Tài liệu Bài giảng bài sự trộn của ánh sáng màu vật lý 9 (8)

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PHÒNG GD VÀ ĐÀO TẠO Kiểm tra bài cũ Câu hỏi -Có thể phân tích chùm sáng trắng bằng những cách làm nào ? Từ kết quả đó đã cho ta đã biết thêm điều gì ? Câu hỏi phụ -Những hiện tượng nào trong thực tế đã phân tích ánh sáng trắng ? CHP ? ? ? Trong chùm sáng trắng khi phân tích ta thu được nhiều chùm sáng màu khác nhau. Ngược lại nếu trộn nhiều chùm sáng màu với nhau thì ta thu được chùm sáng như thế nào ? I/ THẾ NÀO LÀ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU ? .Có hai cách trộn các ánh sáng màu: + Chiếu các chùm sáng màu đó vào cùng một chỗ trên một màn ảnh màu trắng + Chiếu đồng thời các chùm sáng màu đó vào mắt (điều kiện là các chùm sáng màu phải yếu ) 2p Tìm hiểu thông tin thứ nhất ở SGK và hoàn thành yêu cầu sau Nêu sơ lược về các cách làm để trộn các chùm sáng màu với nhau. I/ THẾ NÀO LÀ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU ? Tìm hiểu thông tin thứ 2, quan sát thiết bị thí nghiệm của nhóm hoặc xem hình 54.1a để tìm hiểu thiết bị mà ta dùng để trộn ánh sáng màu. Hãy nêu lại ghi chú cho từng số trên hình vẽ sau Có hai cách trộn các ánh sáng màu: + Chiếu các chùm sáng màu đó vào cùng một chỗ trên một màn ảnh màu trắng . + Chiếu đồng thời các chùm sáng màu đó vào mắt (điều kiện là các chùm sáng màu phải yếu ) 6 4 1 9 8 3 2 Hình 54.1a 5 1: Đèn 2; 3; 4: các tấm lọc màu 5; 6 : các gương phẳng 7; 8; 9: các tia sáng 3p 7 I/ THẾ NÀO LÀ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU ? Nhóm 1 +Chiếu các chùm sáng đó lên cùng một chỗ trên tấm màn ảnh màu trắng + Chiếu đồng thời các chùm sáng màu đó +Trộn 2 ánh sáng màu : Đỏ, với lục vào mắt (đcác chùm sáng màu phải yếu ) +Thu được ánh sáng màu: Màu vàng II/ TRỘN HAI ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU : 1/ Thí nghiệm 1: C1:+ Trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng em màuđã lụctrộn thì được ánh sáng sáng màu màu + Nhóm hai ánh vàng. nào với nhau ? Kết quả, đã thu được ánh sáng màu nào ? 1p Tấm lọc màu Tấm chắn sáng Tấm lọc màu đlu đla ll N2 I/ THẾ NÀO LÀ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU ? + Chiếu các chùm sáng đó lên cùng một chỗ trên tấm màn ảnh màu trắng Nhóm 1 Đỏ với lam + Chiếu đồng thời các chùm sáng màu đó +Trộn 2 ánh sáng màu : vào mắt (HAI cácÁNH chùm sángMÀU màuVỚI phảiNHAU yếu ): +Thu được ánh sáng màu: Màu hồng nhạt II/ TRỘN SÁNG 1/ Thí nghiệm 1 : C1: + Nhóm em đã trộn hai ánh sáng màu nào với nhau ? Kết quả, đã thu được ánh Trộnnào ánh?sáng màu đỏ với ánh sáng+màu sáng lam thì được ánh sáng màu hồng nhạt. N2 I/ THẾ NÀO LÀ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU ? Nhóm 1 +Chiếu các chùm sáng đó lên cùng một chỗ trên tấm màn ảnh màu trắng + Chiếu đồng thời các chùm sáng màu đó +Trộn 2 ánh sáng màu : Lục với lam vào mắt ( các chùm sáng màu phải yếu ) +Thu được ánh sáng màu: Màu nõn chuối II/ TRỘN HAI ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU : 1/ Thí nghiệm 1 : C1: + Nhóm em đã trộn hai ánh sáng màu nào với nhau ? Kết quả, đã thu được ánh sáng màu nào ? + Trộn ánh sáng màu lục với ánh sáng lam thì được ánh sáng màu nõn chuối. N2 I/ THẾ NÀO LÀ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU ? +Chiếu các chùm sáng đó lên cùng một chỗ trên tấm màn ảnh màu trắng + Chiếu đồng thời các chùm sáng màu đó vào mắt ( các chùm sáng màu phải yếu ) II/ TRỘN HAI ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU : Nhóm 2 +Trộn 2 ánh sáng màu : +Thu được ánh sáng màu: Đỏ, với lục Màu vàng 1/ Thí nghiệm 1 : C1:+ Trộn ánh sáng màu đỏ với ánh + Nhóm em đã hai ánh sáng màu màu sáng màu lục trộn thì được ánh sáng