Tài liệu Bài giảng bài toán vi phân hấp dẫn giải tích 11

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 60 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG MÔN TOÁN 11 BÀI 4 VI PHÂN Cho hàm số f  x  x, Tính x0  4, x  0,01 ff   x0  . xx  0,0025 Vi phân bubo88 1. Định nghĩa Vi phân của hàm số tại ứng với số gia x y  f  x x dy  df  x   f   x  x. 1. Định nghĩa dy  df  x   f   x  x.  Chú ý : dx  xx  x dy  df  x   f   x  dx. bubo88 Ví dụ 1. Tìm vi phân của các hàm số a ) y  x  2 x  5 x  1; 3  2   Giải dy  ydx  3x 2  4 x  5 dx b) y  ax  bx  cx  d ; c) y  cos 2 x.  dy  2sin 2 xdx. 3 2 bubo88 2. ỨNG DỤNG CỦA VI PHÂN VÀO PHÉP TÍNH GẦN ĐÚNG Với x đủ nhỏ y  f  x 0  x  y  f   x0  x  f  x0  x   f  x0   f   x0  x f  x0  x   f  x0   f   x0  x f  x0  x   f  x0   f   x0  x Vd 2: Tính giá trị gần đúng của Giải: Đặt f  x   8,99 x  f  x   f  8,99   f  9  0,01 1 2 x  f  9   f   9  0,01 8,99  9  0,01  9 1 2 9  2,9983. . 0,01 DẶN DÒ - Học thuộc định nghĩa, phương pháp tính vi vân - Làm bài tập sách giáo khoa - Chuẩn bị bài đạo hàm cấp hai
- Xem thêm -