Tài liệu Báo cáo thực tập nhận thức công ty tnhh kiểm toán m h

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

z Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập : CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN M&H Thời gian thực tập : 07/01/2013-23/02/2013 Người hướng dẫn : GV Lê Duy Ngọc Sinh viên thực hiện : Bùi Thị Kim Ly Lớp : KT1011 <02/2013> Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen KHOA KINH TẾ THƯƠNG MẠI NGÀNH KẾ TOÁN BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC Tên cơ quan thực tập : CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN M&H Thời gian thực tập : 07/01/2013-23/02/2013 Người hướng dẫn : GV Lê Duy Ngọc Sinh viên thực hiện : Bùi Thị Kim Ly Lớp : KT1011 <02/2013> Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. i Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY HƯỚNG DẪN .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. .............................................................................................................................. ii Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen TRÍCH YẾU Trong học kì 12.1B năm học 2012 - 2013 vừa qua, tôi đã có cơ hội tham gia kỳ thực tập nhận thức tại Công Ty TNHH Kiểm Toán M&H do trường Đại học Hoa Sen tổ chức với mục đích chung là giúp sinh viên có thể tiếp cận, hòa nhập với môi trường làm việc thực tế, áp dụng , quan sát và nắm bắt thêm kinh nghiệm, kiến thức cho bản thân. Bên cạnh đó, tôi có thể cố gắng hoàn thiện tốt hơn những kỹ năng mềm trong quá trình làm việc với các anh chị nhân viên trong công ty và khi giao tiếp với khách hàng. Là một thực tập viên trong phòng Kiểm Toán của Công ty TNHH Kiểm Toán M&H, tôi đã được các anh chị nhân viên giao phó và hướng dẫn những công việc như: draft (nhập liệu) báo cáo tài chính gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh; lập báo cáo của Ban Giám đốc; báo cáo kiểm toán; kiểm tra hóa đơn VAT; chụp hình chứng từ…. Mặc dù những công việc được giao không liên quan nhiều đến chuyên ngành mà tôi đang theo học nhưng nhờ vào kì thực tập này đã giúp tôi biết thêm nhiều thông tin về công việc của một kiểm toán viên cũng như môi trường làm việc thực tế. iii Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ..................................................................... i NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY HƯỚNG DẪN....................................................................... ii TRÍCH YẾU ........................................................................................................................ iii MỤC LỤC ........................................................................................................................... iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH .............................................................................. v LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................................... vi NHẬP ĐỀ ............................................................................................................................. 1 NỘI DUNG........................................................................................................................... 2 1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ..................................................................................... 2 1.1 Quá trình hình thành và phát triển ........................................................................ 2 1.2 Qui mô hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy công ty ........................................... 3 1.2.1 Qui mô hoạt động ......................................................................................... 3 1.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty ..................................................................... 3 1.3 2 Lĩnh vực kinh doanh và định hướng phát triển ..................................................... 6 1.3.1 Lĩnh vực kinh doanh ..................................................................................... 6 1.3.2 Định hướng phát triển................................................................................... 7 NỘI DUNG THỰC TẬP ........................................................................................... 7 2.1 Giới thiệu về bộ phận thực tập ............................................................................. 