Tài liệu Báo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán công việc kế toán tại tổng công ty tnhh xd&sxvlxd bình minh

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH 1 KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TẠI TỔNG CÔNG TY TNHH XD&SXVLXD BÌNH MINH G Giảng viên hướng dẫn: Phạm Văn Cư Mã số SV N Nhóm sinh viên thực hiện: 11019423Họ và L Lê Thị Huệ C CDKT13BTH tênLớp 11020913 T Lê Thị Hoan CDKT13ATH 11032433 M Trịnh Kim Anh CDKT13DTH 11013633 N Nguyễn Thị Xuân CDKT13DTH 11016863 N Trịnh Thị Minh Lý CDKT13BTH THANH HÓA, THÁNG 03 - 2014 GV:Phạm Văn Cư Báo cáo thực tập TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH 2 KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU………………………………………………………………………………………4 PHẦN 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÌNH MINH............................................. 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh...................................................................................... 1.1.1 Khái quát chung............................................................................................. 1.1.2 Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của công ty theo các giai đoạn như sau:..................................................................................................... 1.2 Ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh....................................................................................... 1.3 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh................................................................................................................ 1.3.1 Chức năng quyền hạn của từng bộ phận........................................................ 1.4 Một số chỉ tiêu kinh tế......................................................................................................... 10 PHẦN 2: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÌNH MINH............. 2.1 Những vấn đề chung về hạch toán kế toán tại công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh..................................................................... 2.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh.......................................................................................... 2.1.2 Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh................................................................................... 2.2 Các phần hành kế toán tại công ty TNHH xây dựng và sản xuất VLXD Bình Minh.................................................................................................................................. GV:Phạm Văn Cư Báo cáo thực tập TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH 3 KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN 2.2.1 Hạch toán kế toán tài sản cố định................................................................ 2.2.2 Hạch toán kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ.............................. 2.2.3 Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương................................... 2.2.4 Hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm................. 2.2.5 Hạch toán kế toán bán hàng và tiêu thụ thành phẩm................................... 2.2.6 Hạch toán kế toán vốn bằng tiền.................................................................. 2.2.7 Hạch toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh................. 2.2.8 Hạch toán kế toán nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu................................ 2.2.9 Báo cáo kế toán tài chính công ty TNHH Bình Minh................................... PHẦN 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ.................................................................. 