Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp công tác xã hội cá nhân

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44131 |
  • Lượt tải: 73
thuvientrithuc1102

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM KHOA XHH- CTXH-ĐNAH BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN Họ và tên sinh viên: Phan Thanh Hòa MSSV: 62113103 PY Lớp : CTXH – K12 Kiểm huấn viên: Cô Nguyễn Kim Thanh. Tuy Hoà, ngày 15 tháng 11 năm 2015 Họ và tên: Phan Thanh Hoà - MSSV: 62113103PY. Lớp: Công tác xã hội - K12 - Phú Yên. KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI CÁ NHÂN Nơi thực tập: Trường THCS Nguyễn Du , xã Xuân Quang 3, Đồng Xuân , Phú yên. Thời gian thực tập: từ 15/8/2015 đến 15/11/2015 ST T Thời gian Tuần 1: Từ 15/8 21/8/2015 Nội dung Phương pháp Địa điểm 1. Liên hệ cơ sở thực tập. - Gặp trực tiếp - Trường 2. Tìm hiểu quá trình hình BGH nhà trường , THCS thành và các đơn vị liên quan đăng ký thực tập. Nguyễn Du đến cơ sở thực tập. 3. Tìm hiểu mục tiêu của cơ sở thực tập. Phần I: Tổng 1 quan về cơ sở thực tập Tuần 2: Từ 22/8 28/8/2015 4. Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, - Gặp BGH nhà - Trường nhân sự cơ sở thực tập. THCS trường. 5. Tìm hiểu các hoạt động của Nguyễn Du nhà trường và kết quả chăm sóc đối tượng tại cơ sở. 6. Nhận xét chung về cơ sở thực tập. Viết phần I: Tổng quan cơ sở SV thực hiện và gửi cho Kiểm huấn viên. 2 Tuần 3: Tiếp cận và thiết lập mối quan Từ 29/8 - hệ với thân chủ. 04/9/2015 Tuần 4: Tìm hiểu thông tin về cá nhân Sinh viên làm việc Nhà thân Từ 05/9 và gia đình nhân thân chủ. -11/9/2015 Gặp trực tiếp Nhà thân thân chủ. trực tiếp thân chủ. chủ. chủ. Tuần 5: Từ 12/9 18/9/2015 Tuần 6: Từ 19/9 25/9/2015 Tuần 7: Từ 26/9 -02/10/201 5 1. Tìm hiểu về môi trường và hoàn cảnh sống của gia đình thân chủ. Gặp TC và những người liên quan trong gia đình. Nhà thân chủ. 2. Vẽ sơ đồ thế hệ. Vẽ Sơ đồ. Nhà thân chủ. - Vẽ sơ đồ sinh thái của TC. 3. Phân tích hệ thống gia đình Nhà thân chủ. 4. Xác định vấn đề thân chủ. 5. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ TC. - Vấn đàm 1. - Phân tích thông tin. - Sinh viên cùng làm với thân chủ. Phần Tuần 8: II: Thực hiện kế hoạch hỗ trợ Sinh viên hướng Nhà thân Từ 03/10 thân chủ. dẫn TC thực hiện chủ. Thực hiện kế hoạch hỗ trợ TC thực hiện. Nhà thân Làm -09/10/201 việc với 5 Tuần 9: cá nhân Từ 10/10 thân -16/10/201 chủ 5 thân chủ. Tuần 10: Thực hiện kế hoạch hỗ trợ Từ 17/10 - thân chủ. chủ. TC thực hiện. Nhà thân chủ. 23/10/2015 3 Phần III: Lượng giá và viết báo cáo cuối kỳ thực tập Tuần 11: Thực hiện kế hoạch hỗ trợ TC TC thực hiện. Từ 24/10 Nhà thân chủ. -30/10/201 5 Tuần 12: Từ 31/10 06/11/2015 Thực hiện kế hoạch hỗ trợ TC. TC thực hiện Vấn đàm 2. Nhà thân chủ. - Lượng giá Tuần 13: - Xin giấy xác nhận của cơ sở Từ 07/11 - nơi thực tập. 15/11/2015 Viết và gửi báo cáo cho KHV. và nhà trường. - SV cùng làm với - Trường TC, cơ sở thực THCS tập, - SV thực hiện. Nguyễn Du - Nhà SV. PHẦN I: TỔNG QUAN CƠ SỞ THỰC TẬP 1. Giới thiệu: 1.1. Thời gian thực tập: Từ 15/09/2015 đến 15/11/2015 1.2. Cơ sở thực tập: Trường THCS Nguyễn Du. 1.3. Địa chỉ: Trường THCS nguyễn