Tài liệu Báo cáo thực tập nhận thức doanh nghiệp tư nhân kim yến

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập: Doanh nghiệp tư nhân Kim Yến Thời gian thực tập: 07/01/2013_17/03/2013 Người hướng dẫn: Bà Phan Thị Yến Giảng viên hướng dẫn: Cô Trần Thị Minh Ngọc Sinh viên thực hiện: Ngô Thị Xuân Hiếu Mã số sinh viên: 100726 Lớp: TV101 Tháng 3/2013 Trường Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập: Doanh nghiệp tư nhân Kim Yến Thời gian thực tập: 07/01/2013_17/03/2013 Người hướng dẫn: Bà Phan Thị Yến Giảng viên hướng dẫn: Cô Trần Thị Minh Ngọc Sinh viên thực hiện: Ngô Thị Xuân Hiếu Mã số sinh viên: 100726 Lớp: TV101 Trường Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức TRÍCH YẾU Thực tập nhận thức thật sự là một cơ hội rất tốt để giúp tôi tiếp xúc với môi trường kinh doanh thực tế.Điều này là cực kì quan trọng cho nghề nghiệp cũng như những hoạch định trong tương lai. Thế nên, trước khi tham gia vào khóa thực tập này tôi đã tự đưa ra cho mình những mục tiêu bao gồm: Nắm rõ được phương thức làm việc của doanh nghiệp kinh doanh trang sức, học hỏi, trau dồi và nâng cao nghiệp vụ bán hàng, tạo mối quan hệ tốt với doanh nghiệp và khách hàng và nâng cao hiểu biết về ngành kinh doanh trang sức. Trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp tư nhân Kim Yến, tôi thực sự đã học hỏi được rất nhiều từ sự hướng dẫn của các nhân viên trong doanh nghiệp và từ những trải nghiệm thực tế.Quả thật, lí thuyết khác rất xa so với thực tế, không những phải biết lựa chọn kiến thức đã học để vận dụng mà còn phải vận dụng kiến thức đó một cách linh hoạt để xử lí những tình huống khác nhau.Tôi được thực tập tại bộ phận bán hàng của doanh nghiệp, có thể nói đây là bộ phận rất quan trọng và là bộ mặt của doanh nghiệp.Bộ phận bán hàng là một phần trong quyết định mua trang sức của khách hàng và họ cũng là bộ phận có trách nhiệm giữ chân khách hàng.Qua đợt thực tập này, tôi thấy rằng làm việc tại bộ phận bán hàng là rất có lợi cho một sinh viên ngành Quản trị kinh doanh.Tôi đã học hỏi được các kĩ thuật chuyên môn trong ngành kinh doanh trang sức, kinh nghiệm nắm bắt tâm lí khách hàng và những kĩ thuật xử lí tình huống. ii Trường Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô của trường Đại học Hoa Sen đã tận tình giảng dạy để tôi có được những kiến thức quý báu áp dụng trong suốt quá trình thực tập tại doanh nghiệp tư nhân Kim Yến, cũng như nghề nghiệp tương lại. Bên cạnh đó, tôi cũng xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn cô Trần Thị Minh Ngọc và thầy Lê Ngọc Đức đã cung cấp cho tôi những kinh nghiệm và lời khuyên bổ ích trong suốt quá trình thực tập. Ngoài ra, tôi cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người trong doanh nghiệp tư nhân Kim Yến, đặc biệt là trưởng bộ phận bán hàng bà Phan Thị Yến đã hướng dẫn tận tình và chỉ bảocho tôi những kinh nghiệm bổ ích trong quá trình bán hàng. Nhờ có sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người trong doanh nghiệp, tôi có thể học hỏi nhiều điều, hoàn thành tốt công việc và có được những tài liệu quí giá cho đợt thực tập nhận thức. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào công việc kinh doanh thực tế nên có thể còn nhiều vụng về và sai sót.Tôi hy vọng nhận được sự đóng góp ý kiến của các Thầy Cô và Quý doanh nghiệp cũng như các bạn sinh viên để bài báo cáo được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! iii Trường Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức MỤC LỤC TRÍCH YẾU ........................................................................................................ ii LỜI CẢM ƠN ..................................................................................................... iii MỤC LỤC .......................................................................................................... iv DANH MỤC BẢNG BIỂU ................................................................................. vi DANH MỤC HÌNH ẢNH .................................................................................. vii DANH MỤC VIẾT TẮT .................................................................................. viii NHẬP ĐỀ ............................................................................................................ 1 Giới thiệu tổng quan về Doanh nghiệp tư nhân Kim Yến .............................. 2 I. 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp tư nhân Kim Yến .................... 2 1.1.1 Giới thiệu chung ............................................................................................ 2 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển .................................................................. 2 a) Quá trình hình thành ................................................................................. 2 b) Phát triển................................................................................................... 3 1.2 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân Kim Yến .............................................. 4 1.2.1 Sơ đồ tổ chức ................................................................................................. 4 1.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận .......................................................... 4 a) Chủ doanh nghiệp ..................................................................................... 4 b) Bộ phận bán hàng...................................................................................... 4 c) Bộ phận kiểm kê và trưng bày ................................................................... 4 d) Bộ phận gia công ...................................................................................... 4 1.3 Tổ chức bộ phận bán hàng .................................................................................... 5 II. Thực trạng hoạt động của Doanh nghiệp tư nhân Kim Yến ........................... 6 2.1 Thông tin sản phẩm của doanh nghiệp .................................................................. 6 2.2 Quy trình làm việc của doanh nghiệp .................................................................... 7 2.3 Thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp .............................. 8 2.3.1 Thị trường ...................................................................................................... 8 2.3.2 Khách hàng .................................................................................................... 8 2.3.3 Đối thủ cạnh tranh ......................................................................................... 8 2.4 Thông tin tình hình kinh doanh trong thời gian gần đây của doanh nghiệp ............ 8 2.5 Phân tích SWOT ................................................................................................... 9 III. Công việc thực tập nhận thức tại Doanh nghiệp tư nhân Kim Yến ........... 10 iv Trường Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức 3.1 Nhóm công việc liên quan đến bán hàng ............................................................. 10 3.1.1 Thực hiện ghi nhớ đơn vị tính trọng lượng vàng........................................... 10 3.1.2 Thực hiện bán hàng mặt hàng nhẫn .............................................................. 