Tài liệu Bài giảng bài màu của vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu vật lý 9 (5)

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO CHỢ MỚI ĐỊA CHỈ: MỸ HÒA – NHƠN MỸ CHỢ MỚI – AN GIANG ĐT: 0763882125 MÀU SẮC CÁC VẬT DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƢỚI ÁNH SÁNG MÀU Kính chào quý thầy cô và các em học sinh Kiểm tra bài cũ Câu 1 : Có thể phân tích một chùm sáng trắng thành những chùm sáng màu khác nhau bằng cách nào ? Cho chùm sáng trắng đi qua lăng kính hoặc phản xạ trên mặt ghi của đĩa CD. Câu 2 : Cách nào dƣới đây tạo ra sự trộn ánh sáng màu? A . Chiếu một chùm sáng đỏ vào một tấm bìa màu vàng B . Chiếu một chùm sáng đỏ qua một kính lọc màu vàng C . Chiếu một chùm sáng trắng qua tấm kính lọc màu đỏ và sau đó qua tấm lọc màu vàng. D . Chiếu một chùm sáng đỏ và một chùm sáng vàng vào một tờ giấy trắng. BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƢỚI ÁNH SÁNG MÀU Bạn Hòa : Tại sao có khi ta thấy cùng một bộ quần áo của ngƣời trên sân khấu lúc thì có màu này, lúc thì có màu khác ? Bạn Bình : Vì ngƣời ta thay đổi màu sắc của ánh sáng chiếu lên sân khấu. Bạn Hòa : Tại sao lại nhƣ thế đƣợc nhỉ. BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƢỚI ÁNH SÁNG MÀU I. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG : C1 : + Khi nhìn thấy vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh lục thì đã có ánh sáng trắng, ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh lục truyền vào mắt . + Khi nhìn thấy vật màu đen thì không có ánh sáng màu nào truyền từ vật đến mắt. Ở lớp 7, ta đã biết khi có ánh sáng truyền từ vật vào mắt thì ta sẽ nhìn thấy vật. C1 : Đặt các vật dƣới ánh sáng trắng. + Nếu thấy có vật màu trắng, vật màu đỏ, vật màu xanh lục thì có ánh sáng màu nào truyền vào mắt ta ? + Nếu thấy vật màu đen thì sao? BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƢỚI ÁNH SÁNG MÀU I. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG : Nhận xét :  Dưới ánh sáng trắng, vật có màu nào thì có ánh sáng màu đó truyền vào mắt ta( trừ vật màu đen ). Ta gọi đó là màu của các vật. BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƢỚI ÁNH SÁNG MÀU I. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG : II KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT : 1.Thí nghiệm và quan sát : Các vật màu mà ta nghiên cứu là các vật không tự phát ra ánh sáng. Tuy nhiên, chúng có khả năng tán xạ( hắt theo mọi phƣơng) ánh sáng chiếu đến chúng. BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƢỚI ÁNH SÁNG MÀU I. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG : II KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT : 1.Thí nghiệm và quan sát : Bảng kết quả thí nghiệm Vật Ánh sáng Đỏ Vật Vật Vật Vật màu màu màu màu trắng Xanh đỏ đen lục Đỏ Gần nhƣ đen Đỏ Đen Xanh Xanh Xanh Đen Đen lục lục lục BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƢỚI ÁNH SÁNG MÀU I. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG : II KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT : 1.Thí nghiệm và quan sát : 2. Nhận xét : Vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng đỏ. C2 : Rút ra nhận xét về màu của các vật đỏ, xanh lục, đen và trắng khi chiếu bằng ánh sáng đỏ VD: Khi chiếu ánh sáng đỏ vào vật màu xanh lục ta thấy vật có màu gần như đen. Vậy vật màu xanh lục tán xạ rất kém ánh sáng đỏ Vật Vật màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng Ánh đỏ. Vật màu đen không tán xạ tốt ánh sáng đỏ. sáng Đỏ Vật Vật màu màu trắng Xanh lục Đỏ Vật Vật màu màu đỏ đen Gần nhƣ đenĐỏ Đen BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƢỚI ÁNH SÁNG MÀU I. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG : II KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT : 2. Nhận xét : Vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng xanh lục. Vật màu đỏ tán xạ kém ánh sáng xanh lục. Vật màu xanh lục tán xạ tốt ánh sáng xanh lục. Vật màu đen không tán xạ ánh sáng xanh lục C3 : Hãy rút ra những nhận xét và kết luận khi chiếu ánh sáng màu xanh lục vào các vật màu đỏ, màu xanh lục, màu đen và màu trắng. Vật Vật màu màu Ánh trắng Xanh sáng lục Xanh Xanh Xanh lục lục lục Vật Vật Vật màu màu đỏ đen Đen Đen BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƢỚI ÁNH SÁNG MÀU I. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG : II KHẢ NĂNG TÁN XẠ MÀU CỦA CÁC VẬT : III KẾT LUẬN KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT:  Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng màu khác . Theo kết quả thí nghiệm - Vật màu xanh lục tán xạ tốt ánh sáng xanh lục. - Vật màu đỏ tán xạ tốt ánh sáng đỏ - Vật màu đỏ tán xạ kém ánh sáng xanh lục. - Vật màu xanh lục tán xạ kém ánh sáng đỏ BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƢỚI ÁNH SÁNG MÀU I. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG : II KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT : III KẾT LUẬN KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT: -  Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng màu khác . -  Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu. Theo kết quả thí nghiệm - Vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng đỏ - Vật màu trắng tán xạ tốt ánh sáng xanh lục. BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƢỚI ÁNH SÁNG MÀU I. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG : II KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT : III KẾT LUẬN KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT: Theo kết quả thí nghiệm Vật màu đen không tán xạ ánh sáng xanh lục Vật màu nào thì tán xạ Vật màu đen không tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tốt ánh sáng đỏ tán xạ kém ánh sáng màu khác .  Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu.  Vật màu đen không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu.  BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƢỚI ÁNH SÁNG MÀU I. VẬT MÀU TRẮNG, VẬT MÀU ĐỎ, VẬT MÀU XANH VÀ VẬT MÀU ĐEN DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG : II KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT : III KẾT LUẬN KHẢ NĂNG TÁN XẠ ÁNH SÁNG MÀU CỦA CÁC VẬT: - Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó và tán xạ kém ánh sáng màu khác . -Vật màu trắng tán xạ tốt tất cả các ánh sáng màu. -Vật màu đen không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu. BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƢỚI ÁNH SÁNG MÀU C5 : Đặt một tấm kính đỏ( hay một tờ giấy bóng kính đỏ) trên 1 tờ giấy trắng rồi chiếu ánh sáng trắng vào tấm kính. Nhìn tờ giấy qua tấm kính ta sẽ thấy nó có màu gì? Tại sao? Nếu thay tờ giấy trắng bằng tờ giấy xanh, thì ta sẽ thấy có màu gì? Tại sao? Mắt BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƢỚI ÁNH SÁNG MÀU IV.VẬN DỤNG : C4 : Ban ngày, lá cây ngoài đường thường có màu xanh vì chúng tán xạ tốt ánh sáng xanh trong chùm sáng trắng của Mặt Trời. Trong đêm tối, ta thấy chúng có màu đen vì không có ánh sáng chiếu đến chúng và chúng chẳng có gì để tán xạ. C4 : Ban ngày lá cây ngoài đƣờng có màu gì? Trong đêm tối ta thấy nó có màu gì ? Tại sao? Ban ngày đêm tối BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƢỚI ÁNH SÁNG MÀU IV.VẬN DỤNG : C5 Mắt BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƢỚI ÁNH SÁNG MÀU IV.VẬN DỤNG : C6 :Trong chùm sáng trắng có đủ mọi ánh sáng màu. Khi đặt một vật màu đỏ dưới ánh sáng trắng ta sẽ thấy nó có màu đỏ vì nó tán xạ tốt ánh sáng đỏ trong chùm sáng trắng. Tương tự như vậy, đặt một màu xanh dưới ánh sáng trắng ta sẽ thấy vật màu xanh… C6 :Tại sao khi đặt một vật màu đỏ dƣới ánh trắng ta thấy có màu đỏ, khi đặt một vật màu xanh dƣới ánh sáng trắng ta thấy nó có màu xanh…? BÀI 55 : MÀU SẮC CÁC VẬT DƢỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƢỚI ÁNH SÁNG MÀU TrảGhi lời nhớ câu hỏi 1/Khi nhìn thấy một vật màu nào thì có ánh mắt ta sáng màu đó đi từ vật đến ………… xạ tốt 2/Vật màu trắng tán ………….tất cả các ánh sáng màu. đen 3/ Vật màu …………..không có khả năng tán xạ các ánh sáng màu. 4/Vật màu nào thì tán xạ tốt ánh sáng màu đó tán xạ kém và ……………….ánh sáng màu khác . Công việc về nhà + Về học bài. Xem lại các bài tập + Làm bài tập: 55.1 55.3 SBT. + Xem trước bài: Các tác dụng của ánh sáng. * Tìm hiểu ánh sáng có những tác dụng gì và những ứng dụng trong thực tiễn của ánh sáng.
- Xem thêm -