Du - Xã Xuân Quang3- Đồng Xuân- Phú Yên. 1.4. Quá trình hình thành: Trường được thành lập từ năm 1977 với tên trường PT cấp 1,2 Xuân Quang, trường có 7 phân trường, thu nhận HS cấp 1 của các xã: XQ1, XQ2, XQ3 (lúc bấy giờ chưa chia xã) và HS cấp 2 của 3 xã Xuân Quang và xã Xuân Phước. Năm 1979 -1980 xã Xuân Quang chia thành 2 xã: XQ1, XQ2, Trường chia thành 2 trường PTCS XQ1 và PTCS XQ2. Năm học 1982-1983 xã XQ2 chia thành 2 xã: XQ2, XQ3. Trường chia thành PTCS XQ2 và PTCS XQ3. Năm học 1990-1991, Trường PTCS XQ3 được chia thành 2 trường TH XQ3 và trường THCS XQ3. Ngày 31 - 10 - 2002 trường đổi tên thành trường THCS Nguyễn Du (theo quyết định số 363/QĐ – UB của UBND huyện Đồng Xuân) 1.5. Các đơn vị liên quan: - Phòng giáo dục huyện Đồng Xuân. - UBND xã, các đoàn thể: Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã, hội nông dân, Hội LHPN , Đoàn thanh niên trong xã Xuân Quang 3. 2. Đối tượng - Người sử dụng dịch vụ: Học sinh trung học cơ sở. Độ tuổi từ 11 tuổi đến 14 tuổi.Hiện đang sinh sống trên địa bàn xã Xuân Quang 3 , huyện Đồng Xuân , tỉnh Phú Yên . - Số lượng người sử dụng dịch vụ: Lập thành bảng Sỉ số học sinh năm 2015 Giới Tính Nam Nữ Tổng cộng Lớp 6 50 50 100 Lớp 7 49 35 84 Lớp 8 46 44 90 Lớp 9 49 46 95 3. Mục tiêu của Nhà trường THCS Nguyễn Du: Mục tiêu của nhà trường là giáo dục đào tạo chương trình cấp THCS cho học sinh trên địa bàn xã. Góp phần tạo nguồn nhân lực phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao dân trí của địa phương 4 . Tổ chức, nhân sự của Trường THCS Nguyễn Du: 4.1. Sơ đồ tổ chức: Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Thuyên P. Hiệu trưởng Phan Vĩnh Phú Đoàn đội Tổ hành chính Tổ Sử, Địa, Tổ Toán, Tổ Hóa Tổ Ngữ văn, Tiếng anh, Lý Sinh, Nhạc, Họa GDCD Thể dục 4.2. Nhân sự chuyên môn: Công tác tổ chức cán bộ (Số lượng, chất lượng đội ngũ) - Tổng số CB–GV–CNV: + Đầu năm học 2015 – 2016 nhà trường có: 47 CB-GV-CNV(trong đó nữ: 25, tỉ lệ: 53,2 %); + Biên chế: 41 người, nữ 22; ngoài biên chế 6 người, nữ 3. + Tỉ lệ GV/lớp: 36 GV/14 lớp, đạt tỉ lệ: 2.57 GV/lớp. + Chất lượng đội ngũ: CB, GV, CNV Tổng số Đạt chuẩn SL TL Trên chuẩn SL Khác TL 1. Quản lí 02 02 2. Giáo viên 36 3. GV TPT 01 01 4. GV CTPC 01 01 5. Nhân viên 07 04 01 02 Tổng cộng: 47 20 25 02 16 20 * Nhiệm vụ hiệu trưởng: - Là người đứng đầu xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường. - Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng. - Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện. - Quản lý giáo viên, nhân viên, quản lý chuyên môn, phân công, quyết định khen thưởng và kỷ luật học sinh. * Nhiệm vụ phó hiệu trưởng: Thực hiện và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về nhiệm vụ được hiệu trưởng phân công. - Cùng với hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao. - Thay mặt hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy nhiệm. * Nhiệm vụ của giáo viên: Chấp hành sự phân công của hiệu trưởng trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của trường. * Nhiệm vụ của nhân viên: Phải có tinh thần phục vụ, có ý thức trách nhiệm cao với công việc được giao. 5. Các hoạt động chăm sóc cho