10 3.1.3 Thực hiện bán mặt hàng bông tai ................................................................. 11 3.1.4 Thực hiện bán mặt hàng dây chuyền ............................................................ 11 3.1.5 Thực hiện bán mặt hàng vòng tay................................................................. 12 3.1.6 Thực hiện tính giá tiền các mặt hàng ............................................................ 12 3.1.7 Thực hiện ghi hóa đơn bán hàng .................................................................. 13 3.1.8 Thực hiện xem kí hiệu của doanh nghiệp và cân nặng hột đóng trên món trang sức........................................................................................................................ 14 3.1.9 Thực hiện thu mua lại trang sức cũ .............................................................. 15 3.2 Nhóm công việc liên quan đến thẩm định ........................................................... 16 3.2.1 Quan sát thử vàng thật giả và thử tuổi vàng .................................................. 16 3.2.2 Thực hiện đo tuổi vàng bằng hệ thống.......................................................... 17 KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC QUA ĐỢT THỰC TẬP............................................... 18 1. Thuận lợi .......................................................................................................... 18 2. Khó khăn .......................................................................................................... 18 3. Kinh nghiệm đạt được ...................................................................................... 18 4. Tự đánh giá, nhận xét ....................................................................................... 18 a) Ưu điểm .................................................................................................. 18 b) Nhược điểm ............................................................................................ 19 KẾT LUẬN ....................................................................................................... 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... ix PHỤ LỤC ............................................................................................................ x Phụ lục A: Định nghĩa và phân biệt vàng 24K và 18K ................................................ x 1. Định nghĩa .................................................................................................... x 2. Phân biệt vàng 24K và 18K .......................................................................... x Phụ lục B: Chứng từ minh họa................................................................................... xi NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN .............................................. xv NHẬN XÉT CỦA DOANH NGHIỆP THỰC TẬP ........................................... xvi THÔNG TIN LIÊN HỆ SINH VIÊN ................................................................ xvii v Trường Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức vi Trường Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1-Bảng đơn vị trọng lượng vàng................................................................ 10 vi Trường Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 1-Bảng hiệu của doanh nghiệp tư nhân Kim Yến ......................................... 2 Hình 2-Doanh nghiệp tư nhân Kim Yến ................................................................ 