7 2.2 Những công việc được thực tập ........................................................................... 8 2.2.1 Nhập liệu (draft) báo cáo tài chính ................................................................ 8 2.2.2 Lập báo cáo Ban Giám đốc và báo cáo Kiểm toán ...................................... 15 2.2.3 Kiểm tra hóa đơn VAT ............................................................................... 15 2.2.4 Photocopy .................................................................................................. 16 2.2.5 In báo cáo ................................................................................................... 17 2.2.6 Chụp hình chứng từ, hóa đơn...................................................................... 17 2.2.7 Nhập thông tin vào Kế hoạch Kiểm toán..................................................... 21 Những công việc quan sát và tìm hiểu được ....................................................... 21 3 KẾT LUẬN ............................................................................................................. 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................... 24 iv Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH 1. Hình 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty (Nguồn: tự vẽ) ......................................... 4 2. Hình 2: Giao diện phần mềm HTKK 3.1.5 ................................................................. 6 3. Hình 3: Giao diện sheet Guding ............................................................................... 10 4. Hình 4: Giao diện sheet Input data ........................................................................... 10 5. Hình 5: Giao diện Bảng cân đối kế toán ................................................................... 11 6. Hình 6: Giao diện Balance sheet .............................................................................. 11 7. Hình 7: Giao diện Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ........................................ 12 8. Hình 8: Giao diện Income statement ........................................................................ 12 9. Hình 9: Giao diện sheet B343-Cflow(ind) ................................................................ 13 10. Hình 10: Giao diện Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Cash flow ................................... 13 11. Hình 11: Giao diện Thuyết minh .............................................................................. 14 12. Hình 12: Giao diện Notes to the financial statements ............................................... 14 13. Hình 13 : Mẫu Phiếu chi .......................................................................................... 18 14. Hình 14 : Mẫu Hóa đơn VAT đính kèm ................................................................... 19 15. Hình 15: Mẫu Hóa đơn VAT Công ty khách hàng ................................................... 20 v Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen LỜI CẢM ƠN Tại Công Ty TNHH Kiểm Toán M&H, tôi đã được Ban lãnh đạo tạo những điều kiện thuận lợi và nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh chị nhân viên trong phòng Kiểm Toán cũng như sự hỗ trợ hữu ích từ phía trường Đại học Hoa Sen. Vì vậy, thông qua bài báo cáo này, tôi xin gửi lời cảm ơn đến:  Thầy Phùng Thế Vinh (CNCT) và Thầy Lê Duy Ngọc (GVHD) – giảng viên đã rất nhiệt tình hướng dẫn, giải đáp các vấn đề trong kì thực tập và quá trình hoàn thành báo cáo TNTT.  Ông Trần Ngọc Mai – Giám đốc Công ty TNHH Kiểm Toán M&H đã tiếp nhận và tạo điều kiện cho tôi tiếp cận với những công việc thực tế.  Bà Lê Thị Thiên Hương – Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm Toán M&H đã luôn quan tâm và tận tình hướng dẫn tôi trong kì thực tập này.  Ông Lê Công Thạnh – Trưởng phòng Kiểm Toán đã tin tưởng giao phó và hướng dẫn để tôi có thể hoàn thành công việc được giao.  