Tài liệu Báo cáo thực tập kế toán tại công ty xuất nhập khẩu intimex

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
transuma

Tham gia: 03/08/2015

Mô tả:

1 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa kÕ to¸n LỜI NÓI ĐẦU Xu thế quốc tế hóa, toàn cầu hóa, hội nhập nền kinh tế các nước đang là những vấn đề nổi bật đặt ra cần giải quyết đối với tất cả các nước trong xây dựng và phát triển kinh tế thị trường hiện nay. Các công cụ để quản lý nền kinh tế có vai trò, ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong đó kế toán là công cụ để quản lý nền kinh tế, không thể thiếu trong kinh tế thị trường hiện nay. Trong những năm vừa qua, quá trình xây dựng, phát triển kinh tế và quản lý kinh tế của mỗi nước, xuất phát từ đặc điểm, điều kiện cụ thể của mình, môi trường kinh doanh, hoạch định các chính sách kinh tế, đặc trưng nền kinh tế của từng giai đoạn, để có sự lựa chọn các công cụ quản lý thích hợp, tương ứng với nền kinh tế, nhất là sự biến đổi của nền kinh tế trong kinh tế thị trường Chẳng hạn sự phát triển của thị trường chứng khoán làm nẩy sinh một nhu cầu tương ứng là phải đưa ra những thông tin kế toán chính xác, với mục tiêu thuế khóa thì báo cáo tài chính là cơ sở cho việc thu thuế. Các công ty đa quốc gia đầu tư quy mô lớn vào các nước đang phát triển, phải có một hình thức thông tin kế toán thích hợp nhằm làm giảm thiểu nguy cơ rủi ro, để đạt hiệu quả cao… Kế toán là một bộ phận không thể thiếu được trong mọi loại hình doanh nghiệp, kế toán không những là một công cụ quản trị tài chính rất hữu hiệu mà nhờ có công tác kế toán giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp có thể tìm ra được định hướng, tìm ra chính sách phát triển doanh nghiệp để đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất. Mọi sinh viên năm cuối các trường ĐH- CĐ nói chung và sinh viên trường Kinh Tế Quốc Dân nói riêng đều phải trải qua thời gian thực tập tại các công ty, doanh nghiệp trước khi ra trường. Qua thời gian thực tập này có thể giúp cho sinh viên vận dụng những kiến thức mà mình đã được học vào thực tế. Từ đó giúp cho mỗi sinh viên có thể nâng cao được năng lực thực hành của mình. Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực tập, trong thời gian thực tập tại Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex, em đã cố gắng tìm hiểu và nghiên cứu về nhiệm Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D 2 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa kÕ to¸n vụ và nội dung của công tác kế toán tại công ty. Báo cáo tổng hợp là những hiểu biết chung của em về tình hình hoạt động, sản xuất- kinh doanh cũng như đặc điểm công tác kế toán tại Công ty. Ngoài lời mở đầu và kết luận, báo cáo gồm ba phần chính đó là: * Phần 1: Khái quát chung về hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty xuất nhập khẩu Intimex. * Phần 2: Một số phần hành kế toán chủ yếu tại công ty xuất nhập khẩu Intimex. * Phần 3: Nhận xét về công tác kế toán tại công ty xuất nhập khẩu Intimex. Em xin chân thành cảm ơn Th.s Trương Anh Dũng và Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex đã giúp đỡ em hoàn thành báo cáo này. Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D 3 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa kÕ to¸n PHẦN I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX 1.1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHÂU INTIMEX. 