Tài liệu Bài giảng bài sự trộn của ánh sáng màu vật lý 9 (6)

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 73 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÝ 9 KIỂM TRA BÀI CŨ Bài 53-54.1/SBT Sự phân tích ánh sáng trắng được quan sát trong thí nghiệm nào sau đây? A. Chiếu một chùm sáng trắng vào một gương phẳng. B. Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm thủy tinh mỏng. C. Chiếu một chùm sáng trắng qua một lăng ĐÚNG kính . D. Chiếu một chùm sáng trắng qua một thấu kính phân kỳ. KIỂM TRA BÀI CŨ Bài 53-54./SBT a. Nhìn vào các váng dầu mỡ, bong bóng xà phòng…ở ngoài trời ta có thể thấy những màu gì? b. Ánh sáng chiếu vào các váng dầu là ánh sáng trắng hay ánh sáng màu? c. Có thể coi đây là một cách phân tích ánh sáng trắng hay không BÀI 54 Bài 54: SỰ TRỘN ÁNH SÁNG MÀU I. Thế nào là trộn ánh sáng màu với nhau: Trộn ánh sáng màu là chiếu hai hay nhiều chùm ánh sáng màu đồng thời lên cùng một chỗ trên màn ảnh trắng, cũng có thể chiếu đồng thời các chùm sáng đó trực tiếp vào mắt 1: Đèn 6 2;3;4: Các tấm lọc màu 5:6 :Các gương phẳng 4 9 1 2 5 3 7 8 7;8:9 :Các tia sáng Bài 54: SỰ TRỘN ÁNH SÁNG MÀU I. Thế nào là trộn ánh sáng màu với nhau: II. Trộn hai ánh sáng màu với nhau: 1. Thí nghiệm 1: C1: Em đã trộn hai ánh sáng màu nào với nhau? Kết quả đã thu được ánh sáng màu nào? Trộn các chùm sáng có màu Đỏ Lục Đỏ Lam Lục Lam Kết quả Chùm sáng màu vàng Chùm sáng màu hồng nhạt Chùm sáng màu nõn chuối Có khi nào em thu được “ánh sáng màu đen” sau khi trộn hay không? Bài 54: SỰ TRỘN ÁNH SÁNG MÀU I. Thế nào là trộn ánh sáng màu với nhau: II. Trộn hai ánh sáng màu với nhau: 1. Thí nghiệm 1: 2. Kết luận: Khi trộn hai ánh sáng màu với nhau ta được ánh sáng màu khác. Khi hoàn toàn không có ánh sáng thì ta thấy tối, tức là thấy màu đen. Bài 54: SỰ TRỘN ÁNH SÁNG MÀU I. Thế nào là trộn ánh sáng màu với nhau: II. Trộn hai ánh sáng màu với nhau: III.Trộn ba áng sáng màu với nhau để được ánh sáng trắng: 1. Thí nghiệm 2: 2. Kết luận: Bài 54: SỰ TRỘN ÁNH SÁNG MÀU I. Thế nào là trộn ánh sáng màu với nhau: II. Trộn hai ánh sáng màu với nhau: III.Trộn ba áng sáng màu với nhau để được ánh sáng trắng: 1. Thí nghiệm 2: 2. Kết luận: Trộn 3 chùm sáng đỏ, lục, lam một cách thích hợp ta được ánh sáng màu trắng Bài 54: SỰ TRỘN ÁNH SÁNG MÀU I. Thế nào là trộn ánh sáng màu với nhau: Trộn ánh sáng màu là chiếu hai hay nhiều chùm ánh sáng màu đồng thời lên cùng một chỗ trên màn ảnh trắng, cũng có thể chiếu đồng thời các chùm sáng đó trực tiếp vào mắt II. Trộn hai ánh sáng màu với nhau: Khi trộn hai ánh sáng màu với nhau ta được ánh sáng màu khác. Khi hoàn toàn không có ánh sáng thì ta thấy tối, tức là thấy màu đen. Bài 53-54.5/SBT • Trộn ánh sánh màu đỏ với ánh sáng màu vàng sẽ được ánh sáng màu nào nêu dưới đây:đở, vàng, da cam, lục, tím Trả lời: Trộn hai ánh sáng này ta thu được ánh sáng màu da cam
- Xem thêm -