học sinh: a. Hoạt động: - Nhằm chăm sóc sức khoẻ, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần cho học sinh. - Gắn chặt với phong trào thi đua “Bông hoa học tốt”, “Đôi bạn cùng tiến” . - Thường xuyên trồng và chăm sóc cây xanh , bóng mát cho sân trường. Tạo được vườn hoa "Tuổi thơ",tạo cho cảnh quan trường thoáng mát sạch đẹp. - Thành lập đội "Thanh niên xung kích trường học" sẵn sàng ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. - Cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt công tác an ninh trật tự trong trường học và trên địa bàn dân cư. - Tham gia công tác ATGT, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy trong nhà trường. - Chương trình tiếp bước cho em tới trường, đêm Hội trăng rằm, chương trình đom đóm thắp sáng tương lai, nhằm để vận động các nguồn quỹ, giúp để những học sinh khuyết tật, học sinh nghèo gặp khó khăn để các em có điều kiện tiếp tục đến trường. b. Kết quả - Tuy học sinh sống rải rác trên địa bàn xã , việc đi lại khó khăn nhất là vào mùa mưa nhưng các em rất cố gắng đến lớp đầy đủ và học tập tích cực . - Tỉ lệ học sinh xếp loại Khá - Giỏi tăng với cùng kì, tỉ lệ học sinh xếp loại Yếu - Kém giảm so với cùng kì - Chỉ tiêu rèn luyện đạo đức HS khá, tốt đạt 97,9 % ; chỉ tiêu xếp loại học lực học sinh Khá – Giỏi đạt 65,2 % ,… - Phong trào TDTT, phong trào Xanh-Sạch –Đẹp tốt. - Chương trình “ Tiếp bước cho em đến trường”. Kết quả quyên góp được 8,3 triệu đồng tặng cho các em khuyết tật, các em có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. - HS của trường chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế cơ quan, của ngành. - Thực hiện tốt các phong trào thi đua. - Các tệ nạn xã hội không xảy ra trong nhà trường. Nhìn chung nhà trường đã có nhiều sự quan tâm đến học sinh, bên cạnh đó cộng đồng cũng chia sẻ , giúp đỡ và ủng hộ góp phần giúp các em có thêm động lực để cố gắng vươn lên trong học tập. 6. Nhận xét chung về Trường THCS Nguyễn Du xã Xuân Quang 3. * Mặt mạnh: - Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của phòng GD&ĐT Đồng Xuân, Đảng uỷ và UBND xã Xuân Quang 3 - Công tác phối hợp giữa các đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt. - CB-GV-NV nhà trường có tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao trong công tác.HS đa số có đạo đức tốt, chăm chỉ học tập. * Hạn chế : - Năm học 2014 – 2015 cơ sở vật chất của trường chưa đáp ứng nhu cầu dạy và học. - Kinh phí để đáp ứng yêu cầu dạy và học của nhà trường còn hạn chế. - Đa số học sinh là con em nông dân lao động có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thời gian đầu tư cho việc tự học ở nhà còn ít, tài liệu, sách báo tham khảo để nâng cao kiến thức còn hạn chế, nhiều phụ huynh học sinh ít quan tâm đến việc học tập của con em mình. Công tác vận động đóng góp xây dựng CSVC trường đạt chuẩn gặp nhiều khó khăn. - Các hoạt động trong nhà trường chưa có điều kiện dành riêng cho học sinh khuyết tật hoạt động. * Đề xuất : - Kiến nghị các cấp lãnh đạo xem xét cấp bổ sung các trang thiết bị đã bị hư hỏng và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất . - Cấp thêm kinh phí để nhà