Tài liệu Bài giảng bài nhiệt năng vật lý 8 (9)

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG THCS CÁT HANH V ÂT L Ý 8 GD PHÙ CÁT * Hiện tượng nào chứng tỏ phân tử vật chất luôn chuyển động không ngừng? Trong thí nghiệm về thả quảtượng bóng khuếch tán của Hiện tượng Brao-nơ, hiện rơi, lầnchứng quả bóng nảytử lên, caoluôn của chuyển động cácmỗi chất tỏ phân vậtđộchất nókhông lại giảm dần. Cuối cùng không nảy lên ngừng. được nữa. Trong hiện tượng này rõ ràng là cơ năng đã giảm dần. Vậy cơ năng đã biến Câu 2 * Thế nào là chuyển động nhiệt ? mất hay chuyển thành một dạng năng lượng khác? Bài học hôm nay chúng ta sẽ : Nhiệt độ càng cao thì các hạt( nguyên tử, phân cùng tìm hiểu: tử) chuyển động càng nhanh. Chuyển động này gọi là chuyển động nhiệt Câu 1 I. NHIỆT NĂNG Các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động không ngừng, do đó chúng có động năng. Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt năng của vật. Nhiệt năng của vật có quan hệ chặt chẽ với nhiệt độ. Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn. Hãy đọc thông tin mở đầu trong SGK , minh họa này cho ta biết gỡ? Minh họa này cho ta biết sự chuyển hóa của cơ năng sang các dạng năng lượng khác Hình 21.1 I. NHIỆT NĂNG Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt năng của vật. Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn. II.Các cách làm thay đổi nhiệt năng 1. Thực hiện công: Khi thực hiện công lên miếng đồng, miếng đồng có thể nóng lên, nhiệt năng của nó năng. Hãy thảo luận xem làm C1 Hãy thí nghiệm thế nào tìm để thay đổi nhiệt đơn giản tỏ dụ năng của để mộtchứng vật, thí khi thực hiệnđể công làm thế nào tănglên nhiệt miếngcủa đồng, năng mộtmiếng miếng đồng có thể nóng lên. đồng? Dù có tìm được các cách làm khác nhau, nhưng có thể quy về hai cách sau đây: I. NHIỆT NĂNG Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt năng của vật. Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn. II.Các cách làm thay đổi nhiệt năng 1. Thực hiện công: Khi thực hiện công lên miếng đồng, miếng đồng có thể nóng lên, nhiệt năng của nó năng. 2.Truyền nhiệt:Cách làm biến đổi nhiệt năng mà không cần thực hiện công gọi là truyền nhiệt. Hãy thảo luận xem làm C2 Hãy thí nghiệm thế nào tìm để thay đổi nhiệt đơn giản tỏ dụ năng của để mộtchứng vật, thí việc thế làmnào tăngđểnhiệt làm tăng nhiệt năng của của một một miếng vật bằng năng cách truyền nhiệt.. đồng? Dù có tìm được các cách làm khác nhau, nhưng có thể quy về hai cách sau đây: I. NHIỆT NĂNG Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt năng của vật. Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn. II.Các cách làm thay đổi nhiệt năng: Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi bằng hai cách là thực hiện công và truyền nhiệt. III.Nhiệt lượng: Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. Ký hiệu nhiệt lượng : Q Đơn vị: J (Jun) IV.Vận dụng: C3 Nung nóng một miếng đồng rồi thả vào một cốc nước lạnh. Hỏi nhiệt năng của miếng đồng và của nước thay đổi như thế nào? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt? Nhiệt năng của miếng đồng giảm, nhiệt năng của nước tăng. Đây là sự truyền nhiệt. I. NHIỆT NĂNG Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt năng của vật. Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn. II.Các cách làm thay đổi nhiệt năng: Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi bằng hai cách là thực hiện công và truyền nhiệt. III.Nhiệt lượng: Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. Ký hiệu nhiệt lượng : Q Đơn vị: J (Jun) IV.Vận dụng: C4 Xoa hai bàn tay vào nhau ta thấy tay nóng lên. Trong hiện tượng này đã có sự chuyển hoá năng lượng từ dạng nào sang dạng nào? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt? Trong hiện tượng này đã có sự chuyển hoá năng lượng từ cơ năng sang nhiệt năng. Đây là sự thực hiện công. I. NHIỆT NĂNG Tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nhiệt năng của vật. Nhiệt độ của vật càng cao thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn. II.Các cách làm thay đổi nhiệt năng: Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi bằng hai cách là thực hiện công và truyền nhiệt. III.Nhiệt lượng: Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. Ký hiệu nhiệt lượng : Q Đơn vị: J (Jun) IV.Vận dụng: C5 Hãy giải thích hiện tượng nêu ở đầu bài. Cơ năng đã giảm dần là do một phần cơ năng của quả bóng đã biến đổi thành nhiệt năng của: không khí gần quả bóng, mặt đất, chính quả bóng. Học hiểu phần ghi trong tâm của bài Làm các bài tập từ 21.1 đến 21.12 SBT Đọc thêm phần có thể Chuẩn bị bài 22 TRƯỜNG THCS CÁT HANH Hãy yêu thích việc mình làm bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn và việc mình làm sẽ có hiệu quả hơn.
- Xem thêm -