Tài liệu Bài tập quản trị tài chính khách sạn dự toán bảng báo cáo tài chính công ty cổ phần hacinco

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 82 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Hồ Tấn Tuyến Thực hiện : Nhóm 5 – K12DLK Thành viên : Hoàng Ngọc Thạch - Nguyễn Nhật Đông Nguyễn Hải Nam - Trần Thùy Trang Nguyễn Thị Tuyết Ngọc - Văn Thị Thu Hà 1 2  11/1995: Thành lập Khách sạn HACINCO thuộc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội.  3/1997: Khách sạn HACINCO được Tổng Cục Du lịch xếp hạng 3 sao.  11/1999: Công ty Cổ phần HACINCO được thành lập chuyển đổi từ Khách sạn HACINCO là một bộ phận thuộc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội  7/2005: Công ty Cổ phần HACINCO niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.  Vốn điều lệ khi thành lập: 5.800.000.000 đ (Năm tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn) 3  Kinh doanh Khách sạn, ăn uống, giải khát  Du lịch, lữ hành  Các dịch vụ văn hoá, vui chơi giải trí, vũ trường, vật lý trị liệu  Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng  Xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp  Kinh doanh rượu và thuốc lá (kinh doanh có giấy phép)  Dịch vụ cho thuê nhà ở, văn phòng làm việc 4 II.1. Cấu trúc tài chính II.2. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh II.3. Các thông số tài chính 5 Khả năng thanh toán 2004-2008 Trung Chỉ số khả năng thanh toán 2004 2005 2006 2007 2008 Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 2.39 3.02 3.59 3.61 4.63 3.448 Khả năng thanh toán nhanh 2.35 2.96 3.56 3.56 4.58 3.402 bình Đánh giá: Hầu như các khoản nợ ngắn hạn của công ty đều rất nhỏ so với tổng tài sản và nguồn vốn nên khả khả năng thanh toán nợ ngắn hạn đều rất lớn 6
- Xem thêm -