3 Hình 3-Trang sức vàng 24K và 18K tại Doanh nghiệp tư nhân Kim Yến .............. 6 Hình 4-Trang sức vàng trắng của công ty PNJ ..................................................... 7 Hình 5- Hóa đơn bán hàng của Doanh nghiệp tư nhân Kim Yến ........................ 13 Hình 6-Cân nặng hột và kí hiệu doanh nghiệp được đóng trên món trang sức.... 14 Hình 7-Bộ dụng cụ thử vàng............................................................................... 16 Hình 8-Hệ thống đo tuổi vàng của Doanh nghiệp tư nhân Kim Yến.................... 17 Sơ đồ 1-Sơ đồ tổ chức của Doanh nghiệp tư nhân Kim Yến .................................. 4 vii Trường Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức DANH MỤC VIẾT TẮT TP.Mỹ Tho = Thành phố Mỹ Tho TNHH = Trách nhiệm hữu hạn DNTN = Doanh nghiệp tư nhân viii Trường Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức NHẬP ĐỀ Thực tập nhận thức là một chương trình hay và quan trọng trong quá trình đào tạo của trường Đại học Hoa Sen. Qua đợt thực tập này, sinh viên có thể tham gia vào môi trường thực tế và học hỏi được những điều bổ ích không có trong sách vở. Tôi đã may mắn được tham gia vào đợt thực tập này và tích lũy được những kinh nghiệm và hoạch định cho nghề nghiệp bản thân trong tương lai. Doanh nghiệp tư nhân Kim Yến là đơn vị tôi thực tập trong đợt thực tập nhận thức này. Đợt thực tập kéo dài từ ngày07/01/2013 đến ngày 17/03/2013.Thông qua kì thực tập này, tôi hy vọng có thể áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế, học hỏi được nhiều kinh nghiệm mới và chuẩn bị kĩ càng hơn cho nghề nghiệp trong tương lai. Những mục tiêu tôi đặt ra trong kì thực tập này là:  Áp dụng kiến thức đã học vào môi trường thực tế  Tìm hiểu hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh trang sức vàng và ngành kinh doanh trang sức vàng  Nâng cao kĩ năng bán hàng và giao tiếp với khách hàng  Làm quen với môi trường làm việc thực tế  Học hỏi và tích lũy thật nhiều kinh nghiệm bổ ích  Qua công việc thực tế biết được những thiếu hụt kiến thức của bản thân để trau dồi và học hỏi thêm 1 Trường Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức I. Giới thiệu tổng quan về Doanh nghiệp tư nhân Kim Yến 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của doanh nghiệp tư nhân Kim Yến - 1.1.1 Giới thiệu chung Tên công ty bằng tiếng Việt: Doanh nghiệp tư nhân Kim Yến Tên công ty bằng tiếng Anh Năm thành lập: 1990 Địa chỉ trụ sở chính: 28 Lê Văn Duyệt, P1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Vốn điều lệ: 1.000.000.000đ (một tỷ đồng) Mã số thuế: 1200511028 Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp: Ông: NGÔ VĂN THÀNH Chức danh: Chủ doanh nghiệp Bảng hiệu của doanh nghiệp: Hình 1-Bảng hiệu của doanh nghiệp tư nhân Kim Yến Trụ sở chính: Địa chỉ: 28 Lê Văn Duyệt-P.1-TP. Mỹ Tho-Tỉnh Tiền Giang Điện thoại: (073) 3872079 Email Website 1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển a) Quá trình hình thành Doanh nghiệp tư nhân Kim Yến là một doanh nghiệp kinh doanh hộ gia đình, chuyên kinh doanh và gia công trang sức vàng 18K, 24K và vàng trắng.Doanh nghiệp được thành lập từ năm 1990, thời điểm đó tại TP.Mỹ Tho lĩnh vực này - Trường Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức còn chưa được phổ biến,nhận thấy nhu cầu làm đẹp của người dân ngày càng nhiều nên ông Ngô Văn Thành đã thành lập nên doanh nghiệp tư nhân Kim Yến chuyên về lĩnh vực kinh doanhvà gia công trang sức vàng 18K, 24K. Đến nay, doanh nghiệp đã có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý. Từ lúc mới thành lập, doanh nghiệp luôn đặt