Tài liệu Báo cáo quản trị nhân lực 4 - tuyển mộ và tuyển chọn nhân lực

  • Số trang: 64 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LOGO QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NHÓM 5­ K41 TKKD     www.themegallery.com DANH SÁCH NHÓM 4 1 VĂN THỊ CÃ 2 NGUYỄN THỊ HẰNG 3 PHẠM THỊ LIÊN 4 NGUYỄN THẾ PHƯƠNG 5 PHAN THỊ THANH THỦY 6 NGUYỄN THỊ ÁNH TRANG 7 HỒ HOÀNG TRUNG Company Logo LOGO CHƯƠNG 4 ­ TUYỂN MỘ VÀ  TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC     www.themegallery.com Làm thế nào để tuyển được đúng người??? Company Logo www.themegallery.com NỘI DUNG  Quá trình tuyển mộ • Khái niệm và tầm quan trọng • Nguồn và phương pháp tuyển mộ nhân lực • Quá trình tuyển mộ  Tuyển chọn nhân lực • Khái niệm và tầm quan trọng • Quá trình tuyển chọn • Một số vấn đề cần quan tâm khi tuyển chọn trong tổ chức Company Logo www.themegallery.com • Theo bạn tuyển mộ nhân lực là gì? • Vai trò của tuyển mộ trong Quản trị nhân lực? Company Logo Tuyển mộ là quá trình thu hút những người  xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã  hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức.  www.themegallery.com       Company Logo  Một quyết định từ chối sai tất nhiên là không  tốt”, ­ Joel Spolsky giải thích, ­ “nhưng nó  không có hại cho công ty. Còn quyết định  tiếp nhận sai sẽ làm hại cho tập đoàn và  đương nhiên phải mất nhiều công sức mới  có thể sửa chữa được”.  www.themegallery.com                      Company Logo www.themegallery.com         Quá trình tuyển mộ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hiệu  quả của quá trình tuyển chọn, ảnh hưởng đến nguồn  nhân lực trong tổ chức.       Ngoài ảnh hưởng tới việc tuyển chọn, công tác tuyển mộ  còn tác động đến các chức năng khác của quản trị  nguồn nhân lực như:  Đánh giá tình hình thực hiện công việc, thù lao lao động.  Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.  Các mối quan hệ lao động... Company Logo KẾT LUẬN www.themegallery.com     Tuyển mộ, tuyển chọn và các chức năng  khác của Quản trị nhân lực có mối quan hệ  qua lại với nhau Company Logo Nguồn tuyển mộ nhân lực www.themegallery.com   Các tổ chức có thể tuyển mộ nhân lực ở bên  trong tổ chức cũng như từ thị trương lao động  bên ngoài.  Company Logo www.themegallery.com PHƯƠNG PHÁP TUYỂN MỘ NHÂN LỰC  Đối với nguồn tuyển mộ từ bên trong  Thông qua bản thông báo tuyển mộ về các vị trí công việc cần tuyển người. (Được gửi đến các nhân viên trong tổ chức)  Thông qua người quen giới thiệu.  Thông qua các thông tin trong “Danh mục các kỹ năng” của người lao động. (thông tin này thường được lưu trữ trong phần mềm quản lý nhân sự của cty) Company Logo www.themegallery.com  Đối với nguồn tuyển mộ từ bên ngoài:  Thông qua người quen giới thiệu.  Thông qua việc quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.  Thông qua các trung tâm môi giới và giới thiệu việc làm.  Thông qua các hội chợ việc làm.  Thông qua các trường đào tạo. Company Logo QUÁ TRÌNH TUYỂN MỘ www.themegallery.com  Yêú tố nào ảnh hưởng đến thành công của việc  tuyển mộ? Company Logo www.themegallery.com  Các yếu tố thuộc về tổ chức:  Uy tín của cty.  Quảng cáo và các mối quan hệ xã hội.  Các quan hệ với công đoàn, các chính sách nhân sự và bầu không khí tâm lý trong tập thể.  Chi phí. Company Logo www.themegallery.com  Các yếu tố thuộc về môi trường:  Các điều kiện về thị trường lao động (Cung, cầu lao động).  Các xu hướng kinh tế.  Thái độ của xã hội đối với một số nghành nghề nhất định. Company Logo NỘI DUNG CỦA CHIẾN LƯỢC TUYỂN MỘ www.themegallery.com  Lập kế hoạch tuyển mộ:  Đầu tiên, tổ chức cần xác định xem cần  tuyển bao nhiêu người cho từng vị trí  cần tuyển. Tổ chức cần tuyển mộ được  số người nộp đơn nhiều hơn số người  cần thuê mướn vì trong quá trình tuyển  mộ sẽ có một số người nộp đơn không  đủ điều kiện hoặc không chấp nhận  điều kiện về công việc.       Company Logo www.themegallery.com Làm thế nào để tổ chức có thể xác định được  bao nhiêu người cần tuyển mộ cho từng vị trí  cần tuyển??? Company Logo www.themegallery.com  Để giải quyết vấn đề trên, chúng ta phải xác định các tỷ  lệ sàng lọc hợp lý và chính xác. Các tỷ lệ sàng lọc sẽ thể  hiện mối quan hệ về số lượng các ứng viên còn lại ở từng  bước trong quá trình tuyển chọn và số người được chấp  nhận vào bước kế tiếp.  Tỷ lệ sàng lọc có ảnh hưởng tới chi phí tài chính, tâm lý  của người dự tuyển và kỳ vọng của người xin việc. Hiện  nay ở nước ta tỷ lệ sàng lọc của các tổ chức vẫn vẫn tuỳ  theo ý định chủ quan của người lãnh đạo  Các tỷ lệ sàng lọc do đặc thù công việc, tâm lý xã hội của  người xin việc quyết định.(yếu tố thu nhập là quan trọng  nhất) Company Logo Thị trường lao động Chất lượng nguồn lao động Mức độ phức tạp của công việc Các yếu tố ảnh  hưởng đến tỷ lệ  sàng lọc www.themegallery.com Tâm lý chọn nghề của tập thể  người lao động Kinh nghiêm của tổ chức trong  công tác tuyển mộ Company Logo
- Xem thêm -