1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển a. Lịch sử hình thành công ty. Theo đề nghị của Bộ Thương Mại( nay là Bộ Công Thương ), Thủ tướng chính phủ đã ra quyết định số 217/TTg ngày 10/06/1979 thành lập công ty xuất nhập khẩu nội thương và hợp tác xã trực thuộc Bộ Thương Mại. Việc thành lập công ty này nhằm mở rộng việc trao đổi hàng hoá nội thương, hợp tác xã với nước ngoài, bổ xung nguồn hàng xuất nhập khẩu chính ngạch, tăng them mặt hàng lưu thông trong nước để phục vụ tốt hơn cho sản xuất trong nước và góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân. Ngày 10/08/1979, công ty xuất nhập khẩu nội thương và hợp tác xã chính thức được thành lập, gọi tắt là công ty xuất nhập khẩu nội thương. Đây là trung tâm xuất nhập khẩu, cải thiện cơ cấu quỹ hàng hoá do ngành nội thương quản lí đồng thời đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu. Đến ngày 22/10/1985, do việc điều chỉnh các tổ chức kinh doanh trực thuộc Bộ Nội Thương, thông qua nghị định số 225/HĐBT đã chuyển công ty xuất nhập khẩu nội thương và hợp tác xã trực thuộc Bộ Nội Thương thành Tổng công ty xuất nhập khẩu hàng nội thương và hợp tác xã. Ngày 08/03/1993, căn cứ vào nghị định 38/HĐBT và theo đề nghị của Tổng Giám Đốc Tổng công ty xuất nhập khẩu hàng nội thương và hợp tác xã, Bộ trưởng Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D 4 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa kÕ to¸n Bộ Thương Mại đã ra quyết định tổ chức lại công ty thành hai công ty trực thuộc bộ: Công ty xuất nhập khẩu hàng nội thương và hợp tác xã Hà Nội Công ty xuất nhập khẩu hàng nội thương và hợp tác xã TPHCM Ngày 20/03/1995, Bộ trưởng Bộ Thương Mại đã ra quyết định hợp nhất công ty thương mại dịch vụ Việt Kiều và công ty xuất nhập khẩu hàng nội thương và hợp tác xã Hà Nội trực thuộc Bộ. Đồng thời chuyển công ty xuất nhập khẩu hàng nội thương và hợp tác xã TPHCM thành chi nhánh của công ty tại TPHCM. Đến 08/06/1995, công ty xuất nhập khẩu nội thương và hợp tác xã Hà Nội đổi tên thành công ty xuất nhập khẩu và dịch vụ thương mại và lấy tên giao dịch đối ngoại là: Foreign Trade Enterprice gọi tắt tên giao dịch là Intimex. Công ty được hình thành từ ba công ty: Công ty xuất nhập khẩu hàng nội thương , Hợp tác xã Hà Nội và Tổng công ty bách hoá Hà Nội trực thuộc Bộ Thương Mại. Đến ngày 01/08/2002 đổi tên thành công ty xuất nhập khẩu InTiMex, lấy tên đối ngoại là : Intimex Export Import Corporation. b. Quá trình phát triển. Là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động đến nay đã tròn 28 năm, công ty đã trải qua nhiều giai đoạn do tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến đổi. Công ty xuất nhập khẩu Intimex nguyên là Tổng công ty xuất nhập khẩu Nội thương được thành lập năm 1979. Trải qua quá trình phát triển, sau một số lần thay đổi tổ chức và tên gọi, từ năm 2000 đến nay được đổi thành Công ty xuất nhập khẩu Intimex. Với bề dầy kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty xuất nhập khẩu Intimex là một đối tác đáng tin cậy cho bạn hàng trong nước và quốc tế. Trụ sở chính của Công ty đặt tại 96 Trần Hưng Đạo - Hà Nội - Việt Nam. Công ty có 6 chi nhánh tại: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đà Nẵng, Nghệ An, Hải Phòng và chi nhánh tại Matxcova - Liên Bang Nga. Tại Hà Nội, Công ty Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D 5 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa kÕ to¸n còn có một Trung tâm Thương mại với hệ thống các siêu thị và các cửa hàng chuyên doanh, một xí nghiệp may xuất khẩu, một xí nghiệp thương mại dịch vụ. Hiện nay, công ty đang đầu tư xây dựng các xí nghiệp chế biến nông sản, nuôi trồng và chế biến hải sản cùng với nhiều trung tâm thương mại trên khắp các miền đất nước. Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex đã được Hội đồng Nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân Chương Lao Động hạng ba. Hàng năm Công ty đều được Bộ thương mại tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc. Ngoài ra Công ty còn nhận được rất nhiều bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn thương mại và du lịch Việt Nam, UBND Thành Phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn... Đặc biệt, tháng 9 năm 2004, Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex đã vinh dự được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội các nhà Doanh nghiệp trẻ Việt Nam trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt, một giải thưởng tôn vinh những thương hiệu và sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam trong tiến trình hội nhập. 1.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh a. Mục đích. Thông qua hoạt động trong lĩnh vực thương mại, sản xuất dịch vụ, du lịch, khách sạn, hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết khai thác vật tư, nguyên liệu nhằm đẩy mạnh sản xuất tạo ra hàng hoá nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế quốc gia. b. Lĩnh vực hoạt động. Là một doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp, công ty Intimex được tổ chức kinh doanh trên các lĩnh vực. - Thương mại: xuất khẩu, nhập khẩu và kinh doanh nội địa Công ty Xuất nhập khẩu Intimex được xem là nhà xuất khẩu hàng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu các mặt hàng nông sản như cà phê, hạt tiêu, cao su, gạo, lạc Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D 6 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa kÕ to¸n nhân... Intimex luôn tự hào là đơn vị đi đầu của Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu cà phê với tổng sản lượng 108.000 tấn năm 2006. Đây là con số xuất khẩu kỷ lục đưa Intimex từ vị trí thứ hai lên vị trí thứ nhất trong xuất khẩu cà phê trên toàn quốc song song với vị trí đứng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu hạt tiêu đen với tổng số 9.858 tấn xuất khẩu trong năm 2006 . Công ty Xuất nhập khẩu Intimex có đội ngũ cán bộ chuyên đi thu mua trực tiếp hoặc qua trung gian và có một số nhà máy chế biến nông sản để phục vụ cho nhu cầu thu mua và chế biến hàng nông sản xuất khẩu. Công ty cũng thường xuyên liên doanh, liên kết với các nhà thu mua và sản xuất trong nước nhằm đẩy mạnh công tác xuất khẩu hàng nông sản. Bên cạnh một loạt các nhà máy chế biến nông sản đã và đang được đầu tư xây dựng với các sản phẩm có chất lượng cao như cà phê, hạt tiêu, tinh bột sắn..., Intimex cũng có một hệ thống dự trữ nông sản riêng. Các mặt hàng nhập khẩu của Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex rất đa dạng về chủng loại, phong phú về hình thức và có chất lượng cao, tiêu biểu như các mặt hàng tiêu dùng, linh kiện xe máy, linh kiện điện tử, thiết bị điện, điện thoại và vật tư công nghiệp. Công ty thường xuyên nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng qua các nhà phân phối trong nước của một số hãng nổi tiếng như: CocaCola, Unilever, P&G, LG, Debon... hoặc nhập khẩu trực tiếp với rất nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaixia, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước trong khối EU, Mỹ... Một trong những nội dung chính trong chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty XNK Intimex trong thời gian tới là phát triển nhanh, mạnh, rộng khắp mạng lưới kinh doanh mua bán nội địa. Để thực hiện điều này, công ty đã và đang phát triển một hệ thống siêu thị Intimex tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Việc này đã góp phần mở thêm đầu ra, tiêu thụ sản phẩm của các ngành sản Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D 7 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa kÕ to¸n xuất, dịch vụ đang ngày càng phát triển của trung ương, Hà Nội và các địa phương, nâng cao văn minh thương mại trên địa bàn thủ đô và các tỉnh thành. Công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex mà cụ thể là Trung tâm thương mại Intimex là đại lý phân phối hóa mỹ phẩm cho các đầu mối bán buôn và bán lẻ tại các tỉnh phía Bắc, ngoài ra chúng tôi cũng nhận phân phối hóa mỹ phẩm, thực phẩm, đồ uống... cho các siêu thị. - Dịch vụ: kiều hối, viễn thông. Công ty Intimex là một trong những đơn vị đầu tiên được Ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp giấy phép làm dịch vụ chi trả kiều hối và đã hoạt động liên tục từ năm 1989 đến nay. Thông qua dịch vụ kiều hối của công ty, các kiều bào ở nước ngoài như Mỹ, Canada, Đài Loan... dễ dàng chuyển tiền về giúp thân nhân ở Việt Nam và thoải mái lựa chọn hình thức lãnh tại 22 Lê Thái Tổ, ngân hàng hoặc tận nhà. Tiền được chuyển có thể là đôla Mỹ hoặc đồng Việt Nam với số lượng không hạn chế và thời gian chuyển nhanh nhất. Ngoài ra Intimex còn có các dịch vụ khác như: nhận đặt hàng và chuyển phát phiếu mua hàng đến gia đình, thân nhân tại Việt Nam. Trong dịch vụ này, kiều bào ở nước ngoài sẽ gửi tiền thông qua dịch vụ kiều hối Intimex, thân nhân ở Việt Nam có thể nhận hàng, quà hoặc phiếu mua hàng tùy theo mệnh giá kiều bào đã lựa chọn. Để đẩy mạnh và phát triển hơn nữa các hoạt động kinh doanh, Công ty Xuất nhập khẩu Intimex đã và đang phát triển mạng lưới kinh doanh các dịch vụ viễn thông mở đầu là thành lập Trung tâm dịch vụ Viễn thông Intimex tại Hà Nội. Trung tâm dịch vụ Viễn thông Intimex hiện nay là một trong những đại lý uỷ quyền cấp một đầu tiên của Viettel mobile về thuê bao, hoà mạng điện thoại di động 098, điện thoại cố định 178. Intimex cũng đã chính thức ký hợp đồng với Viettel kinh doanh các dịch vụ: Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D 8 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa kÕ to¸n - Truy nhập Internet gián tiếp 1278. - Truy nhập Internet băng thông rộng ADSL, Internetphone, Internetcard - Truy nhập Internet trực tiếp Leased Line - Dịch vụ điện thoại Internet: PC to Phone Hiện nay Trung tâm đã mở các đại lý uỷ quyền cấp 2 về dịch vụ viễn thông tại một số tỉnh thành phố trên cả nước như: Lào Cai, Thái Bình, Bắc Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh... - Sản xuất, gia công hàng may mặc, nông sản, thuỷ hải sản Trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới việc nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu, đặc biệt là chất lượng hàng nông sản một trong những chiến lược hàng đầu của Công ty xuất nhập khẩu Intimex nhằm chuyển hướng xuất khẩu nguyên liệu thô sang hàng hoá nông sản tinh chế có chất lượng và giá trị cao. Công ty đã triển khai xây dựng một số nhà máy: Nhà máy sản xuất Tinh bột sắn xuất khẩu tại Thanh Chương - Nghệ An; Xí nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu tại Hưng Ðông - Nghệ An; Xí nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu tại Khu công nghiệp Bình Chuẩn - Bình Dương; Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp Intimex Hồ Chí Minh; Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp Intimex Đồng Nai. Năm 2003, Công ty đã tiến hành triển khai đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng và chế biến thuỷ sản xuất khẩu tại một số tỉnh như: Quảng Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An...nhằm chủ động hơn trong việc cung cấp nguyên liệu và chế biến, nâng cao giá trị xuất khẩu của mặt hàng thuỷ sản. Quyết định số: 3197/QĐ-BTM ngày 30/12/2005 của Bộ Thương Mại, đã phê duyệt phương án cổ phần hoá và thành lập Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Intimex Hà Nội, tên giao dịch bằng tiếng Anh: Intimex Ha Noi production and trade joint-stock company, tên viết tắt: INTIMEX HA NOI. Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh nội địa với hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm và đại lý. Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D 9 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa kÕ to¸n Các thị trường xuất khẩu chủ yếu: Mỹ, EU, LB Nga, Canada... Dưới đây là bảng tổng hợp các chỉ tiêu phản ánh tình hình kinh doanh tại công ty. (ĐVT: đồng) BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH TÌNH HÌNH KINH DOANH TẠI CÔNG TY ( ĐVT: đồng ) Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Quý 3/2006(*) Nguồn vốn kinh doanh 45.827.135.529 45.983.947.653 36.466.699.292 Nợ ngắn hạn 565.488.727.392 472.094.455.609 204.829.258.759 Nợ DH 95.643.416.432 103.547.857.612 107.112.868.910 Tổng số lao động 1.059 1.100 1.191 1.421.225 1.463.397 1.299.080 (người) Thu nhập bình quân (người/tháng) Doanh thu bán hàng 3.902.969.967.145 3.931.331.805.436 1.118.868.666.681 & Cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán 3.795.510.710.539 3.802.308.304.609 1.064.476.777.512 LN trước thuế 2.871.784.722 188.849.418 -8333.925.681 LNST/NVKD 1.65% 0.76% -18.01% Nộp NSNN 185.016.945.787 265.184.114.026 132.316.195.763 Trong đó Chỉ tiêu 2004 2005 Quý 3/2006(*) Thuế GTGT 92.198.411.421 194.021.119.989 102.626.694.595 Thuế XK 91.221.610.137 65.962.775.435 28.110.483.692 Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D 10 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa kÕ to¸n Thuế khác 1.596.924.229 5.199.888.602 1.579.017.476 Ghi chú *: Cột số liệu tính đến ngày 30/9/2006 không bao gồm số liệu của các công ty con cổ phần năm 2006. MỘT SỐ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN Chỉ tiêu 2004 2005 Qúy 3/2006 Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán 1.Hệ số thanh toán ngắn hạn 1,00 1,01 0,95 2.Hệ số thanh toán nhanh 0,58 0,6 0,52 Nợ/ Tổng TS 95,29 % 94,03 % 91,33 % Nợ / VCSH 2.026,52 % 1.584,1 % 1.053,89 % Vòng quay HTK 10,47 13,94 6,83 DT thuần / Tổng TS 3,98 5,02 2,54 LNST / DT thuần 0,02 % 0,01 % - 0,75 % LNST / VCSH 1,65 % 0,75 % -21,87 % LNST / Tổng TS 0,08 % 0,04 % -1,89 % Lợi nhuận từ HĐKD / DT thuần -0,08 % -0,05 % -0,78 % Chỉ tiêu về cơ cấu vốn Chỉ tiêu về năng lực hoạt động Chỉ tiêu về khả năng sinh lời 1.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D 11 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa kÕ to¸n Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp 12 Khoa kÕ to¸n Sơ đồ 1: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TỔNG CÔNG TY INTIMEX NĂM 2008 BAN GIÁM ĐỐC PHÒNG QUẢN LÝ Phòng Hành Chính Quản Trị Phòng Tài Chính Kế Toán Phòng Tổ Chức Cán Bộ PHÒNG KINH DOANH Phòng Kinh Doanh 1 Chi Nhánh InTiMex Nghệ An Phòng Kinh Doanh 2 Chi Nhánh InTiMex Đồng Nai Phòng Kinh Doanh 3 Phòng Kinh Tế Tổng Hợp Phòng Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản CÁC CHI NHÁNH Phòng Kinh Doanh 6 Chi Nhánh InTiMex Đà Nẵng Chi Nhánh InTiMex Hải Phòng ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC Xí Nghiệp KDTH Đồng Nai Nhà Máy Thủy Sản Hoằng Trường Xí Nghiệp Thủy Sản Thanh Hoá Trại Điệp Vân ĐồnQuảng Ninh Dự Án Nuôi Tôm Diễn Kim-Nghệ An CÔNG TY CỔ PHẦN Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu InTiMex Công Ty CP Sản Xuất và Thương Mại InTiMex Hà Nội Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu InTiMex TPHCM Trung Tâm Thương Mại Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Trung Tâm Líp KÕ To¸n 46D Viễn Thông 13 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa kÕ to¸n Qua sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty ta thấy công ty tổ chức theo mô hình tổ chức quản trị theo trực tuyến chức năng. Các phòng ban chức năng chỉ tham mưu cho thủ trưởng cùng cấp trong việc hình thành các chủ trương và ra các quyết định đồng thời đôn đốc cấp dưới thực hiện các quyết định của GĐ. Mọi quyết định quản