Tài liệu Bài giảng bài mẫu nguyên tử bo vật lý 12 (4)

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Trường THPT Châu Phong Tổ Lý NGUYÊN TỬ BO VẬT LÝ 12 Kiểm tra bài cũ Câu 1: Sự phát sáng của chất nào dưới đây là sự phát quang? A Tia lửa điện B Đèn dây tóc C Bóng đèn ống D Hồ quang Câu 2: Nếu ánh sáng kích thích là màu Chàm thì ánh sáng huỳnh quang không thể là ánh sáng nào sau đây? A Ánh sáng cam B Ánh sáng lục C Ánh sáng chàm D Ánh sáng tím Thuyết lượng tử ánh sáng gồm những nội dung nào? Các nội dung đó dùng để giải quyết vấn đề gì? Dựa vào thuyết lượng tử, các nhà khoa học lúc bấy giờ có những giải pháp nào? Nhà khoa học này là ai? Nin-xơ Bo (1885 – 1965) Nhà khoa học Đan Mạch I – MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ II – CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ III – QUANG PHỔ PHÁT XẠ VÀ HẤP THỤ CỦA NGUYÊN TỬ HIĐRÔ I – MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ Mẫu nguyên tử của Rơ-dơ-pho I – MÔ HÌNH HÀNH TINH NGUYÊN TỬ Mẫu nguyên tử của Nin-xơ Bo II – CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 1.Tiên đề về các trạng thái dừng r0 = 5,3.10-11 m bán kính Bo II – CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 2.Tiên đề về bức xạ và hấp thụ năng lượng Sự bức xạ và hấp thụ của năng lượng II – CÁC TIÊN ĐỀ CỦA BO VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 2.Tiên đề về bức xạ và hấp thụ năng lượng III – QUANG PHỔ PHÁT XẠ VÀ HẤP THỤ CỦA NGUYÊN TỬ HIĐRÔ P O N M L K III – QUANG PHỔ PHÁT XẠ VÀ HẤP THỤ CỦA NGUYÊN TỬ HIĐRÔ CỦNG CỐ Câu 1: Trạng thái dừng là A trạng thái êlectron không chuyển động trong hạt nhân B trạng thái hạt nhân không dao động C Trạng thái đứng yên của nguyên tử D trạng thái ổn định của hệ thống nguyên tử Câu 2: Xét ba mức năng lượng EK, EL, EM của Nguyên tử hi đro A trạng thái êlectron không chuyển động trong hạt nhân B trạng thái hạt nhân không dao động C Trạng thái đứng yên của nguyên tử D trạng thái ổn định của hệ thống nguyên tử
- Xem thêm -