Tài liệu Bài tập pisa toán 8

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 4067 |
  • Lượt tải: 0
ngochungtran125822

Tham gia: 25/08/2016

Mô tả:

Bài tập dạng Pisa Toán 8
A – Thông tin chung 1. Phòng GD&ĐT Si Ma Cai 2. Tên nhóm : Toán 3. Thông tin nhóm : TT 1 2 3 4 5 Họ và tên Trần Ngọc Hưng Chu Thị Thùy Trần Khắc Thanh Bùi Minh Khương Nguyễn Thùy Trang Đơn vị THCS Si Ma Cai THCS Si Ma Cai THCS Si Ma Cai THCS Si Ma Cai THCS Si Ma Cai B – Nội dung Câu 1: (Hình 8 – Chương II) Mảnh vườn AEGD hình chữ nhật, người ta chia thành hai phần để trồng hoa và trồng rau. Các kích thước a, b, c (tính bằng mét) là ba số chẵn liên tiếp sao cho diện tích hình chữ nhật BEGC hơn diện tích hình chữ nhật ABCD 88 m2. Tính các kích thước a, b, c. Câu 2 (Đại 8 – Chương I) Êke : Để làm một chiếc ê ke (bằng gỗ hoặc nhựa) người ta phải tính toán độ dài các cạch AB, BC, AC sao cho góc A là một góc vuông. Giả sử AB = 15cm, BC = 25 cm. Em hãy tính đọ dài đoạn AC. Đáp án : Áp dụng định lý Py ta go ta có : AC2 = BC2 – AB2 = 252 – 152 = (25 + 15).(25 – 15) = 40 . 10 = 400 Vậy AC = 20 (cm) Số ĐT/Email Ghi chú Nhóm trưởng
- Xem thêm -