lý do GĐ tuyên bố và hoàn toàn chịu trách nhiệm về mình. Các đơn vị cấp dưới chỉ nhận lệnh từ cấp trên trực tiếp còn ý kiến của các phòng ban chức năng chỉ có tính chất tư vấn và hướng dẫn về nghiệp vụ. * Nhiệm vụ của các phòng ban: - Văn phòng công ty giúp ban GĐ chỉ đạo quản lý công tác hành chính, quản trị và công tác thi đua tuyên truyền, văn thư lưu trữ trong tổng công ty. - Phòng hành chính quản trị, phòng tổ chức cán bộ công ty: Quản lý các loại công văn, giấy tờ, hồ sơ của công ty và cán bộ công nhân viên, quản lý thủ tục hành chính văn phòng, công văn đi, công văn đến, con dấu của công ty, quản lý tài sản, đồ dùng văn phòng của công ty, liên hệ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan tổ chức lao động để giải quyết chính sách về lương, đào tạo cán bộ và nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên trong công ty. - Phòng kinh tế tổng hợp: Có chức năng tham mưu và hướng dẫn các nghiệp vụ công tác như: kế hoạch thống kê, đối ngoại pháp chế, kho vận và một số công việc chung của công ty. Nhiệm vụ cụ thể của phòng là nghiên cứu đề xuất các định hướng phát triển kinh doanh, tổng hợp và dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm phối hợp với các phòng XNK. Tổ chức thực hiện các phương án kế hoạch của công ty, tham dự đấu thầu, hội chợ, triển lãm và quảng cáo, quản lý và tổ chức hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế áp dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh, hướng dẫn thực hiện công tác đối ngoại. - Phòng tài chính kế toán: Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của công ty, các công tác báo cáo chế độ kế toán theo quy định của nhà nước, theo định kỳ chế độ kế toán tài chính, thực hiện và chấp hành các quy định về sổ sách kế toán và thống kê, bảng biểu theo quy định của nhà nước, chứng từ thu chi rõ ràng hợp lệ. Chủ trương Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D 14 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa kÕ to¸n đề xuất với cấp trên về chính sách ưu đãi, chế độ kế toán vốn, nguồn vốn, tài sản của doanh nghiệp nhằm đáp ứng, hỗ trợ cho công ty kinh doanh có hiệu quả cao. - Ban tin học: Ứng dụng các thành tựu CNTT vào thực tiễn công việc, sửa chữa các sự cố và hỏng hóc về máy tính cho toàn công ty bảo mật hệ thống thông tin cơ quan. - Phòng nghiệp vụ kinh doanh XNK: có chức năng tổ chức hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh thương mại dịch vụ tổng hợp theo điều lệ và giấy phép kinh doanh của công ty. Nhiệm vụ cụ thể của phòng là xây dựng kế hoạch dinh doanh XNK, kinh doanh thương mại và dịch vụ, tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được công ty phê duyệt. Được phép uỷ thác và nhận làm uỷ thác kinh doanh XNK với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, nhận làm đại lý tiêu thụ hàng hoá và nhận hàng ký gửi. Tô chức liên doanh, liên kết trong kinh doanh XNK hàng hoá, kinh doanh thương mại dịch vụ với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước nhằm thực hiện kế hoạch được giao. Các phòng ban phải thường xuyên cung cấp đầy đủ thông tin chứng từ cho phòng kế toán để phòng kịp thời hạch toán các nghiệp vụ nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh trong công ty. * Các chi nhánh 1.Chi nhánh Intimex Nghệ An 2.Chi nhánh Intimex Đồng Nai 3.Chi nhánh Intimex Đà Nẵng 4.Chi nhánh Intimex Hải Phòng * Các đơn vị trực thuộc 1.Xí Nghiệp KDTH Đồng Nai 2.Nhà Máy Thủy Sản Hoằng Trường 3. Xí Nghiệp Thủy Sản Thanh Hoá Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D 15 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa kÕ to¸n 4.Trại Điệp Vân Đồn-Quảng Ninh 5. Dự Án Nuôi Tôm Diễn Kim-Nghệ An 6. Trung Tâm Viễn Thông 7. Trung Tâm Thương Mại * Các công ty cổ phần 1. Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Intimex 2. Công ty CP Sản Xuất và Thương Mại Hà Nội 3. Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Intimex TPHCM. Các đơn vị thành viên của công ty thực hiện chế độ hạch toán kinh tế phụ thuộc, quy chế tổ chức và hoạt động của từng đơn vị thành viên được Tổng GĐ công ty quy định cụ thể phù hợp với phân cấp quản lý, tổ chức cán bộ của Bộ Thương Mại. Thủ trưởng các đơn vị thành viên chịu sự chỉ đạo của Tổng GĐ công ty có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động theo đúng điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và pháp luật nhà nước. 1.1.4. Đặc điểm tổ chức sản xuất. Hiện tại công ty sản xuất ba loại mặt hàng chính là: Nông sản, Thuỷ hải sản, may mặc. a. Hàng nông sản một trong những chiến lược hàng đầu của Công ty xuất nhập khẩu Intimex nhằm chuyển hướng xuất khẩu nguyên liệu thô sang hàng hoá nông sản tinh chế có chất lượng và giá trị cao. Công ty đã triển khai xây dựng một số nhà máy: o Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Intimex Nghệ An o Xí nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu nông sản xuất khẩu Intimex Hưng Đông- Nghệ An Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D 16 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa kÕ to¸n Ðể tiếp tục chương trình tồn trữ hàng nông sản, Công ty đã hoàn thiện xong Kho chế biến nông sản Hưng Ðông-Nghệ An với tổng diện tích 6.500m2 trong đó diện tích kho tàng nhà xưởng là 1.000m2. Công suất: Lạc: 4.000 tấn/năm Cà phê: 4.000 tấn/năm o Công ty cổ phần Intimex TPHCM Mục tiêu của công ty: Chế biến, nâng cao chất lượng hàng nông sản xuất khẩu, tồn trữ sản phẩm đã qua chế biến để xuất khẩu. Sản phẩm chính - Cà phê: 35.000 tấn/năm - Hạt tiêu: 5.000 tấn/năm Diện tích mặt bằng đất sử dụng: 9.255m2 o Xí nghiệp chế biến nông sản xuất khẩu nông sản xuất khẩu Intimex Bình Dương. o Xí nghiệp chế biến kinh doanh cà phê xuất khẩu Intimex Buôn Ma Thuật. Công ty xuất nhập khẩu Intimex không chỉ đứng đầu về số lượng xuất khẩu cà phê mà còn luôn chú trọng nâng cao chất lượng cà phê ra thị trường quốc tế, tăng dần tỷ trọng xuất khẩu cà phê đã qua tinh chế. Xí nghiệp chế biến kinh doanh cà phê Xuất khẩu Intimex Buôn Ma Thuột được thành lập và đi vào hoạt động với chức năng thu mua nguyên liệu, chế biến, kinh doanh các mặt hàng cà phê đáp ứng nhu cầu sản phẩm cho kinh doanh nội đia và xuất khẩu với chất lượng cao mang thương hiệu Intimex ra thị trường nước ngoài, làm tăng sức cạnh tranh cả về giá và chất lượng cho cà phê Việt Nam, chinh phục cả những thị trường khó tính nhất như Mỹ, EU. b.Sản xuất nuôi trồng thuỷ sản. Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D 17 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa kÕ to¸n Cùng với việc tiếp nhận Nhà máy thuỷ sản đông lạnh Hoằng Trường - Thanh Hoá, Xí nghiệp Nuôi tôm xuất khẩu Thanh Hoá, công ty đang tiến hành triển khai một số dự án nuôi trồng và sản xuất giống thuỷ sản, nghiên cứu các dự án xây dựng nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu tại một số tỉnh thành trên toàn quốc: dự án nuôi tôm tại Diễn Kim - Diễn Châu - Nghệ An, dự án nuôi điệp tại Vân Ðồn Quảng Ninh, dự án nuôi tôm trên cát tại Hoằng Trường - Thanh Hoá. o Nhà máy thuỷ sản Hoằng Trường. Nhà máy thuỷ sản Hoằng Trường mới được sát nhập vào công ty Xuất Nhập Khẩu Intimex với các chức năng nuôi trồng, sản xuất, chế biến, kinh doanh các mặt hàng thuỷ hải sản. Nhà máy sẽ trực tiếp nuôi trồng, thu mua, sản xuất và chế biến các loại thuỷ hải sản với đầy đủ các khâu kiểm tra chất lượng và đóng gói sản phẩm. Ngoài ra nhà máy cũng nhận xuất khẩu uỷ thác, bán buôn và bán lẻ các mặt hàng thuỷ hải sản trên thị trường nội địa. Sản phẩm chính: Black