT Hoàng Tuấn _ Công ty TNHH TM_DV_VT Hoàng Tuấn thành lập vào năm 2008 theo giấy phép kinh doanh số 102593 cấp 20-07-2008 do sở kế hoạch và đầu tƣ TPHCM cấp. _ Nhu cầu xây dựng đang rất cao bởi xã hội việt Nam đang chuyển mình nhất là khi việt Nam gia nhập WTO. Nhu cầu nhà ở đang gia tăng, con ngƣời bây giờ mong muốn ở những ngôi nhà kiên cố, thẩm mỹ. nhu cầu đầu tƣ xây dựng hạ tầng, đƣờng xá, trƣờng học, bệnh viện, chung cƣ, biệt thự, trung tâm… đây là một thị trƣờng lớn, đây cũng là điểm mạnh công ty nên nhằm vào. _ Công ty mới thành lập cho nên chƣa mở rộng đƣợc phạm vi, lĩnh vực kinh doanh trên thị trƣờng. trƣớc những khóa khăn và thách thức tồn tại và phát triển. Ban lãnh đạo công ty đã lên kế hoạch, chiến lƣợc cụ thể nhƣ: Tìm hiểu và nghiên cứu mở rộng thị trƣờng, lên kế hoạch xúc tiến hàng hóa. Mặt hàng vật liệu xây dựng là mặt hàng đang nóng hiện nay công ty hiện dang kinh doanh nó cũng chiếm phần lớn trên thị trƣờng, mà trong khi đó trên thị trƣờng có rất nhiều loại xi măng. Tại phía nam ta thấy có xi mang Hà Tiên, Tiên Phong, Fico để giữ các loại xi măng này cạnh tranh đƣợc với nhau thì mỗi loại phải có đƣợc ƣu thế riêng cho mình nhƣ là về chất lƣợng sản phẩm, giá cả. Để đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng và nhu cầu trên thị trƣờng thì nhà đầu tƣ, các cơ sở kinh doanh phải nắm bắt đƣợc cầu trên thị trƣờng và đƣa ra đƣợc những chiến lƣợc kinh doanh phù hợp cho sản phẩm của mình cùng với uy tìn và chất lƣợng sản phẩm tốt của công ty nên đã tạo đƣợc rất nhiều ấn tƣợng cho khách hàng và nhà cung ứng. _ Mới thành lập đƣợc 3 năm, đây cũng là một khoảng gian ngắn ngủi và những khó khăn ban đầy nhƣ: đầu ra của sản phẩm, đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nƣớc, vốn… nhƣng công ty cũng đã tìm ra cho mình một chỗ đứng trên thị trƣờng kinh doanh xi măng và vật liệu xây dựng. SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG GIÀU Trang 12 GVHD: MAI THỊ THÚY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP II/ TÌM HIỂU SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY 1/ Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Của Công Ty GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG KINH DOANH PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG KẾ HOẠCH 2/ Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Phòng Ban a/ Giám Đốc _ Giám Đốc là ngƣời đại diện cho công ty vừa là ngƣời đại diện cho quyền lợi của cán bộ công nhân viên, và là ngƣời chịu trách nhiệm về xuất mọi hoạt động về kết quả sản xuất kinh doanh. _ Quan hệ giao dịch ký kết các hợp đồng kinh tế. _ Là ngƣời đại diện pháp nhân của công ty trƣớc pháp luật. _ Đƣợc quyền quyết định tổ chức bộ máy quản lý, các bộ phận sản xuất, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thƣởng, nâng lƣơng, kỷ luật theo nội quy quy định của công ty. _ Là ngƣời quyết định các chủ trƣơng chính sách, mục tiêu chiến lƣợc của công ty. _ Phê duyệt tất cả các quyết định áp dụng trong nội bộ công ty. _ Quyết định ngân sách hoạt động cho các đơn vị và các phòng ban _ Xây dựng mối quan hệ đoàn kết trong công ty. _ Giám sát, kiểm tra các công việc mà ông đã triển khai cho các bộ phận. b/ Phó Giám Đốc _ Thay mặt Giám Đốc triển khai các công việc cho các phòng ban và giải quyết các vấn đề khi cần và chịu trách nhiệm trách Giám Đốc về mọi hoạt động của doanh nghiệp khi Giám Đốc vắng mặt. _ Xác định mục tiêu thực hiện công việc cụ thể công ty giao cho. _ Phân công việc cụ thể cho các phòng ban. SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG GIÀU Trang 13 GVHD: MAI THỊ THÚY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP _ Giám sát kiểm tra trong suốt quá trình thực hiện công việc. _ Đánh giá và đƣa ra các biện pháp khắc phục khuyết điểm và phát huy ƣu điểm. _ Tham mƣu đề xuất các giải pháp thực hiện cho Giám Đốc . _ Cùng Giám Đốc giám sát và kiểm tra tất cả các hoạt động công ty. c/ Phòng Kinh Doanh _ Tham mƣu cho Giám Đốc trong lĩnh vực kinh doanh _ Lập kế hoạch kinh doanh _ Có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trƣờng. Tìm hiểu đặc điểm của sản phẩm mình bán và sản phẩm cùng loại trên thị trƣờng theo từng thời điểm để từ đó xây dựng chỉ tiêu. Tiêu thụ hàng hóa và thông báo cho các phòng ban khác để cùng nhau phối hợp thực hiện để đi đến thống nhất và đƣa ra phƣơng pháp tốt nhất và hiệu quả nhất. đặc biệt phong kinh doanh phải thƣờng xuyên báo cáo chính xác kết quả hoạt động kinh doanh cho Giám Đốc theo ngày, định kỳ, tháng, quý cũng nhƣ bất kỳ khi nào có yêu cầu của Giám Đốc và chịu trách nhiệm trƣớc Giám Đốc, trƣớc pháp luật về những việc mình đã làm. d/ Phòng Kế Toán _ Thu thập, kiểm tra, xử lý, đánh giá nhằm cung cấp thông tin cho các bộ phận có liên quan. _ Tổng hợp báo cáo kế toán theo nguyên tắc quy định. _ Công bố và cung cấp số liệu trong các cuộc họp phục vụ yêu cầu của các phòng ban. _ Phối hợp với các phòng ban khác thực hiện đúng nguyên tắc về tài chính. _ Tham mƣu và đóng góp ý kiến cho cấp trên. _ Bảo mật và lƣu trữ hồ sơ theo đúng quy định. e/ Phòng Kế Hoạch _ Nghiên cứu,xây dựng chiến lƣợt kinh doanh dài hạn, trung hạn, ngắn hạn, kế hoạch hoạt động và kinh doanh hàng năm, hàng quý của công ty. _ Tham mƣu cho Tổng Giám Đốc công ty giao chỉ tiêu kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc công ty. Theo dõi, thúc đẩy tiến độ thực hiện kinh doanh và chƣơng trình công tác của công tác các đơn vị trực thuộc công ty _ Tổng hợp, phân tích và lập báo cáo tình hình hoạt động, tình hình kinh doanh tháng, quý, cả năm và theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc công ty. Lập các báo cáo về tình hình hoạt đọng kinh doanh theo yêu cầu của cấp trên. _ Thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin thị trƣờng, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tiếp thị, quảng cáo của công ty. SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG GIÀU Trang 14 GVHD: MAI THỊ THÚY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP _ Quản lý hệ thống máy tính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của công ty III/ TÌM HIỂU SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 1/ Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Của Công Ty KẾ TOÁN TRƢỞNG Kế Toán Tổng Hợp Kế Toán Bán Hàng Kiêm thủ quỹ Kế Toán Công Nợ Kế Toán Thuế Kế Toán Vật Tƣ 2/ Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Các Phòng Ban a/ Kế Toán Trƣởng: _ Ngƣời giúp việc và tham mƣu cho Giám Đốc chịu trách nhiệm trƣớc Giám Đốc, trƣớc pháp luật, cùng với Giám Đốc thực tiến hành tổ bộ máy kế toán. _ Tổ chức thống kê báo cáo kịp thời, trung thực chính xác tình hình tài chính phát sinh nhằm phục vụ yêu cầu quản trị ngày phát triển của công ty _ Ký duyệt các phiếu thu, chi và báo các. Điều hành công việc và kiểm tra việc hoạch toán của các phòng kế toán. _ Lập báo cáo tài chính và phân tích hoạt động kinh doanh. b/ Kế Toán Tổng Hợp _ Tham mƣu cho lãnh đạo Tổng công ty trong lĩnh vực quản lý các hoạt động tài chính - kế toán, trong đánh giá sử dụng tài sản, tiền vốn theo đúng chế