Tài liệu Bài giảng bài sự trộn của ánh sáng màu vật lý 9 (3)

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

VẬT LÝ 9 GV: Cao Thị Ngọc Dung KIỂM TRA BÀI CŨ 1- Có thể phân tích chùm sáng trắng bằng những cách nào? Khi chiếu một chùm sáng trắng hẹp đi qua một lăng kính ta thu được ánh sáng như thế nào? 2- Tại sao nói thí nghiệm trên là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng? 1- Cho chùm sáng trắng đi qua một lăng kính CHÙM SÁNG TRẮNG LĂNG KÍNH - Dãy màu có nhiều màu nằm sát cạnh nhau: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Cho chùm sáng trắng phản xạ trên mặt ghi của đĩa CD 2- Có thể coi đây là một cách phân tích ánh sáng trắng. Vì từ một chùm sáng trắng ban đầu ta thu được nhiều chùm sáng màu đi theo các phương khác nhau. BÀI 54 Bài 54- SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU I- Thế nào là trộn các ánh sáng màu với nhau?  Chiếu các chùm sáng đó vào cùng một chỗ trên màn ảnh màu trắng.  Chiếu đồng thời các chùm sáng đó trực tiếp vào mắt ( chùm sáng yếu ).Khi đó trên màng lưới của mắt sẽ có màu mà ta trộn được. ĐÈN TRỘN MÀU CÁC TẤM LỌC MÀU SƠ ĐỒ THIẾT BỊ ĐÈN TRỘN MÀU 1 SƠ ĐỒ LẮP RÁP THIỀT BỊ Bài 54- SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU I- Thế nào là trộn các ánh sáng màu với nhau? II-Trộn hai ánh sáng màu với nhau 1/ Thí nghiệm 1 C1 đỏ + Em đã trộn hai đỏ ánh sáng màu nào lục với nhau? lục lam vàng Hồng nhạt lam nõn chuối Bài 54- SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU I- Thế nào là trộn các ánh sáng màu với nhau? II-Trộn hai ánh sáng màu với nhau 1/ Thí nghiệm 1 + Có khi nào em thu được “ánh sáng màu đen” sau khi trộn hay không? Không có “ánh sáng màu đen”. Bao giờ trộn hai ánh sáng màu khác nhau với nhau cũng ra một ánh sáng màu khác. Bài 54- SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU I- Thế nào là trộn các ánh sáng màu với nhau? II-Trộn hai ánh sáng màu với nhau 1/ Thí nghiệm 1 2/ Kết luận Khi trộn hai ánh sáng màu với nhau ta màu khác Khi hoàn toàn được ánh sáng ………… không có ánh sáng thì ta thấy……., tối tức đen là thấy màu ………….. Bài 54- SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU I- Thế nào là trộn các ánh sáng màu với nhau? II-Trộn hai ánh sáng màu với nhau III-Trộn ba ánh sáng màu với nhau để được ánh sáng trắng 1/ Thí nghiệm 2 Chắn ba cửa sổ bằng ba tấm lọc màu đỏ, lục và lam. C2 Tại chổ ba chùm sáng nói trên gặp nhau, em thu được ánh sáng màu gì?  Ánh sáng trắng Bài 54- SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU I- Thế nào là trộn các ánh sáng màu với nhau? II-Trộn hai ánh sáng màu với nhau III-Trộn ba ánh sáng màu với nhau để được ánh sáng trắng 1/ Thí nghiệm 2 2/ Kết luận đỏ lục Khi trộn ba ánh sáng màu ……., ….. và lam ……..với nhau một cách thích hợp ta sẽ được ánh sáng màu trắng. trắng đỏ cánh sen - vàng - lam Tím - chàm - …- da cam -đỏ ( Do lăng kính phát ra ) trắng Bài 54- SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU I- Thế nào là trộn các ánh sáng màu với nhau? II-Trộn hai ánh sáng màu với nhau III-Trộn ba ánh sáng màu với nhau để được ánh sáng trắng IV- Vận dụng C3 Nhận xét về màu của mặt giấy khi vòng tròn quay? Có thể coi đây là thí nghiệm trộn màu ánh sáng được không?
- Xem thêm -