Tiger Shrimps, Squid, Red Horshead Fish, Squid, Golden Threadfin Bream.Diện tích mặt bằng sử dụng: 12.000m2 . Với thiết bị và công nghệ làm lạnh, chế biến, đóng gói hiện đại nhà máy đi vào hoạt động hiệu quả với sản lượng 2500 tấn/ năm . Quy trình chế biến Black Tiger Shrimps ( Tôm Sú ) Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D 18 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa kÕ to¸n Quy trình chế biến Squid o Xí nghiệp nuôi tôm Intimex Thanh Hoá. Xí nghiệp nuôi tôm Intimex Thanh Hoá vào công ty nhằm tăng cường công tác nuôi trồng, sản xuất, xuất khẩu thuỷ sản ra thị trường nước ngoài và cung ứng cho thị trường nội địa . Sản phẩm chính: Sản xuất giống tôm, nuôi tôm thương phẩm . Diện tích mặt bằng sử dụng: 7.000m2 . Ở Sầm Sơn, 10 ha nuôi tôm thử nghiệm ở Cầu Ghép . Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D 19 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa kÕ to¸n c. Sản xuất hàng may mặc . Hoạt động của công ty là sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, kinh doanh xuất nhập khẩu, kinh doanh nội địa với hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm và đại lý. Tổng diện tích: 6.000m2 trong đó nhà xưởng sản xuất là 1.500m2 Qui mô sản xuất: 6 dây chuyền may hàng dệt kim xuất khẩu đồng bộ và tương đối hiện đại. Năng xuất đạt được khoảng 1.5 triệu đến 2 triệu sản phẩm/ năm. Có đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý nhiều kinh nghiệm và khoảng trên 340 công nhân lao động lành nghề. Các thị trường xuất khẩu chủ yếu: Mỹ, EU, LB Nga, Canada... 1.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX. 1.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán. Là một tổng công ty lớn có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc ở khắp nơi trên đất nước, công tác tài chính của công ty phải được tổ chức một cách phù hợp và đem lại hiệu quả quản lý tài chính cao. Các đơn vị trực thuộc của công ty đều có bộ máy kế toán riêng, làm nhiệm vụ thu nhận, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán, thực hiện hạch toán tổng hợp, hạch toán chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở các đơn vị trực thuộc theo sự phân cấp quản lý trong công ty, định kỳ lập báo cáo kế toán gửi lên phòng kế toán tài chính của công ty. Phòng KTTC của công ty thực hiện việc tổng hợp số liệu dựa trên báo cáo kế toán của đơn vị trực thuộc và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại văn phòng công ty, lập báo cáo quyết toán của công ty, kiểm tra chế độ kế toán công ty. Đối với những đơn vị phụ thuộc quy mô nhỏ hoặc ở gần văn phòng công ty sẽ không có tổ chức kế toán riêng mà chỉ bố trí một số nhân viên kế toán làm nhiệm vụ hạch toán ban đầu, thu thập, xử lý chứng từ sau đó gửi về phòng kế toán công ty, những đơn vị này thực hiện mang tính chất tập trung. Phòng tài chính kế toán của công ty có nhiệm vụ hạch toán các nghiệp vụ phát sinh tại văn phòng công ty, các nghiệp vụ phát sinh ở đơn vị trực thuộc không có tổ chức bộ máy kế toán riêng, tổng hợp báo cáo kế toán của đơn vị trực thuộc có tổ chức bộ máy kế toán riêng, lập báo cáo kế toán toàn doanh nghiệp. Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D 20 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Khoa kÕ to¸n Để phù hợp với đặc điểm phân cấp và quản lý tài chính tại công ty XNK Intimex, hiện nay phòng tài chính kế toán của công ty có 17 kế toán và một thủ quỹ được tổ chức hợp lý với mô hình sau. Sơ Đồ 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán công ty Trưởng Phòng Phó Phòng 1 Nhóm Kế Toán 1 Nhóm Kế Toán 2 Phó Phòng 2 Nhóm Kế Toán 3 Nhóm Kế Toán 4 Phòng Kế Toán Các Chi Nhánh Đơn vị Trực Thuộc Sinh viªn: TrÇn Quèc To¶n Líp KÕ To¸n 46D Nhóm Kế Toán 5 Thủ Quỹ
- Xem thêm -