Bên cạnh đó, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị nhân viên trong phòng Kiểm Toán. Vì kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, nên bài báo cáo này của tôi chắc hẳn sẽ có nhiều sai sót. Vì vậy, tôi hy vọng sẽ nhận được sự góp ý của quý thầy cô và quý công ty để bài báo cáo này được hoàn chỉnh hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn. vi Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen NHẬP ĐỀ Trong hai tháng thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán M&H, tôi đã có cơ hội được làm việc và va chạm trong môi trường thực tế. Mặc dù kiến thức chuyên ngành của tôi tuy còn hạn chế song những kiến thức và kỹ năng mà tôi được học ở trường đã giúp ích cho tôi rất nhiều trong công việc được giao. Do đó, báo cáo này là tóm tắt tất cả thông tin về Công ty TNHH Kiểm toán M&H nơi tôi thực tập và các công việc tôi đã được giao cũng như tìm hiểu được. Bên cạnh những tiêu chí mà nhà trường đưa ra nhằm giúp sinh viên hoàn thành tốt đợt thực tập, tôi cũng đã tự đặt ra những mục tiêu cho bản thân:  Mục tiêu 1: Hòa nhập nhanh chóng với môi trường làm việc thực tế; học tập, rèn luyện tác phong, thái độ làm việc và xây dựng mối quan hệ với mọi người.  Mục tiêu 2: Vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã được học để hoàn thành tốt công việc được giao.  Mục tiêu 3: Quan sát, tìm hiểu, tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm cũng như hoàn thiện những kỹ năng khác. 1 Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen NỘI DUNG 1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Tên công ty : CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN M&H Tên tiếng anh : M&H AUDITING CO., Ltd. Vốn điều lệ : 3.000.000.000VNĐ (Ba tỷ Việt Nam đồng) Giấy phép KD : 4102003073 cấp ngày 08 tháng 02 năm 2000 Địa chỉ : 23 Phùng Khắc Khoan, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp.HCM. Văn phòng làm việc : 39N Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7,Tp.HCM. Điện Thoại : + 848 37 853 705. Fax : + 848 37 853 706. Mã số thuế : 0302166788. Email : mhauditing@hcm.vnn.vn. Logo công ty : 1.1 Quá trình hình thành và phát triển Đặc trưng của nền kinh tế thị trường là nhiều thành phần kinh tế, tự do sản xuất, kinh doanh và cạnh tranh. Từ đó đòi hỏi các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau nếu muốn quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh hay đưa ra quyết định, chiến lược thích hợp cần có thông tin chính xác và kịp thời. Bên cạnh đó, khi thị trường chứng khoán phát triển cũng là lúc các nhà đầu tư không biết nên chọn doanh nghiệp nào để đầu tư, họ nảy sinh nhu cầu kiểm tra, soát xét và xác nhận về tình trung thực, hợp lý của các thông tin doanh nghiệp cung cấp. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu trên cần có một trung gian độc lập khách quan có uy tín và được pháp luật cho phép cung cấp những thông tin đáng tin cậy cho các doanh nghiệp hay đối tác quan tâm.Đó chính là công ty kiểm toán độc lập. Trong nền kinh tế, kiểm toán độc lập đóng vai trò quan trọng, ý kiến của kiểm toán viên là cơ sở để các bên liên quan đưa ra quyết định kinh tế tài chính quan trọng. Hoạt động kiểm toán ra đời cũng trên cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan có sử dụng báo cáo tài chính, bao gồm nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan tài chính nhà nước, các tổ chức tín dụng, các chủ nợ và nhà đầu tư. Ngành kiểm toán trên thế giới nói chung và tại Việt 2 Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen Nam nói riêng ngày càng phát triển. Vì thế, các doanh nghiệp kiểm toán ra đời khá nhiều và trong đó có Công ty TNHH Kiểm Toán M&H. Công ty TNHH Kiểm Toán M&H được thành lập vào ngày 08 tháng 12 năm 2000 theo giấy phép kinh doanh số 4102003073 do sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. 1.2 Qui mô hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy công ty 1.2.1 Qui mô hoạt động Công ty TNHH Kiểm Toán M&H thuộc loại hình DN vừa và nhỏ. Khi mới thành lập công ty chỉ khoản 5-10 nhân viên, qua quá trình phát triển nay tổng số nhân viên của công ty trên 20 người, được tổ chức phân công một cách chặt chẽ. Các bộ phận trong công ty phối hợp nhịp nhàng dưới sự điều hành và kiểm soát của Ban Giám đốc. Các nhân viên trong công ty luôn luôn tuân thủ nội qui công ty và nguyên tắc nghề nghiệp, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. 1.2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty 1.2.