3.1 Nhận xét.................................................................................................................................... 3.1.1 Ưu điểm........................................................................................................ 3.1.2 Nhược điểm.................................................................................................. 3.2 Kiến nghị.................................................................................................................................. GV:Phạm Văn Cư Báo cáo thực tập TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH 4 KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TNHH : Trách nhiệm hữu hạn KCN : Khu Công Nghiệp TP : Thành phố TSCĐ : Tài sản cố định SXKD : Sản xuất kinh doanh VLXD : Vật liệu xây dựng HNTL : Hàng bán trả lại CKTM : Chiết khấu thương mại CP : Chi phí DT : Doanh thu GV:Phạm Văn Cư Báo cáo thực tập TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH 5 KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay nước ta đang trong thời kỳ hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thị trường thế giới, vì vậy sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới thì sự ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế nước ta càng lớn mạnh hơn. Điều đó buộc các doanh nghiệp Việt Nam cần phải chuẩn bị hành trình mới để thích ứng tốt với môi trường cạnh tranh bình đẳng nhưng cũng gặp không ít sự khó khăn. Muốn tồn tại và phát triển thì sản phẩm làm ra của doanh nghiệp cũng phải đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, sản phẩm đó phải đảm bảo chất lượng, mẩu mã đẹp và có giá thành phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng. Kế toán là một công cụ quản lý giữ vai trò trọng yếu nhất, gắn liền với hoạt động quản lý, đã xuất hiện cùng với sự hình thành đời sống kinh tế- xã hội loài người.Từ những thời kỳ đầu con người đã biết sử dụng những khái niệm sơ khai và một số yếu tố cơ bản của kế toán để ghi chép lại các nghiệp vụ kinh tế bằng những phương tiện thô sơ, đơn giản mà ngày nay chúng ta vẫn đang sử dụng cho nên ké toansthuwcj sự là một khoa học, một công cụ không thể thiếu được để quản lý hoạt độngkinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp là những đơn vị kinh tế, tế bào của nền kinh tế quốc dân nơi trực tiếp tiến hành các cuộc sản xuất sản phẩm cung cấp các thiết bị, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của xã hội.Công ty TNHH Bình Minh là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XD và SXVLXD đứng trước vấn đề là làm sao để hạ giá thành sản phẩm.Từ đó để có được chi phí và giá thành hợp lý để doanh nghiệp và ngưoừi tiêu dung có kết quả tốt nhất. Để hạ giá thành sản phẩm thì có rất nhiều yếu tố liên quan, nhưng yếu tố quan trọng cấu thành nên sản phẩm đó là nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. Chi phí về nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ chiếm tỷ lệ khá lớn trong giá thành sản phẩm. GV:Phạm Văn Cư Báo cáo thực tập TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH 6 KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN Để có sự kết hợp tốt nhất giữa lý luận và thực tiễn cũng như bổ sung tốt hơn về kiến thức cho bản thân, đồng thời giúp em hiểu hơn về tầm quan trọng giữa các phần hành kế toán, mối quan hệ giữa các phần hành kế toán. Trong thời gian thực tập ở công ty TNHH Bình Minh đã giúp cho em hiểu hơn về các phần hành kế toán cũng như chức năng và nhiệm vụ của các phần hành kế toán. Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của thâỳ giáo Phạm Văn Cư, cùng các cô, chú, anh, chị trong phòng kế toán tại Công ty đã nhiệt tình chỉ bảo và truyền đạt những kiến thức cơ bản để em được học tập và hoàn thành báo cáo thực tập của mình. Tuy nhiên trong quá trình học tập, nghiên cứu và tham khảo các tài liệu, chắc chắn em còn nhiều thiếu sót hạn chế. Vì vậy em rất mong nhận được sự giúp đỡ và góp ý kiến từ phía các Quý thầy cô và các bạn trong lớp. Em xin chân thành cảm ơn! Thanh Hóa, ngày 4 tháng 03 năm 2014 GV:Phạm Văn Cư Báo cáo thực tập TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH 7 KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN PHẦN 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÌNH MINH. 