nào vàng. với nhau ? Kết quả, đã thu được ánh sáng màu nào ? đlu đla ll N3 I/ THẾ NÀO LÀ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU ? Nhóm 2 +Chiếu các chùm sáng đó lên cùng một chỗ trên tấm màn ảnh màu trắng + Chiếu đồng thời các chùm sáng màu đó +Trộn 2 ánh sáng màu : Đỏ với lam vào mắt ( các chùm sáng màu phải yếu ) +Thu được ánh sáng màu: Màu hồng nhạt II/ TRỘN HAI ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU : 1/ Thí nghiệm 1 : C1: + Nhóm em đã trộn hai ánh sáng màu nào với nhau ánh ? Kết quả,màu đã thu + Trộn sáng đỏ được với ánh ánh sángsáng màu nào lam ? thì được ánh sáng màu hồng nhạt. N3 I/ THẾ NÀO LÀ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU ? Nhóm 2 +Chiếu các chùm sáng đó lên cùng một chỗ trên tấm màn ảnh màu trắng + Chiếu đồng thời các chùm sáng màu đó +Trộn 2 ánh sáng màu : Lục với lam vào mắt ( các chùm sáng màu phải yếu ) +Thu được ánh sáng màu: Màu nõn chuối II/ TRỘN HAI ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU : 1/ Thí nghiệm 1 : C1: + Nhóm em đã trộn hai ánh sáng màu nào với nhau ? Kết quả, đã thu được ánh sáng màu nào ? + Trộn ánh sáng màu lục với ánh sáng lam thì được ánh sáng màu nõn chuối. N3 I/ THẾ NÀO LÀ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU ? Nhóm 3 +Chiếu các chùm sáng đó lên cùng một chỗ trên tấm màn ảnh màu trắng + Chiếu đồng thời các chùm sáng màu đó +Trộn 2 ánh sáng màu : Đỏ, với lục vào mắt ( các chùm sáng màu phải yếu ) +Thu được ánh sáng màu: Màu vàng II/ TRỘN HAI ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU : 1/ Thí nghiệm 1 : C1:+ Trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lụctrộn thì được ánh sáng màu + Nhóm em đã hai ánh màu nào vàng. với nhau ? Kết quả, đã thu được ánh sáng màu nào ? . đlu đla ll N4 I/ THẾ NÀO LÀ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU ? Nhóm 3 +Chiếu các chùm sáng đó lên cùng một chỗ trên tấm màn ảnh màu trắng + Chiếu đồng thời các chùm sáng màu đó +Trộn 2 ánh sáng màu : Đỏ với lam vào mắt ( các chùm sáng màu phải yếu ) +Thu được ánh sáng màu: Màu hồng nhạt II/ TRỘN HAI ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU : 1/ Thí nghiệm 1 : C1: + Nhóm em đã trộn hai ánh sáng màu nào với nhau ánh ? Kết quả,màu đã thu + Trộn sáng đỏ được với ánh ánh sángsáng màu nào lam ? thì được ánh sáng màu hồng nhạt. N4 I/ THẾ NÀO LÀ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU ? Nhóm 3 +Chiếu các chùm sáng đó lên cùng một chỗ trên tấm màn ảnh màu trắng + Chiếu đồng thời các chùm sáng màu đó +Trộn 2 ánh sáng màu : Lục với lam vào mắt ( các chùm sáng màu phải yếu ) +Thu được ánh sáng màu: Màu nõn chuối II/ TRỘN HAI ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU : 1/ Thí nghiệm 1 : C1: + Nhóm em đã trộn hai ánh sáng màu nào với nhau ? Kết quả, đã thu được ánh sáng màu nào ? + Trộn ánh sáng màu lục với ánh sáng lam thì được ánh sáng màu nõn chuối. N4 I/ THẾ NÀO LÀ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU ? Nhóm 4 +Chiếu các chùm sáng đó lên cùng một chỗ trên tấm màn ảnh màu trắng + Chiếu đồng thời các chùm sáng màu đó +Trộn 2 ánh sáng màu : Đỏ, với lục vào mắt ( các chùm sáng màu phải yếu ) +Thu được ánh sáng màu: Màu vàng II/ TRỘN HAI ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU : 1/ Thí nghiệm 1 : C1:+ Trộn ánh sáng màu đỏ với ánh + Nhóm em đã hai ánh màu sáng màu lụctrộn thì được ánh sáng màu vàng. nào với nhau ? Kết quả, đã thu được ánh sáng màu nào ? đlu đla ll lk I/ THẾ NÀO LÀ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU ? Nhóm 4 +Chiếu các chùm sáng đó lên cùng một chỗ trên tấm màn ảnh màu trắng + Chiếu đồng thời các chùm sáng màu đó +Trộn 2 ánh sáng màu : Đỏ với lam vào mắt ( các chùm