Tài liệu BÀI THAM LUẬN Tại hội nghị triển khai mô hình Cưới theo nếp sống văn minh

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BÀI THAM LUẬN Tại hội nghị triển khai mô hình “ Cưới theo nếp sống văn minh” Họ và tên người tham luận: Lê Đình Ninh Chức vụ: Bí thư đoàn xã Quảng Trung 1. Cách thức vận động: Căn cứ Chỉ thị 27 của Bộ chính trị, Quyết định 1323 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc cưới, tang, lễ hội. Ngày 20/9/2007, UBND xã Quảng Trung ban hành Quy định tổ chức hoạt động việc cưới, tang, lễ hội và tổ chức triển khai, học tập đến cán bộ, nhân dân. Chính thức đi vào thực hiện Quy chế từ ngày 1/1/2008. Được sự phân công giao nhiệm vụ của Ban chỉ đạo, Đoàn thanh niên đảm nhận công tác tổ chức cưới, cá nhân tôi đã tham mưu, xây dựng nội dung chương trình cho 1 đám cưới và thông qua Ban chỉ đạo gồm 2 mô hình: - Cưới tại nhà văn hoá - Cưới tại gia đình Do điều kiện cơ sở vật chất ở các nhà văn hoá còn khó khăn chưa đảm bảo cho công tác tổ chức, Đoàn thanh niên đã tham mưu đồng thời tiến hành hợp đồng dịch vụ cưới với người địa phương trực tiếp có loa máy để cùng tổ chức thực hiện. Đối với đôi nam nữ đến UBND xã đăng ký kết hôn, trực tiếp gặp cán bộ đoàn để làm hợp đồng ngày, giờ cưới và nạp kinh phí đặt cọc cho cán bộ tư pháp. Về kinh phí: - Cưới tại nhà văn hoá: 1.200.000đ ( Bao gồm cả công tác phục vụ loa đài, bàn ghế, bánh kẹo, chè nước). Đến tháng 10/2008 lên 1.500.000đ - Cưới tại gia đình ( áp dụng cho nhà trai): 1.200.000đ ( Bao gồm cả công tác phục vụ loa đài, bàn ghế, rạp, không phục vụ bánh kẹo, chè nước). Đến tháng 10/2008 lên 1.500.000đ * Nếu tổ chức tại nhà văn hoá thì đại diện Ban chỉ đạo đến dự trao giấy kết hôn và có quà mừng 2. Thuận lợi: Gia đình cũng như nam nữ thanh niên đỡ lo về công tác tổ chức, giảm chi phí, không ồn ào ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư, đảm bảo giờ giấc, công tác ANTT. Tập thể và nhân dân chưa phải đầu tư cơ sở vật chất nhưng đã đi vào thực hiện được, đảm bảo việc làm cho công dân địa phương ( người có loa máy) 3. Khó khăn: Một bộ phận thanh niên chưc nhận thức tốt, còn thích loa đài hoành tráng. Vất vả cho BTC mà nhất là cán bộ đoàn nhưng chưa có thù lao phù hợp 4. Giải pháp và kiến nghị: Có nghị quyết lãnh đạo toàn diện, đồng bộ của các cấp uỷ đảng từ huyện đến xã, triển khai thực hiện của chính quyền, và sự vào cuộc của MTTQ và các thành viên Có đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo cho một phòng cưới ( Tại nhà văn hoá các thôn) Có đánh giá rút kinh nghiệm và bổ sung vào quy định cho phù hợp, có khen thưởng để khích lệ động viên.
- Xem thêm -