Tài liệu Bài thuyết trình-lượng giá trị hàng hóa

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 853 |
  • Lượt tải: 10
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Mục đích của bài thuyết trình: Qua bài thuyết trình này, nó sẽ giúp các bạn hiểu thế nào là lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa. BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 4 I. Lượng giá trị hàng hóa 1. Khái niệm: Lượng giá trị hàng hóa là lượng lao động của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa, được đo bằng thời gian lao động sống và quá khứ. Để tạo ra sản phẩm là hạt gạo bằng cách trồng lúa thì cần mất 4 tháng lao động của người nông dân. Để thu hoạch những củ sắn người nông dân phải mất 8 – 12 tháng chăm sóc sau khi trồng. 2. Thước đo lượng giá trị hàng hóa. a) Thời gian lao động cá biệt: Thời gian lao động cá biệt là thời gian lao động của người sản xuất hoặc đơn vị sản xuất để tạo ra một đơn vị hàng hoá. b) Thời gian lao động xã hội cần thiết: Thời gian lao động xã hội cần thiết là thời gian cần thiết để sản xuất ra một đơn vị hàng hóa trong điều kiện bình thường của xã hội, tức là, với một trình độ kỹ thuật trung bình, trình độ khéo léo trung bình và cường độ lao động trung bình so với hoàn cảnh xã hội nhất định • Ví dụ trong 1 tổ gồm có 15 công nhân xưởng may áo quần, với cùng 1 điều kiện làm việc như nhau. Công nhân thứ nhất cần 40 phút để may lắp ráp 1 chiếc áo. Công nhân thứ 2 cần 60 phút để may lắp ráp 1 chiếc áo Thời gian lao động cá biệt Các công nhân còn lại thời gian cần để may lắp ráp 1 chiếc áo là 50 phút Thời gian lao động xã hội cần thiết II. Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa. 1. Năng suất lao động. a) Khái niệm: Năng suất lao động là sức sản xuất của lao động. Nó được đo bằng lượng sản phẩm sản xuất ra trong một đơn vị thời gian hoặc lượng thời gian lao động hao phí để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. 2phút 2 đôi Chị đây 2 phút 3 đôi nhé Sử dụng máy cắt cỏ giúp tiết kiệm thời gian, công sức lao động và đem lại hiệu quả cao. Phân loại: NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG Năng suất lao động cá biệt Năng suất lao động xã hội Năng suất lao động có ảnh hưởng đến giá trị xã hội của hàng hóa chính là năng suất lao động xã hội b) Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lao động. Mức độ phát triển của khoa học, kỹ thuật, công nghệ. Mức độ ứng dụng những thành tựu KH-KT vào SX. Trình độ khéo léo (thành thạo) trung bình của người lao động. Trình độ tổ chức quản lý. Quy mô và hiệu suất của tư liệu SX. Các điều kiện tự nhiên thuận lợi. NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TĂNG LÊN Giống ngô HN88 do Vinaseed lai tạo có đặc điểm cây khỏe, to và kháng bệnh Sử dụng máy cày trong sản xuất đem lại hiệu quả hơn dùng trâu Gặt lúa bằng máy đem lại hiệu quả cao hơn so với gặt lúa bằng tay như bình thường Cũng đành cố gắng chịu đựng thôi Thời tiết thế này thì sao mà sản xuất ???? c) Mối quan hệ giữa năng suất lao động và lượng giá trị hàng hóa • Năng suất lao động xã hội càng tăng, thời gian cần thiết để sản xuất hàng hóa càng giảm,lượng giá trị của một đơn vị sản phẩm càng ít. Ngược lại, năng suất lao động xã hội càng giảm thì thời gian cần thiết để sản xuất ra sản phẩm xã hội ngày càng tăng và lượng giá trị của một đơn vị sản phẩm ngày càng nhiều. Nếu tất cả những người công nhân này chỉ dùng kim để may áo thì thời gian làm ra 1 chiếc áo là bao lâu ??? c) Mối quan hệ giữa năng suất lao động và lượng giá trị hàng hóa • Lượng giá trị của một đơn vị hàng hóa tỷ lệ thuận với số lượng lao động kết tinh và tỷ lệ nghịch với năng suất lao động. Như vậy, muốn giảm giá trị của một đơn vị hàng hóa xuống, thì ta phải tăng năng suất lao động.
- Xem thêm -