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh. 1.1.1 Khái quát chung Công ty TNHH Xây Dựng và Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Bình Minh được thành lập năm 1993 theo Giấy phép kinh doanh số 3500332619 Sở Kế Hoạch & Đầu Tư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cấp đổi mã số doanh nghiệp ngày 17/02/2009. Công ty TNHH Bình Minh có trụ sở chính tại Thành Phố Vũng Tàu. Năm 2004, công ty chính thức đầu tư tại Thanh Hóa theo giấy phép kinh doanh số 6212000111 Sở Kế Hoạch & Đầu tư tỉnhThanh Hóa cấp.  Tên công ty: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÌNH MINH TẠI THANH HÓA  Tên viết tắt: CÔNG TY TNHH BÌNH MINH  Tên giao dịch: BINHMINH COMPANY..,LTD  Trụ sở : Lô Q14- KCN Tây Bắc Ga-Phường Đông Thọ-Thành phố Thanh Hóa.  Điện thoại: 0373.712.330 - Fax: 0373.712.331  Mã số thuế: 3500332619-001  Website: www.binhminhvt.com.vn  Vốn điều lệ: 1.000 tỷ đồng  Người đại diện pháp luật: Ông Tào Quốc Tuấn - Tổng Giám Đốc.  Chức năng của Công ty Bình Minh: Công ty có trách nhiệm tổ chức quản lý, lập và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, triển khai công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, thực hiện đầu tư chiều sâu, đổi mới công tác quản lý điều hành SXKD.  Nhiệm vụ: Với mong muốn trở thành một tập đoàn đa ngành nghề, tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty không ngừng nổ lực, phấn đấu hết mình để đưa BinhMinh Company trở thành công ty có tiềm lực kinh tế lớn mạnh trong khu vực và trên thế giới.  Ngành nghề kinh doanh: Công ty Bình Minh không ngừng mở rộng HĐKD sang nhiều lĩnh vực khác nhau. Những lĩnh vực mà công ty đã và đang hoạt động:  Đầu tư, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi GV:Phạm Văn Cư Báo cáo thực tập TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH 8 KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN  Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp…  Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng  Đầu tư kinh doanh bất động sản, dịch vụ du lịch, xăng dầu.  Kinh doanh nước sạch, điện tử, nhiên liệu sinh học.  Quá trình hình thành và phát triển Chi nhánh Công ty TNHH XD & SXVLXD Bình Minh Tại Thanh Hóa. Qua gần 10 năm xây dựng và phát triển Công ty Bình Minh - Chi nhánh Thanh Hóa đã khẳng định được uy tín và vị thế là một trong những doanh nghiệp mạnh trong ngành xây dựng của tỉnh Thanh Hóa. Năm 2004, Công ty bắt đầu triển khai xây dựng hạ tầng KCN Tây – Bắc Ga (TP Thanh Hóa); năm 2005 xây dựng Khu Đô thị mới Bắc đại lộ Lê Lợi hiện đại về hạ tầng kỹ thuật, đồng bộ các công trình kiến trúc với tổng giá trị đầu tư gần 900 tỷ đồng... Từ đó đến nay, với sự phát triển của thị trường bất động sản, sự hình thành các đô thị mới, KCN của tỉnh... đã thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của công ty. Với bề dày kinh nghiệm, cùng với sự bảo đảm về nguồn lực tài chính, Công ty Bình Minh liên tục phát triển và đạt được nhiều thành quả to lớn trong SXKD, được UBND tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành đánh giá cao, được các đối tác trong và ngoài nước tin cậy. Nhằm tạo bước “đột phá” mới cho nền điện tử nước nhà, tháng 01-2010, công ty đã mạnh dạn chuyển hướng kinh doanh mới - đầu tư gần 20 triệu USD xây dựng Nhà máy chíp cộng hưởng Thạch Anh, nhà máy đầu tiên trong nước sản xuất chíp điện tử Thạch Anh, tại KCN Tây – Bắc Ga với dây chuyền sản xuất hiện đại, nhập khẩu từ Mỹ, Nhật đang được các chuyên gia, kỹ sư của công ty khẩn trương lắp ráp, hoàn thiện... Nhà máy đã chính thức hoạt động vào 03 - 2011, sẽ sản xuất khoảng 60 triệu sản phẩm/năm, tạo việc làm cho gần 120 lao động. Công ty Bình Minh còn chú trọng đầu tư chiều sâu và phát triển bền vững, vươn tới tầm cao mới không chỉ phát triển ở các nơi mà doanh nghiệp đã và đang đặt trụ sở hoặc chi nhánh tại Bà Rịa Vũng Tàu, Thanh Hóa, Hà Nội mà còn vươn xa sang cả thị trường các nước khác trong khu vực và quốc tế. Những gì mà công ty đã làm được như hiện nay hứa hẹn sẽ còn phát triển hơn nữa, mang dấu ấn GV:Phạm Văn Cư Báo cáo thực tập TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH 9 KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN thương hiệu “Bình Minh” đến từng công trình, từng sản phẩm mà đơn vị xây dựng và tạo ra.  