ra tiêu chí là đặt chữ tín lên hàng đầu.Bên cạnh đó, doanh nghiệp luôn thay đổi từ mẫu mã, chất lượng trang sức ngày càng hoàn thiện hơn để hy vọng đáp ứng được nhu cầu làm đẹp của mọi người và góp phần tôn thêm vẻ đẹp của khách hàng. b) Phát triển Khimới thành lập, doanh nghiệp tư nhân Kim Yến chỉ là một cửa hàng trang sức 16 mét vuôngtại 35 Nguyễn Huệ, P.1, TP.Mỹ Tho. Năm 2003, ông Ngô Văn Thành đã di chuyển cửa hàng của doanh nghiệp sang số 28 Lê Văn Duyệt, P.1, TP.Mỹ Tho, với diện tích 48mét vuông. Khởi đầu với số vốn nhỏ và những trang thiết bị đơn sơ đến nay doanh nghiệp đã sở hữu một số vốn tương đối và trang bị thêm nhiều máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ cho việc gia công và mua bán trang sức vàng - Một tủ bày trí trang sức chiều dài 12 mét - Hệ thống đo tuổi vàng của Đại học Khoa học tự nhiên - Hệ thống gia công trang sức OPTEC nhập từ Đức - Hệ thống camera an ninh ... Hình 2-Doanh nghiệp tư nhân Kim Yến Với nhiều sự cố gắng và nổ lực không ngừng, đến nay Doanh nghiệp tư nhân Kim Yến đã tạo được thương hiệu uy tín trong lòng khách hàng và là một trong những doanh nghiệp kinh doanh trang sức vàng nổi tiếng và có thâm niên nhất tại thành phố Mỹ Tho. Trường Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức 1.2 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp tư nhân Kim Yến 1.2.1 Sơ đồ tổ chức Chủ doanh nghiệp Bộ phận bán hàng Bộ phận kiểm kê và trưng bày Bộ phận thợ gia công Sơ đồ 1-Sơ đồ tổ chức của Doanh nghiệp tư nhân Kim Yến - - 1.2.2 Chứcnăng nhiệm vụ của từng bộ phận a) Chủ doanh nghiệp Định giá vàng mua vào và bán ra trong từng ngày Quản lí tất cả các bộ phận Kiểm tra tiền thu, chi trong ngày Quản lí, kiểm tra trang sứccũ thu vào và giao lại cho thợ gia công Đặt hàng cho những doanh nghiệp chuyên gia công trang sức b) Bộ phận bán hàng Tư vấn và giao dịch với khách hàng Thu tiền và ghi hóa đơn cho khách hàng Thu mua lại trang sức cũ Giải quyết các yêu cầu và phàn nàn từ khách hàng c) Bộ phận kiểm kê và trưng bày Kiểm tra những mặt hàng đã hết hoặc thiếu để trưng bày thêm Cân trọng lượng trang sức mới, ghi vào chân món trang sức đó Trưng bày trang sức mới vào tủ Xác định những mẫu trang sức đã hết để thông báo cho chủ doanh nghiệp đặt hàng thêm d) Bộ phận gia công Làm mới lại trang sức cũ thu mua lại từ khách hàng Sửa lại trang sức cho khách hàng Chỉnh sửa trang sức theo yêu cầu khách hàng Trường Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức Xi trắng và nhuộm màu vàng cho trang sức - 1.3 Tổ chức bộ phận bán hàng - Bộ phận bán hàng gồm: Trưởng bộ phận bán hàng và 3 nhân viên bán hàng Chức năng, nhiệm vụ của từng cá nhân  Trưởng bộ phận bán hàng  Quản lí và kiểm soát tất cả nhân viên bán hàng  Tư vấn và giao dịch với khách hàng  Định giá thu mua trang sức cũ không phải của doanh nghiệp  Chịu trách nhiệm giải quyết các yêu cầu và phàn nàn từ khách hàng  Nhân viên bán hàng  Tư vấn và giao dịch với với khách hàng  Thu mua trang sức cũ của khách hàng  Trực tiếp ghi hóa đơn cho khách hàng 5 Trường Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức II. Thực trạng hoạt động của Doanh nghiệp tư nhân Kim Yến 2.1Thông tin sản phẩmcủa doanh nghiệp Doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng trang sứcvàng 18K, 24K và vàng trắng.Đối với trang sức 18K, 24K, doanh nghiệp tư nhân Kim Yến không tự gia công tại doanh nghiệp mà đặt hàng cho những doanh nghiệp chuyên gia công trang sức. Mỗi loại trang sức như nhẫn, lắc, vòng hay bông tai,...