Tài liệu Bảng tóm tắt quy trình tín dụng

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 224 |
  • Lượt tải: 0
doanquan47669

Tham gia: 12/05/2016

Mô tả:

BẢNG TÓM TẮT QUY TRÌNH TÍN DỤNG Các giai đoạn của quy trình (1) Lập hồ sơ Đề nghị cấp tín dụng Phân tích TD Quyết định TD Giải ngân Nguồn và nơi Nhiệm vụ của NH cung cấp thông tin ở mỗi giai đoạn (2) (3) KH đi vay cung cấp Tiếp xúc, phổ biến thông tin và hướng dẫn KH lập hồ sơ vay vốn Hồ sơ đề nghị vay từ Tổ chức thẩm định về giai đoạn trước các mặt tài chính và chuyển sang phi tài chính do Các thông tin bổ sung CBTD hoặc bộ phận từ phỏng vấn, hồ sơ thẩm định thực hiện lưu trữ Các tài liệu và thông Quyết định cho vay tin từ giai đoạn trước hoặc từ chối cho vay chuyển sang và báo dựa vào kết quả phân cáo kết quả thẩm định tích Các thông tin bổ sung QĐ cho vay và các Thẩm định các chứng HĐ liên quan từ theo điều kiện các Các chứng từ làm cơ HĐTD trước khi phát sở giải ngân tiền vay Giám sát và thanh lý Các thông tin từ nội bộ NH TD Các báo cáo tài chính theo định kỳ của KH Các thông tin khác PTHĐKD, báo cáo tài chính, kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay Tái xét và xếp hạng tín dụng Thanh lý HĐTD 1 Kết quả của mỗi giai đoạn (4) Hoàn thành bộ hồ sơ chuyển sang giai đoạn sau Báo cáo kết quả thẩm định sang bộ phận có thẩm quyền để quyết định cho vay Quyết định cho vay hoặc từ chối tùy theo kết quả thẩm định. Tiến hành các thủ tục pháp lý như ký HĐTD, HĐ công chứng và các HĐ khác Chuyển tiền vào TK tiền gửi của KH hoặc chuyển tiền cho nhà cung cấp theo yêu cầu của KH Báo cáo kết quả giám sát và đưa ra các giải pháp xử lý Lập các thủ tục để thanh lý TD MÔ TẢ QUY TRÌNH TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG Cung cấp tài liệu Và thông tin Thông tin qua phỏng vấn Viếng thăm, trao đổi Cập nhật thông tin thị trường, chính sách, pháp lý LẬP HỒ SƠ Giấy đề nghị vay Hồ sơ pháp lý Phương án/dự án CBTD Tiếp xúc, hướng dẫn Phỏng vấn KH KẾT QUẢ GHI NHẬN Biên bản Báo cáo Tờ trình TỔ P.TÍCH & THẨM ĐỊNH Pháp lý Đảm bảo nợ vay QĐ TÍN DỤNG Hội đồng phán quyết Cá nhân phán quyết TỪ CHỐI Giấy báo nêu rõ lý do HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG Đàm phán Ký HĐTD Ký HĐ phụ lục CHẤP NHẬN GIẢI NGÂN Chuyển vào TK của KH Chuyển nhà cung cấp Bằng tiền mặt TỔ CHỨC GIÁM SÁT Nhân viên kế toán Nhân viên tín dụng Thanh tra, kiểm tra viên Thanh lý HĐTD bắt buộc Thu nợ gốc và lãi Đầy đủ và đúng hạn Thanh lý HĐTD mặc nhiên XỬ LÝ Tòa án Cơ quan có thẩm quyền 2 Giám sát tín dụng Vi phạm HĐ Không đủ Không đúng hạn BIỆN PHÁP Cảnh báo Tăng cường giám sát Ngừng giải ngân Tái xét tín dụng Không đủ Không đúng hạn
- Xem thêm -