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty 3 Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG BỘ PHẬN KẾ TOÁN BỘ PHẬN KIỂM TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TOÁN KẾ TOÁN VIÊN KIỂM TOÁN VIÊN BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT BỘ PHẬN HÀNH CHÍNHTHƯ KÝ THƯ KÝ HÀNH CHÍNH TRỢ LÝ KIỂM TOÁN VIÊN Hình 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty (Nguồn: tự vẽ) 1.2.2.2 Nhiệm vụ của các bộ phận Giám đốc: - Điều hành và quản lý mọi hoạt động của công ty, các bộ phận và phòng ban; chịu trách nhiệm và ban hành những quy chế, nội quy. - Đối ngoại, ký kết hợp đồng và các báo cáo kiểm toán, đảm nhận việc kiểm toán cho các doanh nghiệp có qui mô lớn. Phó Giám đốc: - Chịu trách nhiệm về lĩnh vực tư vấn, kiểm toán, tuyển dụng nhân sự và sắp xếp nhân sự cho các cuộc kiểm toán. Bộ phận tìm kiếm khách hàng: - Tìm kiếm khách hàng – các công ty có nhu cầu kiểm toán; tư vấn luật thuế; đào tạo và bồi dưỡng nhân viên kế toán; quyết toán thuế; … Bộ phận kế toán: 4 Báo cáo thực tập nhận thức - Đại học Hoa Sen Chi trả lương cho nhân viên, khai báo thuế, xác định doanh thu và tổng thu nhập của công ty, lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lên cấp trên về tình hình tài chính của công ty. Bộ phận kiểm toán: - Kiểm toán các báo cáo tài chính, đi chứng kiến kiểm kê - Xác định mức độ trọng yếu và rủi ro. - Đưa ra ý kiến trên báo cáo kiểm toán về sự phù hợp giữa thực tế với sổ sách, chứng từ, chuẩn mực đã được thiết lập Bộ phận tư vấn luật: - Tư vấn pháp luật về các loại thuế: VAT, Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân,… - Tư vấn các vấn đề liên quan: kê khai, nộp thuế, kê khai thay đổi thông tin người nộp thuế…. Bộ phận hành chính – thư ký: - Đón tiếp khách hàng, phân công nhân sự cho việc trực văn phòng, hỗ trợ trong công việc văn phòng. - Đảm bảo, kiểm tra và mua sắm các trang thiết bị, văn phòng phẩm, phương tiện cần thiết cho các nhân viên. 1.2.2.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật Để đám bảo tất cả các nhân viên được làm việc trong một môi trường tốt nhất, Công ty TNHH Kiểm Toán M&H đã trang bị: - Văn phòng làm việc sạch sẽ, sáng sủa, có lắp máy điều hòa, tạo môi trường làm việc thoải mái về vật chất lẫn tinh thần cho các nhân viên - Bàn làm việc, tủ lưu trữ hồ sơ và các giấy tờ, văn phòng phẩm tại các phòng ban. - Trang bị hệ thống mạng: giúp cho việc trao đổi tài liệu, thông tin giữa các nhân viên thuận tiện. - Máy in, máy scan, máy photocopy. - Điện thoại để bàn. - Thư viện với các tài liệu, giáo trình mới nhất giúp củng cố kiến thức chuyên ngành. - Kho lưu trữ hồ sơ, văn phòng phẩm. - Phần mềm ứng dụng: 5 Báo cáo thực tập nhận thức  Đại học Hoa Sen Phần mềm kế toán Accnet: hỗ trợ kế toán trong việc lập số sách kế toán như: phiếu thu, phiếu chi, sổ cái tổng hợp, sổ chi tiết, nhật kí chung, sổ chi tiết công nợ….  Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế viết tắt HTKK3.1.5: hỗ trợ trong việc kê khai, quyết toán thuế => tiết kiệm thời gian, tiện lợi, độ chính xác cao. Hình 2: Giao diện phần mềm HTKK 3.1.5 1.3 Lĩnh vực kinh doanh và định hướng phát triển 1.3.1 Lĩnh vực kinh doanh Công Ty TNHH Kiểm Toán M&H có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế, pháp lý,..... cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Dịch vụ Kiểm toán: - Kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán và rà soát các khoản nợ. - Kiểm toán theo luật định để giúp đơn vị tính thuế và các khoản phải nộp. Dịch vụ Tư vấn, quản lý Tài chính – Kế toán – Thuế: - Hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán tài chính, thống kê, thuế theo qui định. - Nghiệp vụ hỗ trợ khách hàng tận dụng tối đa các cơ hội kinh doanh, đầu tư và phát triển về qui mô doanh nghiệp. 6 Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen - Dịch vụ kê khai, đăng ký kinh doanh, chế độ kế toán, thuế. - Đào tạo và bồi dưỡng kế toán. 1.3.2 Định hướng phát triển Trong tương lai công ty TNHH Kiểm Toán M&H sẽ tiếp tục phát triển xa hơn với qui mô lớn hơn, hướng tới mục tiêu trở thành công ty mang tầm cỡ đẳng cấp Quốc tế. Hiện nay, công ty đang trong giai đoạn tái cấu trúc, đã và đang phát triển thêm một chi nhánh ở Đà Nẵng nhằm tìm kiếm khách hàng và mở rộng phạm vi hoạt động của Công ty. 2 NỘI DUNG THỰC TẬP 2.1 Giới thiệu về bộ phận thực tập Trong hai tháng qua, tôi may mắn được Công ty TNHH Kiểm Toán M&H bố trí thực tập tại bộ phận Kiểm toán. Những công việc chính của bộ phận Kiểm toán: - Lập kế hoạch kiểm toán : trên cơ sở phân tích mục tiêu, giới hạn và nguồn tài liệu đã thu thập được thì kiểm toán viên lên kế hoạch phần hành cần hoàn thành để thực hiện. - Soát xét các thông tin khác : kiểm tra tình tuân thủ pháp luật và qui định, soát xét các bút toán tổng hợp, kiểm toán năm đầu tiên-số dư đầu năm, thư gửi kiểm toán viên tiền nhiệm, soát xét các