Tài liệu Bài giảng bài tán sắc ánh sáng vật lý 12 (9)

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI 24 Đây là hiện tượng gì ? ĐÁP ÁN ĐÚNG: A. GIAO THOA B. KHÚC XẠ C. PHẢN XẠ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 00 Đây là hiện tượng gì ? ĐÁP ÁN ĐÚNG: A. GIAO THOA B. KHÚC XẠ C. PHẢN XẠ 05 07 03 04 00 09 06 10 08 01 02 Chiếu một tia sáng đơn sắc qua lăng kính thì tia ló có đặc điểm gì?Gúc D gọi là gỡ? Tia ló bị lệch về phía đáy lăng kính D: góc lệch, D càng lớn thì tia ló càng lệch về đáy nhiều A I D J S R B C Tại sao có cầu vồng ? Cầu vồng I. Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Newton ( 1672)  Hiện tượng tán sắc ánh sáng II. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Newton  Ánh sáng đơn sắc III. Giải thích hiện tượng tán sắc ánh sáng IV. Ứng dụng hiện tượng tán sắc ánh sáng I. Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-Tơn ( 1672) 1. Thí nghiệm Màn M F P * Trước khi đặt lăng kính F Màn M Màn ảnh M I. Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-Tơn ( 1672) 3. Kết luận: - Hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng một chùm ánh sáng trắng khi qua lăng kính không những bị khúc xạ lệch về phía đáy lăng kính mà còn tách ra nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau - Dải màu đó gọi là quang phổ ảnh sáng trắng - Ánh sáng Mặt Trời là ánh sáng trắng. I. Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Niu-Tơn ( 1672) 2. Kết quả thí nghiệm So sánh trước và sau khi đặt lăng kính II. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn 1. Thí nghiệm của NiuTơn về ánh sáng đơn sắc Màn M1 Màn M2 Lăng Kính P2 F Lăng Kính P1 Lăng Kính P2 F Lăng Kính P1 Màn M1 Màn M2 Theo em khi qua lăng kính P2 chùm tia ló có bị tán sắc hay không ? Màn M2 Lăng Kính P2 F Lăng Kính P1 Màn M1 Màn M Câu 3/125 sgk F Vệt sáng trắng Màn E II. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn 2. Kết luận - Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi truyền qua lăng kính - Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng có một bước sóng xác định III. Giải thích hiện tượng tán sắc ánh sáng - Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím Thủy tinh crao Nước Ñoû 1,514 1,31 Lam 1,5230 1,371 AÙnh saùng - Chiết suất của thủy tinh đối với các ánh sáng đơn Vaøngnhau là khác nhau. 1,5170 1,30 sắc khác  các tia sáng đơn sắc bị lệch những góc khác 1,5381 sắc riêng rẽ 1,3428 nhauTím tạo nên những màu
- Xem thêm -