Tài liệu Bài thuyết trình về công trình công nghiệp , quy hoạch nhà công nghiệp

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Tham gia: 05/08/2015

Mô tả:

NHÓM 2 GVHD: PGS.TS.KTS NGUYỄN NAM SVTH: LÊ ANH XUÂN - 20466.51 NGUYỄN BÁ THẮNG - 20240.51 LÊ ANH VŨ – 21067.51 LÊ TIẾN THUẬN – 20062.51 NGUYỄN ĐỨC HỢP – 20404.51 LỚP 51KD3 PHẦN I/ GIỚI THIỆU CHUNG I. VỊ TRÍ KCN BẮC THĂNG LONG KCN tập trung Bắc Thăng Long thuộc địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội Diện tích chiếm đất: 295 ha Chủ đầu tƣ: Liên doanh Công ty Sumitomo Corp và Công ty Cơ khí Đông Anh. DÂN CƢ NHÀ MÁY NƢỚC KCN BẮC THĂNG LONG DÂN CƢ DÂN CƢ VỊ TRÍ MẶT BÊN CÔNG TRÌNH, ĐÓNG GÓP VÀO TRỤC CẢNH QUAN CỦA TOÀN KHU CÔNG NGHIỆP TRỤC CẢNH QUAN HƢỚNG VÀO CHÍNH KCN KCN BẮC THĂNG LONG Khu công nghiệp là một trong những khu công nghiệp đẹp, hiện đại nhất ở miền Bắc nói riêng và cả nƣớc nói chung. Đƣợc thiết kế, quy hoạch theo tiêu chuẩn các khu công nghiệp của Nhật Bản với các cảnh quan, không gian mở thoáng mát, rộng rãi MẶT ĐỨNG KHAI TRIỂN TRỤC GIAO THÔNG CHÍNH KẾT NỐI KCN VỚI MẠNG LƢỚI GIAO THÔNG KHÔNG GIAN MỞ KHU VỰC CỔNG CHÍNH KHU CÔNG NGHIỆP MẶT ĐỨNG KHAI TRIỂN TRỤC GIAO THÔNG CHÍNH KẾT NỐI KCN VỚI MẠNG LƢỚI GIAO THÔNG KHÔNG GIAN MỞ MẶT ĐỨNG CHÍNH KHU CÔNG NGHIỆP HỆ THỐNG KHÔNG GIAN MỞ TRONG KHU CÔNG NGHIỆP STT 1 TÊN KHÔNG GIAN HÌNH ẢNH MINH HỌA TUYẾN GIAO THÔNG TRỤC CHÍNH NHẬN XÉT - TRỤC CHÍNH RỘNG 40m, 6 LÀN XE. - ĐƢỜNG CHÍNH RỘNG 21m, 4 LÀN XE - ĐƢỜNG PHỤ RỘNG 13m, 2 LÀN XE ĐƢỜNG CHÍNH ĐƢỜNG PHỤ 2 QUẢNG TRƢỜNG GỒM KHÔNG GIAN MỞ PHÌA TRƢỚC CỔNG CHÍNH VÀ KHU VỰC PHÍA TRƢỚC NHÀ ĐIỀU HÀNH. 3 KHÔNG GIAN KỸ THUẬT HỒ ĐIỀU HÕA CÓ DiỆN TÍCH KHÁ RỘNG. ĐÓNG GÓP VÀO CẢNH QUAN CHUNG CHO TOÀN KCN - HỒ ĐIỀU HÕA 4 CÂY XANH CÁCH LY CÂY XANH CÁCH LY LÀ NHỮNG CÂY BỤI NHỎ VÀ NHỮNG CÂY LẤY BÓNG MÁT KẾT HỢP VỚI THẢM CỎ. YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC KHÔNG GIAN MỞ TÊN KHÔNG GIAN MỞ YÊU CẦU THẨM MỸ VI KHÍ HẬU HẠN CHẾ Ô NHIỄM QUẢNG TRƢỜNG TRỤC GIAO THÔNG CHÍNH KHÔNG GIAN HẠ TẦNG KỸ THUẬT YÊU CẦU CAO YÊU CẦU VỪA YÊU CẦU THẤP II. VỊ TRÍ XNCN TOHO Công ty TNHH TOHO VIỆT NAM có nhà máy sản xuất tại vị trí Lô B1, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, Là nhà máy công nghệ cao chuyên thiết kế, sản xuất và kinh doanh các loại khuôn cho các sản phẩm nhựa chính xác XNCN SATO XNCN CANO N - Công ty TNHH TOHO nằm ở phía Bắc KCN Bắc Thăng Long, gần cổng chính của KCN, có vị trí khá thuận lợi về giao thông. Tiếp cận trực tiếp với giao thông của khu vực cũng nhƣ giao thông của toàn KCN. - Phía trƣớc nhà máy là khu điều hành của toàn KCN Bắc Thăng Long. -Phía sau lƣng tiếp giáp XNCN SATO - Hai bên là đƣờng giao thông khu vực và đƣờng gaio thông trong KCN - Với vị trí nhƣ vậy, việc cải tạo không gian mở cho XNCN TOHO sẽ đóng góp vào cảnh quan chung, tạo một điểm nhấn cho toàn KCN. PHẦN II/ PHÂN TÍCH – ĐÁNH GIÁ I. MẶT BẰNG SƠ ĐỒ HÓA GIAO THÔNG TRONG XNCN ĐƢỜNG CHÍNH TRONG KCN NHÀ ĐỂ XE XNCN TOHO KHÔNG GIAN MỞ TRONG XNCN XNCN SATO KHÔNG GIAN MỞ CỦA KCN II. HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG KHÔNG