đều có một doanh nghiệp gia công chuyên về mặt hàng đó đảm nhận. Ngoài ra, doanh nghiệp còn kinh doanh trang sức 18K và vàng trắng của công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ.Duy nhất chỉ có mặt hàng nhẫn trơn 24K là được gia công trực tiếp tại doanh nghiệp. Hình 3-Trang sức vàng 24K và 18K tại Doanh nghiệp tư nhân Kim Yến Trường Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức Hình 4-Trang sức vàng trắng của công ty PNJ Tất cả trang sức hay sản phẩm của doanh nghiệp đều phải được đóng kí hiệu “KY” (viết tắt của từ Kim Yến) và phải đạt chuẩn về độ sáng bóng, màu sắccủa doanh nghiệp trước khi được bày bán. 2.2 Quy trình làm việc của doanh nghiệp - - - - Doanh nghiệp mua lại vàng khối 24K và 18K chưa qua gia công, sau đó đặt hàng cho những doanh nghiệp khác chuyên đảm trách việc gia công, làm ra những món trang sức cho doanh nghiệp. Đối với vàng trắng, doanh nghiệp sẽ mua trực tiếp trang sức vàng trắng từ công ty PNJ. Trang sức sau khi nhận lại từ doanh nghiệp gia công và từ công ty PNJ sẽ được Bộ phận kiểm kê và trưng bày kiểm tra kí hiệu của doanh nghiệp, kí hiệu hột (nếu có), cân trọng lượng và trưng bày. Sau đó, Bộ phận bán hàng sẽ bán trang sức cho khách hàng. Đồng thời, Bộ phận kiểm kê và trưng bày sẽ luôn kiểm tra để trưng bày thêm trang sức vào tủ và báo lại cho chủ doanh nghiệp những mặt hàng đã hết để đặt hàng gia công thêm. Trang sức cũ thu lại từ khách hàng được chủ doanh nghiệp chia làm 2 loại: tái sử dụng được và không tái sứ dụng được. Loại tái sử dụng được sẽ được giao lại cho bộ phận gia công làm mới lại  Bán lại cho khách hàng. Loại không tái sử dụng được sẽ được nấu chảy ra thành khối vàng đặc  giao Trường Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức cho doanh nghiệp gia công trang sức. Đối với vàng trắng thì loại không tái sử dụng được sẽ bán lại cho công ty PNJ. 2.3Thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp 2.3.1Thị trường Thị trường của doanh nghiệp tư nhân Kim Yến là thị trường kinh doanh trang sức vàng tại thành phố Mỹ Tho. 2.3.2 Khách hàng Hơn 70% khách hàng của DNTN Kim Yến là những khách hàng trung lưu, có thu nhập trung bình khá. Chính vì thế, doanh nghiệp chọn cho mình những trang sức có mẫu mã đẹp, sang trọng nhưng có giá cả phù hợp với khả năng chi trả của những khách hàng chính này. 2.3.3 Đối thủ cạnh tranh Hiện nay, ngành kinh doanh trang sức tại thành phố Mỹ Tho đang rất phát triển, có rất nhiều doanh nghiệp tư nhân, công ty tham gia kinh doanh trong lĩnh vực này. Một số đối thủ cạnh tranh nổi bậc nhất của doanh nghiệp tư nhân Kim Yến: Công ty TNHH vàng bạc đá quý Hồng Phúc, công ty TNHH vàng bạc đá quý Ngọc Thẫm. Đây đều là những công ty trẻ nhưng rất thành công và nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh trang sức tại thành phố Mỹ Tho. Mặc dù vẫn còn là một doanh nghiệp tư nhân gia đình nhưng với kinh nghiệm và uy tính lâu năm trong ngành, kết hợp với nổ lực luôn cung cấp cho khách hàng những mẫu mã mới, đẹp và chất lượng, đã giúp cho doanh nghiệp tư nhân Kim Yến luôn đứng vững trước những đối thủ cạnh tranh suốt 22 năm qua và tạo nên một thương hiệu uy tín trong lòng khách hàng. 2.4 Thông tin tình hình kinh doanh trong thời gian gần đây của doanh nghiệp Tính đến hiện nay, DNTN Kim Yến chiếm khoảng 20% thị phần trong ngành kinh doanh trang sức vàng tại TP.Mỹ Tho. Trong năm 2012, doanh nghiệp đạt: - Tổng doanh thu là 24.600.000.000đồng (dựa trên báo cáo thuế hàng tháng của doanh nghiệp) - Tổng chi phí khoảng9.500.000.000đồng - Lợi nhuận doanh nghiệp đạt trong năm 2012 là 15.100.000.000đồng Do DNTN Kim Yến không làm sổ sách thu chi hàng tháng nên tất cả các số liệu trên đều dựa vào báo cáo thuế hàng tháng của doanh