Quy mô của doanh nghiệp: Công ty TNHH XD & SXVLXD Bình Minh là một doanh nghiệp nhỏ và vừa, số lao động của công ty tính đến thời điểm 01/01/2012: Stt 1 Trình độ chuyên môn kỹ thuật Số lượng Kỹ sư xây dựng (giao thông, dân dụng & công nghiệp, thủy lợi, 50 cấp, thoát nước, điện), Kiến trúc sư, Cán bộ quản lý… 2 Trình độ đại học, cao đẳng, THCN các ngành nghề 45 3 Công nhân kỹ thuật các ngành nghề 400 4 Lái xe, lái máy 110 1.3 Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh. Sơ đồ 1.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh Hội đồng quản trị Giám đốc Phòng kế Phòng Phòng kỹ Phó giám đốccáo sảnthực xuấttập GV:PhạmPhó Văngiám Cư đốc tài chính Báo Bộ phận sản xuất toán Kinh doanh Thuật TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH 10 KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN 1.3.1 Chức năng quyền hạn của từng bộ phận. 1.3.1.1 Hội đồng quản trị. Là cơ quan quản lý của công ty, có quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty có nhiệm vụ đề ra kế hoạch chiến lược phát triển công ty trung và dài hạn. Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm, cách chức, miễn nhiệm, ký hợp đồng và chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc theo quy định của công ty. 1.3.1.2 Giám đốc Công ty. Là người trực tiếp chỉ đạo các chiến lược và có quyền hạn cao nhất, có quyền quyết định việc điều hành và hoạt động ở công ty nhằm đảm bảo sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, tuân thủ chính sách pháp luật của Nhà nước. Giám đốc đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm trực tiếp với cơ quan pháp luật của Nhà nước về các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 1.3.1.3 Phó giám đốc Công ty. Công ty hiện nay có 2 phó giám đốc. Một người chuyên phụ trách về việc lập các kế hoạch tài chính, đảm bảo cho tình hình tài chính, thanh toán của công ty ổn định. Một Phó giám đốc phụ trách về việc sản xuất, có trách nhiệm chỉ thay mặt giám đốc chỉ đạo cho phòng kế hoạch lập kế hoạch sản xuất kinh doanh theo các đơn hàng, các hợp đồng của Công ty một cách kịp thời. Cả 2 phó giám đốc đều là người giúp việc cho Giám đốc một số lĩnh vực hoạt động, GV:Phạm Văn Cư Báo cáo thực tập TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH 11 KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN theo sự phân công của giám đốc trong một số trường hợp có thể được ủy quyền chỉ đạo điều hành toàn diện thay cho Giám đốc khi Giám đốc đi vắng, và chịu trách nhiệm trước giám đốc về pháp luật, về nhiệm vụ được giám đốc phân công ủy quyền thực hiện. Là người trực tiếp lập kế hoạch triển khai sản xuất. 1.3.1.4 Phòng kế toán Giải quyết các công việc về kế toán tài chính, nhân sự, thống kê, vốn, tiền tệ phục vụ sản xuất kinh doanh tổ chức đời sống của Công ty, giúp cho Giám đốc nắm bắt được thông tin về quá trình sản xuất kinh doanh, quản lý và phản ánh sự vận động của tài sản. 1.3.1.5 Phòng kỹ thuật. Trực tiếp đôn đốc hướng dẫn sản xuất, xây dựng và quản lý các quy trình công nghệ, quy phạm, quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm: Xác định định mức kỹ thuật, công tác chất lượng sản phẩm, giải quyết các vấn đề về kỹ thuật công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi giao và nhận hàng. 1.3.1.6 Phòng kinh doanh. Có trách nhiệm điều hành, giám sát, cung cấp nguyên vật liệu thiết bị đầu vào cho quá trình sản xuất, chủ động mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng để nhận được nhiều hợp đồng kinh tế hơn nữa, tăng doanh thu cho công ty. 1.3.1.7 Bộ phận sản xuất. Bao gồm các nhân viên quản lý phân xưởng và công nhân trực tiếp sản xuất, bộ phận này chuyên chịu trách nhiệm trực tiếp sản xuất, lập dự án đầu tư, khảo sát thiết kế các công trình nước sạch, điện, vật liệu xây dựng.... Bộ phận này chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc sản xuất và hoàn thành các công trình,vật liệu được giao dưới sự chỉ dẫn của phòng kỹ thuật và các phòng ban... 1.4 Một số chỉ tiêu kinh tế GV:Phạm Văn Cư Báo cáo thực tập TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH 12 KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN Công ty TNHH Bình Minh đã đạt được một số thành tựu đáng khích lệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh vài năm trở lại đây: Trong những năm qua từ chỗ thiếu vốn, thiếu trang bị thi công công ty đã dần dần tích lũy và đầu tư đến nay có thể nói công ty đã trở thành một đơn vị vững mạnh và uy tín trên thị trường và nhận được sự tin cậy của các đối tác, và các Công ty trên địa bàn. GV:Phạm Văn Cư Báo cáo thực tập TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH 13 KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN Biểu 1.