Tài liệu Bài giảng bài tán sắc ánh sáng vật lý 12 (6)

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 58 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TÁN SẮC ÁNH SÁNG Cầu vồng do đâu mà có ? HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG I.THÍ NGHIỆM VỀ HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG. Nếu ta chiếu chùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính thì hiện tượng sau đây sẽ xảy ra gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng Dải sáng có màu như cầu vồng này được gọi là gì ? Khi nào xảy ra hiện tượng tán sắc ánh sáng ? TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. THÍ NGHIỆN VỀ HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG .  Hiện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng khi chùm sáng trắng đi qua lăng kính bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau Dải có màu như cầu vồng này gọi là quang phổ của ánh sáng trắng và ta thấy trong quang phổ của ánh sáng trắng có bảy màu chính là:Đỏ,da cam, vàng, lục, lam ,chàm , tím. TÁN SẮC ÁNH SÁNG II.Thí nghiệm về ánh sáng đơn sắc. A B C (M1) 1 (M2) (M3) 2 E Chùm ánh sáng màu đỏ sau khi qua lăng kính 2 vẫn là một màu đỏ ta nói ánh sáng đỏ là ánh sáng đơn sắc. TÁN SẮC ÁNH SÁNG II.Thí nghiệm về ánh sáng đơn sắc. Ánh sáng sắcsắc là ánh sáng Ánh sángđơn đơn là gì ? không bị tán sắc sau khi qua lăng kính.Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu nhất định gọi là một màu đơn sắc. E TÁN SẮC ÁNH SÁNG III. TỔNG HỢP ÁNH SÁNG TRẮNG. ta cho chùm tánsáng sắc qua để Ta Nếu đã tách được chùm đơnmột sắc thấu kháckính nhauhội từ tụ một tổngsáng hợp trắng.Vậy lại thì trên màn hứng ta hợp sẽ nhận ánh sáng chùm có thể tổng cácđược ánh sáng đơntrắng sắc để được ánh sáng trắng hay không ? TÁN SẮC ÁNH SÁNG III. SỰ TỔNG HỢP ÁNH SÁNG TRẮNG.  Vậy : Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím TÁN SẮC ÁNH SÁNG IV. SỰ PHỤ THUỘC CỦA CHIẾT SUẤT CỦA MỘT MÔI TRƯỜNG TRONG SUỐT VÀO MÀU SẮC ÁNH SÁNG. Trong các tia sáng tia nào lệch nhiều nhất ? TÁN SẮC ÁNH SÁNG IV. SỰ PHỤ THUỘC CỦA CHIẾT SUẤT CỦA MỘT MÔI TRƯỜNG TRONG SUỐT VÀO MÀU SẮC ÁNG SÁNG Vậy : Chiết suất của một môi trường đối với các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì khác nhau. Chiết suất đối với ánh sáng đỏ thì nhỏ nhất và đối với ánh sáng tím thì lớn nhất  TÁN SẮC ÁNH SÁNG V.ỨNG DỤNG. * Hiện tượng tán sắc ánh sáng được ứng dụng trong các máy quang phổ để phân tích chùm sáng phức tạp thành những thành phần đơn sắc khác nhau. Vì sao viện kim cương có màu sắc sặc sỡ ? TÁN SẮC ÁNH SÁNG V.ỨNG DỤNG. * Giải thích một số hiện tượng quang học trong khí quyển ( như cầu vồng, quầng …) TÁN SẮC ÁNH SÁNG A B C D Câu nào đúng trong các câu phát biểu sau : Ánh sáng trắng là ánh sáng đơn sắc có màu trắng Ánh sáng trắng là tập hợp của các ánh sáng đơn sắc : đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và tím Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng đơn sắc khác nhau Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc là do lăng kính SAI SAI ĐÚNG SAI
- Xem thêm -