độ quản lý tài chính của Nhà nƣớc. _ Tổ chức quản lý kế toán (bao gồm đề xuất tổ chức bộ máy kế toán và hƣớng dẫn hạch toán kế toán). Kiểm tra việc hạch toán kế toán đúng theo chế độ kế toán Nhà nƣớc ban hành đối với kế toán các đơn vị thành viên nhất là các đơn vị hạch toán phụ thuộc. _ Định kỳ tập hợp phản ánh cung cấp các thông tin cho cho lãnh đạo, công ty về tình hình biến động của các nguồn vốn, vốn, hiệu quả sử dụng tài sản vật tƣ, tiền vốn của các đơn vị thành viên. SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG GIÀU Trang 15 GVHD: MAI THỊ THÚY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP _ Tham mƣu đề xuất việc khai thác. Huy động các nguồn vốn phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh đúng theo các quy định của Nhà nƣớc. _ Tổ chức hạch toán kế toán trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của Văn phòng Tổng công ty. Tiếp nhận và phân phối các nguồn tài chính (trợ cƣớc, trợ giá, hỗ trợ lãi suất dự trữ lƣu thông, cấp bổ sung vốn lƣu động hoặc các nguồn hỗ trợ khác của Nhà nƣớc...), đồng thời thanh toán, quyết toán với Nhà nƣớc, các cấp, các ngành về sử dụng các nguồn hỗ trợ trên. _ Phối hợp các phòng ban chức năng trong Tổng công ty nhằm phục vụ tốt công tác sản xuất kinh doanh của Văn phòng cũng nhƣ công tác chỉ đạo quản lý của lãnh đạo Tổng công ty với toàn ngành. c/ Kế Toán Bán Hàng, Kiêm Thủ Quỹ _ Kế toán bán hàng chỉ có việc giao nhận hàng, sau đó bán trực tiếp cho khách hàng. _ Chịu trách nhiệm kiểm tra, vận chuyển và nhận hàng từ cản về. _ Trình duyệt cho các kế toán cấp trên về số lƣợng hàng bán và tiêu thụ đƣợc trên thị trƣờng _ Có trách nhiệm quảng cáo sản phẩm mà công ty đƣa ra. _ Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý tiền mặt tồn quỹ, thực hiện việc thu, chi chứng từ hợp lý hợp lệ. Thực hiện trực tiếp nộp tiền ngân hàng khi có lệnh chi. _ Hằng ngày thủ quỹ kiểm tra đối chiếu số liệu giữa thủ quỹ với kế toán _ Bảo quản két đựng tiền theo yêu cầu sạch sẽ, ngăn nắp, niêm phong mỗi ngày. _ Thực hiện các công việc khác ban lãnh đạo giao cho d/ Kế Toán Công Nợ 1. Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận: _ Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán. _ Thêm mã khách hàng, mã nhà cung cấp mới vào Solomon đối với các khách hàng mới _ Sửa mã trên đối với khách hàng, nhà cung cấp có sự chuyển nhƣợng hoặc thay đổi _Vào mã hợp đồng trong Phần mềm quản lý Tài chính Kế toán để theo dõi theo từng hợp đồng của từng khách hàng 2. Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp 3. Xác nhận (Release) hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG GIÀU Trang 16 GVHD: MAI THỊ THÚY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 4. Kiểm tra công nợ: _ Khách hàng mua hàng theo từng đề nghị và dựa trên hợp đồng nguyên tắc bán hàng đã ký, kiểm tra giá trị hàng mà khách hàng muốn mua, hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán mà công ty chấp nhận cho từng khách hàng. _ Khách hàng mua hàng theo hợp đồng kinh tế đã ký, kiểm tra về số lƣợng hàng, chủng loại hàng hoá, phụ kiện đi kèm, giá bán, thời hạn thanh toán. _ Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho bộ phận bán hàng, cán bộ thu nợ và cán bộ quản lý cấp trên _ Kiểm tra chi tiết công nợ của từng nhà cung cấp, từng bộ phận theo từng chứng từ phát sinh công nợ phải trả, hạn thanh toán, số tiền nợ quá hạn, số tiền PP và báo cho các bộ phận mua hàng và cán bộ quản lý cấp trên 5. Liên lạc thƣờng xuyên với các bộ phận/ Cán bộ quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng. 6. Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng. 7. Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ trong và ngoài nƣớc của các bộ phận. 8. Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trƣớc cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ 9. Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các Chi nhánh công ty 10. Định kỳ làm xác nhận công nợ với các chi nhánh công ty 11. Lập bút toán điều chỉnh tỷ giá và các điều chỉnh liên quan của các bộ phận, khách hàng, nhà cung cấp 12. Kiểm tra báo cáo công nợ. 13. Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt 14. Lập thông báo thanh toán công nợ 15. Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ. 16. Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp. 17. Công nợ tạm ứng của cán bộ công ty _ Hàng ngày, theo dõi hạn thanh toán tạm ứng và nhắc thanh toán khi đến hạn chi tiết theo từng đối tƣợng, bộ phận SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG GIÀU Trang 17 GVHD: MAI THỊ THÚY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP _ Hàng tuần, thông báo danh sách tạm ứng chung và danh sách tạm ứng từng lần quá hạn đến từng đối tƣợng, bộ phận. _ Cuối năm, xác nhận nợ các khoản tạm ứng với từng cán bộ, bộ phận. 18. Công nợ ủy thác: _ Quản lý các hợp đồng ủy thác theo từng khách hàng: kiểm tra nội dung, vào sổ theo dõi các hợp đồng ủy thác khi nhận đƣợc hợp đồng. _ Khi hàng về, trên cơ sở hợp đồng ủy thác, tờ khai hải quan để kiểm tra, đối chiếu, tra mã hàng, vào sổ, in phiếu nhập kho, hóa đơn trả hàng ủy thác. Định khoản hoá đơn, vào sổ các nghiệp vụ phát sinh (phần nghiệp vụ khác). _ Kiểm tra các số liệu đã vào sổ, in bảng kê chứng từ chuyển cho kế toán trƣởng kiểm soát _ Nhận lại chứng từ đã kiểm soát để lƣu trữ. _Theo dõi việc thực hiện hợp đồng ủy thác và nhắc thanh toán khi đến hạn. _ Điều chỉnh chênh lệch tỷ giá theo từng hợp đồng khi thực hiện xong. _ Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận công nợ các khoản công nợ ủy thác theo từng hợp đồng ủy thác, từng khách hàng, từng bộ phận. 19. Công nợ khác: _ Phần hàng hóa: theo dõi và nhắc làm các thủ tục xuất trả vay, trả bảo hành khi có hàng. _ Phần phải thu, phải trả khác: theo dõi và nhắc thanh toán khi có phát sinh. _ Kiểm tra, đối chiếu và xác nhận nợ các khoản công nợ phải thu, phải trả theo từng khách hàng, từng bộ phận. 20. Các khoản vay cá nhân và cán bộ trong công ty: _Quản lý các hợp đồng, biên bản thanh toán hợp đồng vay cá nhân và cán bộ. _ Theo dõi các hợp đồng và nhắc thanh toán khi đến hạn. _ Làm thanh lý hợp đồng cũ và hợp đồng mới khi có phát sinh. _ Điều chỉnh các bút toán chênh lệch tỷ giá phát sinh. _ Tính lãi phải trả cho từng đối tƣợng và từng hợp đồng. e/ Kế Toán Thuế _ Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh . _ Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra của từng cơ sở. _ Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG GIÀU Trang 18 GVHD: MAI THỊ THÚY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP _ Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu ra của toàn Cty phân loại theo thuế suất. _ Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Cty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra đƣợc khấu trừ . _ Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của Cty . _ Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu báo cáo thuế của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán . _ Lập hồ sơ ƣu đãi đối với dự án đầu tƣ mới , đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh. _ Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh . _ Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế suất ,đơn vị cơ sở). _ Kiểm tra hóa đơn đầu vào (sử dụng đèn cực tím ) đánh số thứ tự để dễ truy tìm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan . _ Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở ,toàn Cty. _ Kiểm tra báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế. _ Lập bảng kê danh sách lƣu trữ, bảo quản hóa đơn thuế GTGT theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hƣ hỏng. _ Kiểm tra đối chiếu biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh. _ Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế, soạn thông báo các nghiệp vụ quy định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty để cơ sở biết thực hiện. _ Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng ,thu nhập doanh nghiệp nộp ngân sách. _ Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật. _ Cập nhật thep dõi việc giao nhận hoá đơn (mở sổ giao và ký nhận). _ Theo dõi tình hình giao nhận hoá đơn các đơn vị cơ sở. _ Hằng tháng, quý, năm, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ. _ Cập nhật và lập giấy báo công nợ các đơn vị cơ sở. f/ Kế Toán Vật Tƣ _ Theo dõi và phản ánh tình hình nhập kho, xuất kho vật liệu, công cụ dụng cụ và tính giá thành vào chi phí sản xuất. SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG GIÀU Trang 19 GVHD: MAI THỊ THÚY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP _ Theo dõi thống kê đối chiếu tình hình sử dụng tài sản của các đối tƣợng sử dụng, đồng thời so sánh với các định mức cho phép _ Theo dõi hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của tài sản, phục vụ cho quá trình kinh doanh hoặc một số tài sản liên quan sử dụng ở bộ phận quản lý bán hàng. _ Thực hiện những công việc khác mà ban lãnh đạo giao cho. IV/ TÌM HIỂU QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY 1/ Lĩnh Vực Hoạt Động Của Công Ty: Công ty hoạt trong lĩnh vực thƣơng mại, dịch vụ, vận tải. 2/ Ngành Nghề Kinh Doanh Công ty chủ yếu mua bán xi măng FICO, vận tải hàng hóa đƣờng bộ. 3/ Quy Trình Kinh Doanh Của Công Ty Khách Hàng Ký Hợp Đồng Đăng Ký Mua Hàng Ra Cảng Nhận Hàng Nhập Kho Hàng Hóa Giao Cho Khách Hàng _ Hàng hóa đƣợc mua vào từ những nhà sản xuất, nhƣng nhà phân phối chính sẽ đƣợc công ty tiến hành kiểm tra chất lƣợng, quy cách, phẩm chất, chủng loại, xuất xứ … giá cả cũng nhƣ số lƣợng có đạt tiêu chuẩn, yêu cầu hay không sau đó mới tiến hành giao cho khách hàng mà không qua nhập kho. _ Mục tiêu hoạt động của công ty là nâng cao, mở rộng và phát triển kinh doanh ngày càng lớn mạnh bằng cách tạo niềm tin cungc nhƣ uy tín đối với khách hàng, góp phần nâng cao chất lƣợng sản phẩm tạo việc làm cho ngƣời lao động và mong muốn đƣợc góp một phần vào việc phát triển kinh tế của Việt Nam. _ Với quan niệm kinh doanh một cách liên tục, chân thành, sáng tạo và hợp tác lâu dài, công ty đã và đang tập trung vào việc mở rộng kinh doanh ra nhiều nơi mà giá cả phù hợp với thị hiếu của ngƣời tiêu dung, vì vậy nay công ty đã tạo đƣợc nhiều niềm tin đối với cả nhà cung cấp và khách hàng. 4/ Đánh Giá Chung Về Tình Hình Hoạt Động của Công ty a/ Năng Lực Của Công Ty _ Công ty TNHH TM_DV_VT Hoàng Tuấn có đội ngủ nhân viên trẻ, năng động nhiệt tình và làm việc có kỹ luật. Bên cạnh dó giá cả hợp lý, phục vụ nhiệt tình, chu đáo, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG GIÀU Trang 20
- Xem thêm -