nghiệp và thông tin do chủ doanh nghiệp ông Ngô Văn Thành cung cấp. Tuy những số liệu trên không hoàn toàn chính xác nhưng qua đó cũng cho thấy được rằng DNTN Kim Yến đang hoạt động rất tốt. 8 Trường Đại học Hoa Sen Báo cáo thực tập nhận thức 2.5Phân tích SWOT - - - - - - ĐIỂM MẠNH Kinh doanh lâu năm trong ngành nên có nhiều khách hàng trung thành và một lượng khách hàng ổn định Có một chỗ đứng vững chắc trong ngành kinh doanh trang sức tại TP.Mỹ Tho Xây dựng được một hình ảnh uy tín trong lòng khách hàng Trang sức có nhiều mẫu mã đẹp và chất lượng Số vốn ổn định và lớn dần qua qua nhiều năm Nhân viên có kinh nghiệm và thâm niên trong ngành Mặt bằng rộng rãi và tọa lạc tại trung tâm thành phố ĐIỂM YẾU - Vẫn còn là một doanh nghiệp tư nhân gia đình nên phong cách làm việc chưa chuyên nghiệp - Chưa tự thiết kế, gia công trang sức cho doanh nghiệp - Không có kế toán quản lí thu, chi chặt chẽ - Thiếu nhân lực trẻ - Thiếu sự đổi mới và cải tiến trong cách quản lí nhân viên - Thay đổi còn khá chậm chạp so với sự phát triển của ngành - Cách làm việc còn khá thủ công CƠ HỘI Khách hàng ngày càng có nhiều nhu cầu làm đẹp bằng trang sức  Sức mua lớn Đối thủ chưa thực sự quá mạnh Vàng là một mặt hàng không mất giá, tạo tâm lý an tâm cho khách hàng Thương hiệu của doanh nghiệp ngày càng lan rộng và được nhiều người trong và ngoài tỉnh lân cận biết đến THÁCH THỨC Sự lớn mạnh ngày cành nhanh của các đối thủ Ngày càng có thêm nhiều đối thủ trong ngành Giá vàng ngày càng tăng cao Trộm cắp, cướp giật ngày càng nhiều tạo tâm lí bất an cho khách hàng - 9 Trường Đại học Hoa Sen III. Báo cáo thực tập nhận thức Công việc thực tập nhận thức tại Doanh nghiệp tư nhân Kim Yến 3.1 Nhóm công việc liên quan đến bán hàng 3.1.1Thực hiện ghi nhớ đơn vị tính trọng lượng vàng Trước khi trực tiếp bán hàng, tôi được giao công việc đầu tiên là phải ghi nhớ đơn vị tính trọng lượng vàng.Đây là điều cơ bản nhất nhưng lại quan trọng nhất khi bán trang sức vàng. - Kinh nghiệm đạt được: Đơn vị đo trọng lượng sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ Lượng Chỉ Phân Ly Dem 1 10 100 1.000 10.000 Bảng 1-Bảng đơn vị trọng lượng vàng Thuận lợi: đơn giản và dễ nhớ Khó khăn: đơn vị đo trọng lượng chuyên dụng trong lĩnh vực kinh doanhtrang sức nên chưa thông thạo, dễ nhầm lẫn 3.1.2 Thực hiện bán hàng mặt hàng nhẫn Tôi được giao công việc bán trang sức nhẫn cho khách hàng, sao cho nhẫn phải có ni1, mẫu mã, trọng lượng và giá tiền phù hợp yêu cầu của khách hàng. - Kinh nghiệm đạt được  Phải sử dụng nòng số2 để có thể dễ dàng tìm được nhẫn có kích thước phù hợp với cỡ tay của khách hàng  Không nên lấy quá nhiều chiếc nhẫn ra cùng một lúc vì mỗi chiếc nhẫn đều có chân3 ghi trọng lượng khác nhau nên rất dễ bị nhầm lẫn  Quan sát cỡ tay khách hàng để tư vấn cho khách hàng nhẫn có kích thước phù hợp để việc giao dịch trở nên nhanh hơn  Ghi nhớ từng cách phân chia khu vực trưng bày nhẫn: nhẫn không hột, nhẫn có mặt to và cầu kì, nhẫn có hột cao, nhẫn có trọng lượng nhẹ, nhẫn có kiểu đơn giản,...để hướng dẫn khách hàng  Ghi nhớ những mẫu mã còn bên trong, khi khách hàng thích mẫu đó nhưng không có ni phù hợp có thể tìm nhanh chóng - Thuận lợi:không đòi hòi trình độ chuyên môn cao, có thể sử dụng kiến thức đã được học trong môn kĩ năng giao tiếp và quản trị bán hàng - Khó khăn: - 1 Ni: Từ ngữ chuyên môn trong ngành kinh doanh trang sức, dùng để mô tả kích thước vòng tròn của chiếc nhẫn 2 Nòng số: là dụng cụ để đo kích thước vòng tròng của chiếc nhẫn 3 Chân nhẫn: là dụng cụ để trưng bày nhẫn, trên có ghi trọng lượng và tiền công của nhẫn 10
- Xem thêm -