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty từ năm 20112013 ĐVT: VNĐ (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Công ty TNHH Bình Minh năm 2011-2012-2031 ) CT Mã số Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 A B (1) (2) (3) Số tiền Tỉ lệ% Số tiền Tỉ lệ% 1. Do anh thu bán hàn g và cun g cấp dịc h vụ 01 48,888,158,488 54,468,305,546 60,730,094,504 5,580,147,060 11.41 6,261,788,960 11.50 .Các kho ản giả m trừ doa nh thu 02 0 2,173,636,364 0 2,173,636,364 - (2,173,636,364) - 10 48,889,158,488 53,288,669,182 60,730,094,504 4,399,510,700 9.0 7,441,425,320 14.0 Doan h thu thu ần về bán hàn g và cun g cấp dịc h vụ (10 = 01 GV:Phạm Văn Cư Chênh lệch 2012 so 2011 Chênh lệch 2013 so 2012 Báo cáo thực tập TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH 14 KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN 02) .Giá vốn hàn g bán 11 44,206,775,704 50,053,871,746 56,030,844,674 5,847,096,040 13.23 5,977,0122,930 11.94 5.Lợi nhu ận gộp về bán hàn g và cun g cấp dịc h vụ (20 = 10 11) 20 5,682,382,784 4,234,797,436 5,699,249,830 (1,447,585,348) -30.92 1,464,452,394 45.27 09,66 6,6 670 0(3 09, 666 ,66 7)06.D oan h thu hoạ t độn g tài chí nh 21 7,393,453 4,490,540 4,030,890 (2,902,913) -45.40 540,350 15.48 2 23 0 0 0 0 0 0 - Tro ng đó: Chi phí lãi vay GV:Phạm Văn Cư Báo cáo thực tập TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH 15 KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN .Chi phí tài chí nh 02,23 8,9 081 48, 065 ,78 522 0,7 90, 950 45, 826 ,87 744 .82 72, 725 ,16 549 .13 8.C hi phí quả n lý kin h doa nh 0.Thu nhậ p khá c30 33.95 24 5,277,870,662 4,101,222,191 5,493,489,770 (1,176,648,471) -22.29 1,392,267,579 31 426,191,476 0 45,000 (426,191,476) - 45,000 9.Lợi nhu ận thu ần từ hoạ t độn g kin h doa nh (30 = 20 + 21 GV:Phạm Văn Cư Báo cáo thực tập - TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH 16 KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN 22 – 24) 2,677 ,78 504 5,0 00( 12, 677 ,78 5)45, 000 11. Chi phí khá c 32 325,513,691 0 0 (325,513,691) - 0 - 50 114,916,693 148,065,785 219,834,950 33149092 28.85 71,769,165 48.47 51 20,760,421 35,266,446 54,458,738 14,506,025 60 95,156,272 103,799,336 160,376,212 8,643,064 3.Tổn g lợi nhu ận kế toá n trư ớc thu ế40 50 = 30 +4 0) 2.Lợi nhu ận khá c (40 = 31 32) 4.Chi phí thu ế TN DN 5.Lợi nhu ận sau GV:Phạm Văn Cư 69.87 19,192,292 9.1 54.42 56,576,876 Báo cáo thực tập 54.5 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH 17 KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN thu ế TN DN (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Công ty TNHH Bình Minh năm 2011-2012-2013 ) Từ bảng phân tích Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm 2011 – 2012 – 2013, ta thấy: Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong 3 năm có chiều hướng tăng lên, năm 2012 so với 2011 tăng 4,399,510,700 VNĐ tương ứng với tỉ lệ tăng 9%, năm 2013 so với 2012 tăng 7,441,425,320 VNĐ tương ứng với tỉ lệ tăng 14%. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2012 so với 2011có chiều hướng giảm xuống 1,447,585,348 VNĐ tương ứng với tỉ lệ giảm 30,92%, do vậy DN cần đẩy mạnh công tác tiêu thụ hàng hóa của công ty trong những năm tiếp theo, đồng thời cần đưa ra các biện pháp để các khoản giảm trừ doanh thu không tăng đột biến như trong 2 năm vừa qua. Trong năm 2013, chỉ tiêu này đã có sự thay đổi tích cực so với năm 2012 lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 1,464,452,394 VNĐ, tương ứng với tỉ lệ tăng 45,27%. Doanh thu hoạt động tài chính của công ty năm 2012 so với năm 2011 giảm 2,902,913 VNĐ, tương ứng với tỉ lệ giảm 45,40%. Tuy nhiên trong năm 2013 doanh thu hoạt động tài chính của công ty đã tăng 540,350 VNĐ, tương ứng với tỉ lệ tăng 15,48%. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp đã thích nghi dần với cuộc khủng hoảng tài chính trong năm 2012 và biết cách hạn chế mức độ ảnh hưởng của nó. Điều đó cũng được thể hiện rõ nét qua chỉ tiêu chi phí tài chính của công ty, chi phí tài chính trong năm 2011 là 309,666,667 VNĐ nhưng tới năm 2012 GV:Phạm Văn Cư Báo cáo thực tập TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH 18 KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN và 2013 thì chi phí tài chính của công ty duy trì ở 0 VNĐ. Đây là một điều đáng khích lệ đối với công ty trong tình hình kinh tế thị trường khốc liệt như hiện nay. Chi phí quản lý kinh doanh của công ty trong năm 2012 giảm 1,176,648,471 VNĐ so với năm 2011, tương ứng với tỉ lệ giảm 22,29%, điều này cho thấy doanh nghiệp đã có nhiều biện pháp thắt chặt chi tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, để tập chung vốn vào các dự án mới trong những năm tiếp theo. Trong năm 2013, khoản chi phí quản lý kinh doanh của công ty đã tăng đáng kể so với 2 năm trước đó, tăng 1,392,667,579 VNĐ tương ứng với tỉ lệ tăng 33,95%. Nhìn vào thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty, ta thấy trong năm 2013 Chi nhánh công ty Bình Minh đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất chíp điện tử thạch anh cao cấp đầu tiên tại Việt Nam. Nên khoản chi phí kinh doanh có tăng lên đáng kể, tuy nhiên sự ra đời của nhà máy chíp điện tử sẽ hứa hẹn nhiều bước tiến quan trọng của công ty trong những năm tiếp theo. Mặc dù trong những năm vừa qua, công ty có nhiều biến động về các khoản doanh thu, chi phí nhưng nhìn chung tình hình kinh doanh của công ty vẫn biến chuyển tích cực, điều đó được biểu hiện qua chỉ tiêu lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2012 tăng 45,826,877 VNĐ, tương ứng với tỉ lệ tăng 44,82% và khoản lợi nhuận này tiếp tục tăng 77,725,165 VNĐ trong năm 2011. Lợi nhuận khác từ hoạt động kinh doanh của công ty trong 2012 giảm so với năm 2011 là 12,677,785 VNĐ, tuy nhiên trong năm 2013 nó đã tiếp tục tăng 45,000 VNĐ, mức tăng từ khoản lợi nhuận khác này không đáng kể những nó cũng đã góp một phần vào chỉ tiêu lợi nhuận kế toán sau thuế của doanh nghiệp. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong năm 2012 tăng 8,643,064 VNĐ so với năm 2011 tương ứng với tỉ lệ tăng 9,1% và chỉ tiêu này tiếp tục tăng mạnh trong năm 2013 với số tiền 56,576,876 VNĐ, tương ứng với tỉ lệ tăng 54,5%. Chi nhánh Công ty Bình Minh Tại Thanh Hóa đã quản lý và sử dụng tốt nguồn tăng doanh thu của doanh nghiệp mình, đây là một trong những nguyên nhân làm lợi nhuận của công ty tăng trong năm 2013. GV:Phạm Văn Cư Báo cáo thực tập TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH 19 KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN Qua các số liệu trên cho thấy, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty đang ngày càng phát triển, xứng đáng là một doanh nghiệp vững mạnh trong ngành xây dựng. PHẦN 2: HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÌNH MINH 2.1 Những vấn đề chung về hạch toán kế toán tại công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh. - Niên độ kế toán: Từ 01/01 đến 31/12 hàng năm. - Đơn vị tiền: VNĐ. - Hình thức kế toán: Chứng từ ghi sổ - Chế độ kế toán: Quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/3/2006 của bộ tài chính. - Phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ. - Phương pháp khấu hao TSCĐ: Khấu hao đường thẳng - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên. GV:Phạm Văn Cư Báo cáo thực tập TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HỒ CHÍ MINH 20 KHOA KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN Sơ đồ 2.1: Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ Chứng từ kế toán Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Sæ,Sổ, thÎ thẻ kÕ to¸ntoán chi kế tiÕt chi tiết Sổ đăng ký chứng từ từ ghi CHỨNG TỪ GHI SỔ sổ Bảng Sổ Cái tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập chứng từ ghi sổ. GV:Phạm Văn Cư Báo cáo thực tập
- Xem thêm -