trường đảm bảo tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục , tạo điều kiện cho những học sinh khuyết tật của trường hoà nhập cộng đồng có sự chuyển biến mạnh mẽ . PHẦN II : LÀM VIỆC VỚI CÁ NHÂN THÂN CHỦ. 1. Trường hợp : a/ Thông tin cá nhân: Họ và tên: Lê Nguyễn Nguyên Phong Sinh năm : Ngày 06 tháng 12 năm 2001 Giới tính: Nam Tình trạng bản thân: khuyết tật vận động Địa chỉ : Thôn Phước Lộc – Xuân Quang 3- Đồng Xuân – Phú Yên b/Hoàn cảnh gia đình : Em Lê Nguyễn Nguyên Phong, 14 tuổi , em sống cùng với gia đình có 4 người. Hiện gia đình ở Phước Lộc , Xuân Quang 3, Đồng xuân , Phú Yên. Phong là con trai đầu lòng. Đặc biệt trong thời gian mang thai Phong mẹ em đã làm việc quá vất vả nên sinh em ra bị thiếu tháng. Lúc mới sinh ra em, em chỉ được 1,8kg . Khi em được 02 tuổi thì bị sốt cao, co giật dẫn đến hai chân của em bị teo lại nên đi không được. Trước đây vợ chồng Anh Dương sống rất hạnh phúc, nhưng dạo này anh luôn có hiện tượng cáu gắt và khó chịu, vì nghĩ rằng con trai đầu lòng mà bị khuyết tật như vậy thì làm sao nối dõi tông đường. Là học sinh khuyết tật của lớp, các bạn ai cũng điều xa lánh em, chắc có lẽ bạn chưa hiểu hết hoàn cảnh của Phong nên không ai thèm chơi với em. Phong vừa buồn phiền ở gia đình, hơn thế nữa , ở trên lớp Phong lại bị bạn bè trêu chọc, kì thị làm cho Phong cảm thấy mặc cảm, tự ti, sống khép kín và chán nản muốn nghỉ học. 2.Các Sơ đồ : a.Sơ đồ thế hệ của thân chủ: Lập ngày 15/9/2015 Bà ngoại Chú Danh 39tuổi xx Dương 41tuổi Nguyệ t Cậu Nghĩa 39tuổi 36tuổi Phong Ánh 14tuổi 11tuổ i Dì Ngọc 31tuổi Ghi chú: Đã mất Đã mất Sống chung một nhà. Con trai Con gái Kết hôn b.Sơ đồ sinh thái: lập ngày 20/9/2015 Nhà trường Ban TBXH của xã GV chủ nhiệm Bạn bè ở nhà Hàng xóm TC Phong 14 tuổi Mẹ và em gái Phong Bố Phon g Bạn bè ở trường Bà ngoại Ghi chú: Mối quan hệ thân thiết Mối quan bình thường 3. Phân tích hệ thống thân chủ. Mâu thuần Hệ Điểm mạnh Hạn chế Tiềm năng thống gia đình TC :Lê - Làm được những việc Đam mê học tập,có năng Nguyễn nhẹ trong nhà để giúp bố khiếu về âm nhạc và hội Nguyên mẹ. hoạ. Phong - Hiền lành, thương yêu 14 tuổi gia đình. - Là học sinh khá 7 năm liền của các lớp, thích đi học - Em không được bố quan tâm. - Chân bị yếu. Đi lại khó khăn, không làm được những việc nặng ở nhà. - Mặc cảm, tự ti. Không muốn hòa nhập với bạn bè. Mẹ - Hiền lành, thương yêu - Nhà Nghèo,lo đi làm thuê khả năng ăn nói lưu Phong gia đình. kiếm tiền và còn phải nuôi lót nên có tính 39 tuổi - Siêng năng, làm việc và lo cho mẹ già nên ít thời thuyết phục cao. chăm chỉ. gian quan tâm con cái - Quan tâm đến con, muốn cho con học hành đến nơi đến chốn. Ba - Hiền lành, thương yêu - Ít tham gia các hoạt động Mong muốn con cái Phong gia đình. ở xã. 41 tuổi - Là trụ cột của gia đình. - Tính tình nóng nảy, thiếu thành đạt. - Siêng năng, cố gắng làm tự tin, ít quan tâm con cái. ăn, lo cho gia đình. - Có sức khỏe tốt Em gái - Thương yêu gia đình, dễ - Còn nhỏ, là con gái nữa Mong Phong mến, học giỏi là niềm vui cho nên không giúp được thành 11 tuổi của gia đình muốn Bác trở sĩ để cho bố mẹ và anh trai chăm sóc cho những những việc nặng nhọc. thanh