giao dịch với các bên liên quan, soát xét các sự kiện phát sinh và dự kiến phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính, đánh giá khả năng hoạt động liên tục, kiểm tra các thông tin khác trong tài liệu có báo cáo tài chính đã được kiểm toán, soát xét về các tài sản nợ tiềm tàng và các khoản cam kết, soát xét về thay đổi chính sách kế toán và sai sót. - Xây dựng chương trình kiểm toán : kiểm toán viên xác định số lượng và thứ tự các bước kể từ khi bắt đầu đến khi kết thúc các phần hành được giao. - Thu thập thông tin bằng các phương pháp kiểm toán : chứng kiến kiểm kê, kiểm tra… - Khi đến công ty khách hàng : yêu cầu đơn vị được kiểm toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu kế toán và các tài liệu, thông tin khác có liên quan đến hợp đồng dịch vụ. - Ghi chép cẩn thận các công việc được giao, những nghi ngờ hay ý kiến vào giấy tờ làm việc cụ thể. - Lập báo cáo kiểm toán : sau khi kiểm tra, phân tích thì kiểm toán viên cần đưa ra ý kiến và kết quả rõ ràng. - Một số anh chị trợ lý kiểm toán còn phụ trách thêm phần việc về thuế. 7 Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen 2.2 Những công việc được thực tập 2.2.1 Nhập liệu (draft) báo cáo tài chính Công việc nhập liệu tuy không quá phức tạp nhưng cần chú ý đến từng con số. Lần đầu được tiếp xúc với một phần mềm excel đã được Trưởng phòng Kiểm toán nghiên cứu khiến tôi có chút bỡ ngỡ ban đầu nhưng được các anh chị nhân viên trong phòng dành ra một buổi hướng dẫn ngắn để giúp tôi tiếp cận công việc dễ dàng hơn.Nhiệm vụ của tôi là lấy số liệu năm nay của báo cáo tài chính năm trước nhập vào cột năm trước của báo cáo tài chính năm nay. Qui trình nhập liệu : (tiếng Việt và tiếng Anh)  Mở sheet Guding để nhập tên công ty khách hàng, địa chỉ, năm tài chính (ngày, tháng, năm), tổng tài sản và lợi nhuận sau thuế năm trước, tên kế toán trưởng và Giám đốc của công ty khách hàng.  Mở sheet Input data để nhập số liệu : (phần mềm tự động cập nhật cho bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh) o Tôi cần phải đối chiếu giữa các bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh với thuyết minh để có thể lấy số liệu của các tài khoản chi tiết, không bỏ sót một tài khoản nào. o Chú ý dấu (+) với (-) khi nhập liệu : nhập số dư nợ và chi phí nhập số dương, số dư có và thu nhập nhập dấu âm. o Khi phát hiện bất cự sự báo động (hiện lên ô màu đỏ) nào thì cần phải xem lại số liệu nhập đúng chưa. o Kiểm tra lại bằng cách so sánh số liệu đơn vị và số liệu tổng hợp sau khi nhập liệu trong sheet Review. o Khi kết thúc việc nhập liệu trong sheet Input data cần xem xét đã cân đối giữa tài sản và nguồn vốn chưa vì nếu chưa sẽ có sự báo động tương tự như khi nhập sai dấu, phải kiểm tra các con số đã nhập, dấu, các tài khoản chi tiết hay đã nhập số liệu nào đó vào đúng tài khoản chưa….  Mở sheet B343-Cflow(ind) để nhập liệu cho báo cáo lưu chuyển tiền tệ.  Mở sheet TM để nhập : o Thông tin doanh nghiệp: giấy phép đầu tư, vốn điều lệ, vốn đầu tư, lĩnh vực, ngành nghể kinh doanh, các chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng. 8 Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen o Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. o Những thông tin khác: thông tin về các bên liên quan, tổng tiền lương & tiền thưởng của các thành viên lãnh đạo chủ chốt….  Mở sheet TM(E) để nhập thông tin (đã được cung cấp bằng tiếng Anh) như trong sheet TM. Kinh nghiệm rút ra : Thông qua việc nhập liệu tôi có thể biết rõ hơn những tài khoản chi tiết của công ty, cẩn thận hơn với các con số, nắm rõ hơn về cấu trúc của một báo cáo tài chính, nhất là những nội dung trong báo cáo thuyết minh. Bên cạnh đó, tôi đã có cơ hội tiếp cận, làm quen với phần mềm Excel của công ty và nhận ra bản thân vẫn chưa nhớ rõ các tài khoản cũng như còn một số tài khoản chi tiết chưa biết. Sau đợt thực tập này, tôi nghĩ tôi nên dành thời gian học hay làm thêm nhiều bài tập để có thể nhớ tất cả các tài khoản trong bảng hệ thống tài khoản kế toán. 9 Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen Hình 3: Giao diện sheet Guding Hình 4: Giao diện sheet Input data 10 Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen Hình 5: Giao diện Bảng cân đối kế toán Hình 6: Giao diện Balance sheet 11 Báo cáo thực tập nhận thức Đại học Hoa Sen Hình 7: Giao diện Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Hình 8: Giao diện Income statement 12
- Xem thêm -