GIAN MỞ KCN GIAO THÔNG TRONG KCN XNCN SATO XNCN TOHO KHÔNG GIAN MỞ TRONG XNCN TOHO III. ĐÁNH GIÁ – NHẬN XÉT CỔNG CHÍNH VÀO KHU CÔNG NGHIỆP NHÀ MÁY TOHO -Cổng vào chính của khu công nghiệp, đây là điểm nhìn gây ấn tƣợng đầu tiên cho ngƣời quan sát. Hình khối kiến trúc khá hiện đại,cùng với hình khối 2 công trình 2 bên (nhà điều hành và XNCN TOHO) tạo thành 1 tuyến không gian khá hợp lý về hình khối. - Điểm nhìn từ khoảng cách xa: khá đạt vì tỉ lệ, chiều cao các công trình hợp lý - Điểm nhìn trung và gần : chƣa đạt vì các khối XN,tƣờng bao cứng nhắc,đơn điệu về màu sắc,ngôn ngữ kiến trúc NHÀ ĐIỀU HÀNH KHU CÔNG NGHIỆP TRỤC GIAO THÔNG PHÍA TRƢỚC KCN XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP Vì đảm bảo an toàn nên bên ngoài khu công nghiệp thƣờng đƣợc làm hàng rào bảo vệ. Tuy nhiên ta có thể sửa lại cho hàng rào đẹp hơn nhƣ sơn nhiều màu, dán những pano, biển quảng cáo giới thiệu về KCN, từng doanh nghiệp công ty đang hoạt động trong KCN… để tạo điểm nhìn khoảng cách vừa và gần tốt hơn cho mặt đứng chính KCN giảm sự nhàm chán khi hàng rào hiện tại chỉ là một màu xanh kéo dài hàng chục, hàng trăm mét. HÀNG RÀO PHÍA TRƢỚC KCN TRỤC GIAO THÔNG PHÍA TRƢỚC KCN TƢỜNG BAO KHU CÔNG NGHIỆP GIAO THÔNG PHÍA TRƢỚC NHÀ MÁY TOHO ĐƢỜNG GIAO THÔNG CHÍNH TRONG KCN Việc kết nối giao thông ngoài KCN với giao thông trong KCN bằng tuyến đƣờng chính rộng 40m ( 6 làn xe ) và các tuyến đƣờng phụ rộng 21m ( 4 làn xe ) đã đáp ứng đƣợc yêu cầu về giao thông trong một KCN. Kết hợp với đó là hàng rào cách ly và dải phân cách bằng cây xanh tạo bóng mát và cải tạo cảnh quan cho KCN, đóng góp vào cảnh quan các không gian mở chung cho toàn KCN. ĐƢỜNG GIAO THÔNG PHỤ TRONG KCN TRẠM BIẾN ÁP TRONG KCN BIỂN CHỈ DẪN TRONG KCN Hiện tại, một số công trình hạ tầng kỹ thuật nhƣ trạm biến áp, biển chỉ đƣờng trong KCN tuy đáp ứng về mặt kỹ thuật nhƣng chƣa đóng góp về mặt cảnh quan. Ngoài ra, chúng còn gây ảnh hƣởng cản trở tầm nhìn tới các XNCN, nhà máy TOHO cũng nằm trong tình trạng trên. Các yếu tố này vừa ảnh hƣởng đến cảnh quan XNCN vừa ảnh hƣởng đến cảnh quan chung tuyến giao thông KCN HÀNG CÂY PHÍA TRƢỚC NHÀ MÁY HÀNG RÀO NGĂN CÁCH GIỮA HAI XNCN Trong quá trình sử dụng, một phần hạ tầng kỹ thuật đã bị xuống cấp, tƣờng rào bị bong tróc han gỉ,hàng cây phía trƣớc công trình không đƣợc, quy hoạch,cắt tỉa và lựa chọn sai về loại cây (,cây bụi,tán rậm làm cản trở tầm nhìn) ảnh hƣởng đến thẩm mỹ, mặt đứng của XNCN,trong khi đó, đây là vị trí quan trọng,vừa đóng góp cảnh quan cho XNCN TOHO và cả cảnh quan chung KCN,yêu cầu phải quang thoáng,k cản trở view nhìn và đóng góp vào cảnh quan chung HÀNG RÀO CỦA NHÀ MÁY TOHO Xung quanh nhà máy hiện tại là 4 không gian mở, phía trƣớc XN, bãi xe, không gian giữa 2 nhà máy và không gian đất dự trữ phát triển,các không gian chủ yếu là thảm cỏ, thiếu đi yếu tố cây xanh và có thể là mặt nƣớc. Hai yếu tố này đóng góp rất nhiều vào cải tạo vi khí hậu cũng nhƣ thẩm mỹ,khi một công trình đứng đơn độc, không có các yếu tố tạo phông nền xung quanh, công trình sẽ trở nên buồn tẻ và thiếu sức sống.
- Xem thêm -