viên trong gia đình. Bà - Hiền lành, thương yêu - Già yếu ít làm việc, hay ngoại con, cháu. la cà hàng xóm. 63 tuổi Hệ thống Điểm mạnh xã hội Hạn chế Nhà trường - Luôn quan tâm và thương yêu - Trường chưa có dụng cụ học sinh động viên và tạo điều học tập riêng cũng như kiện giúp đỡ học sinh trong học dụng cụ sinh hoạt riêng đối tập với học sinh khuyết tật - Liên kết tổ chức các chương - Công tác tuyên truyền, trình nhằm vận động quyên góp vận động học sinh khuyết tặng cho những em nghèo, khuyết tật còn hạn chế và vẫn còn tật. tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Tiềm năng Ban TBXH - Luôn tạo điều kiện giúp đỡ - Là xã tỷ lệ hộ nghèo của xã người khuyết tật, quan tâm vận chiếm 61,6% cho nên vận động các tổ chức, cá nhân, công bà con còn khó khăn. ty quyên góp ủng hộ tiền giúp đỡ người khuyết tật - Có chính sách hỗ trợ tiền cũng như tạo điều kiện học sinh khuyết tật, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi nhận được học bổng của các chương trình tài trợ trong và ngoài Tỉnh. Bạn học ở -Hiền lành, thương yêu giúp đỡ Một số bạn chọc ghẹo, kỳ Trường bạn bè trong lớp. Hàng xóm - Thông cảm, chia sẻ, thương yêu - Một phần lo làm mướn, xóm làng thị TC một phần lo công việc gia - Giúp đỡ Phong lúc mẹ em đình ít có thời gian để gần gũi và giúp đỡ Phong không có ở nhà nhiều Giáo viên Tận tình, hướng dẫn, dạy bảo cho Ít liên lạc tiếp xúc với TC, chủ nhiệm học sinh, giúp đỡ ân cần khi học chưa hiểu được hoàn cảnh sinh cần giúp đỡ, có trình độ. của Phong. Còn chạy về Cảm thông với hoàn cảnh khó thành tích thi đua. khăn 4. Xác định vấn đề của thân chủ : - Tâm lý :Mặc cảm , tự ti. - Học tập : Có nguy cơ bỏ học. - Mối quan hệ : Bị phân biệt đối xử bởi bạn bè trong lớp. - Định hướng : Không định hướng được tác dụng của việc học tập 5. Kế hoạch hỗ trợ cụ thể: a) Mục tiêu chính : - Tâm lý : Giúp Phong xoá bỏ mặc cảm, tự tin trong học tập và trong cuộc sống. - Học tập : Giúp Phong hiểu được tầm quan trọng của việc học tập. - Mối quan hệ : Giúp Phong mạnh dạn, vui vẻ sống hoà đồng với mọi người . - Định hướng : Giúp Phong hiểu được tác hại của việc bỏ học và lợi ích của việc học tập.Định hướng được tương lai của mình. b) Kế hoạch hỗ trợ cụ thể: Các bạn gần gũi, quan tâm vui vẻ với Phong Phong mạnh dạn tự tin hơnThân chủ cùng sinh viên, cô giáo chủ nhiệm Ngày 17 -23/10/2015Nhờ cô giáo chủ nhiệm là người làm cầu nối giữa Phong và các bạn trong lớp .Thân chủ và sinh viênThân chủ có cái nhìn tích cực hơn, Nhận thức được vấn đề mình đang gặp.Tham vấn tâm lý, tư tưởng. Chia sẻ thông tin và hậu quả của vấn đề tới thân chủ để thân chủ hiểu ra vấn đề và thay đổi tư tưởng của mình đối với bản thânMục tiêu -Phong được bạn bè thông cảm và yêu mến hơn sau các buổi sinh hoạt lớp và học nhóm Thời gian Nội dung Người Kết quả dự thực hiện kiến - Giúp Phong mạnh dạn, vui vẻ sống hoà đồng với mọi người Tác động giúp thân chủ biết được tầm quan trọng của việc học tập - Gặp gỡ TC để chia sẻ, động viên và đưa ra kế hoạch trợ giúp TC - Giúp thân chủ định Gặp TC định hướng Thân chủ hướng được tương lai những nghề nghiệp phù và sinh của mình . Ngày 03 hợp -16/10/2015 tương lai . với TC trong viên. TC nhận - Hỗ trợ giúp thân thức được chủ xóa mặc cảm, tự nghề ti Ngày 31/10 nghiệp với -06/11/201 mình trong 5 tương lai như : Kỹ sư máy - Giúp thân chủ nhận tính, Hoạ thức được tầm quan sĩ...... trọng của việc học tập. Vấn đàm 1: - Nội dung vấn đàm 1: Gặp mặt, trao đổi về vấn đề tâm lý và học tập của TC - Mục đích : Giúp TC ổn định tâm lý xóa bỏ mặc cảm ,thầy cô, bạn bè, xã hội sẽ không còn kì thị em, luôn quan tâm tạo việc làm thích hợp cho người khuyết tật.Giúp TC xóa đi ý nghĩ bỏ học, giúp TC hiểu được bố mẹ là người yêu thương và luôn quan tâm đến Phong. - Địa điểm: Tại nhà thân chủ - Thời gian từ 17giờ đến 18giờ 30 phút, ngày 2/10/2015 Nội dung vấn đàm N/x của SV NVXH: Chú được biết con muốn nghỉ học phải không? Phong Phong: Ngồi cúi mặt và không nói gì. rất ham học NVXH: Con nói chú nghe có gì vướng mắc để chú cháu mình cùng nhau giải quyết. cũng nhưng vì mặc cảm nên mới có ý nghĩ bỏ Phong: Dạ! Con muốn nghỉ học vì con rất buồn, không đủ tự tin để học tiếp học. Qua nữa. tham vấn thì NVXH: Chú rất hiểu và thông cảm với ý nghĩ của con, nhưng ở lứa tuổi con thì TC có là lứa tuổi cần phải đi học, hơn nữa con bị khuyết tật nên con phải cố gắng chiều hướng học thật tốt để sau này kiếm nghề mà giúp cho bản thân và gia đình. Phong: Nhưng hiện giờ con không muốn đi học nữa. NVXH: Con có thể cho chú biết lý do không? Phong: Mỗi khi đi học con thấy bạn bè vui đùa bên nhau còn mình thì hình như xa lạ, về nhà thì bố còn la mắng. Con thấy mình như là gánh nặng của gia đình. Hơn nữa con bị khuyết tật có học cũng chẳng làm được việc gì. NVXH: Đó là do con nghĩ vậy thôi, chứ không cha mẹ nào mà không thương con, chẳng qua bố con đôi lúc cũng có những vấn đề bực mình nên to tiếng với con thôi. Còn thầy cô và bạn bè ai cũng thương yêu và giúp đỡ cho con, ai cũng muốn cho con vui vẻ, con phải hiểu và thông cảm vì con thay đổi tích cực hơn. đang học với hình thức giáo dục hòa nhập chứ không phải giáo dục riêng biệt nên điều kiện sinh hoạt của trường còn thiếu thốn và gặp nhiều khó khăn. Phong: Dạ , nhưng con nghĩ con có học rồi cũng chẳng làm được việc gì đâu . NVXH: Con hãy tin rằng, hiên nay nhà nước rất ưu tiên cho người khuyết tật, nếu con có bằng cấp mình sẽ xin vào các nơi hợp với điều kiện của mình. Phong: Nhưng nhà con đang khó khăn lắm. NVXH: Con yên tâm! Chú sẽ cố gắng nhờ các đoàn thể xã tạo mọi điều kiện để giúp cho gia đình con . Con yên tâm, lo cố gắng học sau này sẽ giúp cho gia đình. Phong: Cảm ơn Chú, con sẽ cố gắng…… Vấn đàm 2: - Nội dung vấn đàm 2 : Gặp mặt, tham vấn với thân chủ về tầm quan trọng của việc học tập và định hướng tương lai . - Mục đích : NVXH giúp TC hiểu được tầm quan trọng của việc học tập. TC nhận thức được nghề nghiệp với mình trong tương lai như : Kỹ sư máy tính, Hoạ sĩ...... - Địa điểm: Tại nhà thân chủ . - Thời gian từ 16giờ đến 18giờ , ngày 31/10/2015 Nội dung vấn đàm Qua tham vấn thì TC mạnh dạn, cởi mở và tự tin hơn về tương lai của mình. NVXH: Chào cháu, Chú được biết mấy ngày qua cháu đi học đầy đủ phải không? Phong: Dạ. NVXH: Cháu nói chú nghe ở trường có nhiều chuyện vui không? . N/x của SV
- Xem thêm -