Tài liệu Bài giảng bài sự trộn của ánh sáng màu vật lý 9 (7)

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ VẬT LÝ 9 Bài 54 Người thực hiện: Nguyễn thị Hồng-THCS Bảo Cường I. THẾ NÀO LÀ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU Ta có thể trộn hai hay nhiều chùm sáng màu với nhau nếu chiếu các chùm sáng đó vào cùng một chỗ trên màn ảnh màu trắng hay chiếu đồng thời các chùm sáng đó trực tiếp vào mắt. Màu của màn ảnh ở chỗ đó sẽ là màu mà ta thu được khi trộn các chùm sáng màu nói trên với nhau Khi đó trên màng lưới của mắt sẽ có màu mà ta trộn được. 1: Đèn 6 2;3;4: Các tấm lọc màu 5:6 :Các gương phẳng 4 9 1 2 5 3 7 8 7;8:9 :Các tia sáng II. TRỘN HAI ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU 1. Thí nghiệm 1  Chắn hai cửa sổ bằng hai tấm lọc màu bất kì, lấy trong các bộ tấm lọc màu đỏ, lục, lam. Chắn cửa sổ còn lại bằng tấm chắn sáng. Đặt màn vào chỗ chùm sáng màu giao nhau. Hãy nhận xét màu mà ta thu được trên màn ảnh? C1: Em đã trộn hai ánh sáng màu nào với nhau? Kết quả đã thu được ánh sáng màu nào? Trộn các chùm sáng Kết quả có màu Chùm sáng màu Đỏ Lục Đỏ Lam Lục Lam vàng Chùm sáng màu hồng Chùm sáng màu nõn chuối Có khi nào em thu được “ánh sáng màu đen” sau khi trộn hay không? 2. Kết luận Khi trộn hai ánh sáng màu với nhau ta được ánh sáng màu khác. Khi hoàn toàn không có ánh sáng thì ta thấy tối, tức là thấy màu đen. III. TRỘN BA ÁNH SÁNG MÀU VỚI NHAU ĐỂ ĐƯỢC ÁNH SÁNG TRẮNG. 1. Thí nghiệm 2 Chắn ba cửa sổ bằng ba tấm lọc màu đỏ, lục, lam. C2: Tại chỗ ba chùm sáng nói trên gặp nhau, em Tìm chỗ ba chùm sáng màu đó gặp nhau và nhận thu được ánh sáng màu gì? xét về màu mà ta thu được ở chỗ đó 2. Kết luận: Khi trộn ba chùm sáng màu đỏ, lục và lam với nhau một cách thích hợp ta được ánh sáng màu trắng. Người ta còn tìm ra nhiều bộ ba chùm sáng khác nhau, khi trộn với nhau cũng được ánh sáng trắng ( Chẳng hạn: Trộn ánh sáng màu đỏ cánh sen với ánh sáng màu vàng và ánh sáng màu lam ta cũng được ánh sáng màu trắng) Trộn các ánh sáng có màu từ tím đến đỏ do lăng kính phân tích ra ta cũng được ánh sáng trắng. III. Vận dụng C3:Làm một vòng tròn nhỏ bằng bìa cứng, trên dán giấy trắng. Chia vòng tròn thành ba phần bằng nhau: Một phần tô màu đỏ, một phần tô màu lục và một phần tô màu lam. Làm thêm trục quay cho vòng tròn như một con quay. Cho vòng tròn quay tít. Nhận xét về màu của mặt giấy lúc đó. Có thể coi đây là một thí nghiệm trộn các ánh sáng màu với nhau được không? Câu 1:6: Hiện tượng xảy ra khibộ ánh sáng truyền từtrọng môi Câu 4: Mắt một người bình thường khi Câu 2: Một Khi trộn dụng ánh cụ dùng sáng màu để quan đỏ với sát ánh các sáng vật Câu 3: Một trong hai phận quan Câu 7: Trộn các ánh sáng có màu từ tím đến đỏ Câu 5: Ảnh hứng được trên màn? trường trong suốt này sang môisáng trường trong suốt khác nhỏ? màu lam ta thu được ánh có màu gì? quan sát ảnh củatích vậtrahiện lênánh ở đâu? nhất của mắt? do lăng kính phân ta được sáng….. bị gãy khúc? KH Ú C X Ạ K Í N H L Ú P T H Ể T H Ủ Y T I N H MÀ N G L Ư Ớ I Ả N H T H Ậ T MÀ U H Ồ N G T R Ắ N G L KH Í NI H N KN L GG Ă Ă Ghi nhớ Có thể trộn hai hoặc nhiều ánh sáng màu với nhau để được màu khác hẳn Trộn các ánh sáng đỏ, lục, lam với nhau một cách thích hợp sẽ được ánh sáng trắng. Trộn các ánh sáng có màu từ đỏ đến tím với nhau cũng sẽ được ánh sáng trắng. Hướng dẫn về nhà: - Học ghi nhớ - Làm tất cả các bài tập trong sách bài tập Cảm ơn quý thầy cô đã theo dõi!!!
- Xem thêm -