sáng màu phải yếu ) +Thu được ánh sáng màu: Màu hồng nhạt II/ TRỘN HAI ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU : 1/ Thí nghiệm 1 : C1: + Nhóm em đã trộn hai ánh sáng màu nào với nhau ? Kết quả, đã thu được ánh Trộn sáng+màu nàoánh ? sáng màu đỏ với ánh sáng lam thì được ánh sáng màu hồng nhạt. kl I/ THẾ NÀO LÀ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU ? Nhóm 4 +Chiếu các chùm sáng đó lên cùng một chỗ trên tấm màn ảnh màu trắng + Chiếu đồng thời các chùm sáng màu đó +Trộn 2 ánh sáng màu : Lục với lam vào mắt ( các chùm sáng màu phải yếu ) +Thu được ánh sáng màu: Màu nõn chuối II/ TRỘN HAI ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU : 1/ Thí nghiệm 1 : C1: + Nhóm em đã trộn hai ánh sáng màu nào với nhau ? Kết quả, đã thu được ánh sáng màu nào ? + Trộn ánh sáng màu lục với ánh sáng lam thì được ánh sáng màu nõn chuối. kl I/ THẾ NÀO LÀ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU ? +Chiếu các chùm sáng đó lên cùng một chỗ trên tấm màn ảnh màu trắng + Chiếu đồng thời các chùm sáng màu đó vào mắt ( các chùm sáng màu phải yếu ) II/ TRỘN HAI ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU : 1/ Thí nghiệm 1 : C1: + Trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng màu lục thì được ánh sáng màu vàng. Trộn ánh sáng màu đỏ với ánh sáng lam thì được ánh sáng màu hồng nhạt. Trộn ánh sáng màu lục với ánh sáng lam thì được ánh sáng màu nõn chuối. + Không có cái gọi là “ánh sáng màu đen”. Bao giờ trộn hai ánh sáng màu với nhau cũng thu được ánh sáng màu khác. (Không giống màu của hai ánh sáng ban đầu) 2p Không có ánh sáng màu đen, vậy tại sao hàng Thế có nhóm nào thường thu được ngày mắt ta cũng ánh đenvật sau nhìnsáng thấymàu nhiều cókhi trộn màukhông đen? ? I/ THẾ NÀO LÀ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU ? -Chiếu các chùm sáng đó lên cùng một chỗ trên tấm màn ảnh màu trắng - Chiếu đồng thời các chùm sáng màu đó vào mắt (các chùm sáng màu phải yếu ) II/TRỘN HAI ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU: Hãy tổ chức nhóm thực hiện thí nghiệm để trả lời cho C2 1/ Thí nghiệm1 : C1: 2/Kết luận: Khi trộn hai ánh sáng màu với nhau ta được ánh sáng màu khác. Khi hoàn toàn không có ánh sáng thì ta thấy tối, tức là thấy màu đen. III/ TRỘN BA ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU ĐỂ ĐƯỢC ÁNH SÁNG MÀU TRẮNG: 1/ Thí nghiệm 2 : C2Tại : chổ Trộn ba ba ánhchùm sáng sáng màu nói đỏ, trên lục lam gặp với nhau được sáng nhau,taem thu ánh được ánhmàu sángtrắng màu gì?  I/ THẾ NÀO LÀ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU ? -Người ta còn tìm ra nhiều bộ ba chùm -Chiếu các chùm sáng đó lên cùng một chỗ sáng khác nhau, khi trộn với nhau cũng thu trên tấm màn ảnh màu trắng được ánh sáng trắng. Chẳng hạn, trộn màu - Chiếu đồng thời các chùm sáng màu đó đỏ cánh sen với ánh sáng màu vàng và màu vào mắt (các chùm sáng màu phải yếu ) lam ta cũng thu được ánh sáng màu trắng II/TRỘN HAI ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU: 1/ Thí nghiệm1 : C1: -Tuy nhiên, các màu trắng nói trên có khác 2/Kết luận: Khi trộn hai ánh sáng màu với nhau chút ít và khác với màu trắng của ánh nhau ta được ánh sáng màu khác. Khi hoàn toàn không có ánh sáng thì ta thấy tối, tức là sáng do các ngọn đèn hoặc mặt trời phát ra thấy màu đen. III/ TRỘN BA ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU -Người ta cũng đã làm được nhiều thí ĐỂ ĐƯỢC ÁNH SÁNG MÀU TRẮNG: nghiệm trộn các ánh sáng có màu từ tím đến 1/ Thí nghiệm 2 : đỏ do lăng kính phân tích ra và cũng thu C2: được ánh sáng trắng. 2/Kết luận: Khi trộn ba chùm sáng màu đỏ, lục và lam với nhau một cách thích hợp ta được ánh sáng màu trắng
- Xem thêm -