Tài liệu Bài báo cáo-tìm hiểu các dạng tương tác

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

Tìm Hiểu Các Dạng Tương Tác  Thành viên nhóm 8 bao gồm:  Nguyễn Phương Điền  Nguyễn Đại Huần  Bùi Duy Tuyên Bao Gồm: Giao tiếp dòng lệnh. Giao tiếp bảng chọn. Giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Giao tiếp bằng dạng hỏi đáp truy vấn. Giao tiếp bằng form điền. Giao tiếp bằng WIMP. Giao Tiếp Dòng Lệnh  Đặc Điểm:  Đây là loại giao tiếp có tính lịch sử và phổ biến.  Loại giao tiếp này cung cấp phương tiện biểu diễn dòng lệnh cho máy một cách trực tiếp.  Người dùng đưa vào dòng lệnh để thực hiện yêu cầu của mình bằng cách nhấn một phím chức năng,phím tắt hay dùng các phím riêng lẻ.  Ưu Điểm: Đơn giản nhanh tiện lợi,mềm dẻo.  Nhược Điểm: Người dùng bắt buộc phải nhớ lệnh và cú pháp lệnh Giao Tiếp Dòng Lệnh Giao Tiếp Bảng Chọn  Đặc Điểm:  Người dùng lựa chọn một mục bằng cách sử dụng các phím con trỏ,phím tắt hay nhấn vào một ký tự( hay chữ số).nếu chuột có thiết lập,người dùng có thể sử dụng trong thao tác lựa chọn các mục.  Khi các lựa chọn được quan sát trên màn hình,người dùng được gợi ý và không phải nhớ,kiểu bảng chọn này không những được sử dụng trong môi trường văn bản mà còn cả trong môi trường đồ họa.  Ưu điểm: Bảng chọn có thể tổ chức theo dạng phân cấp,số mức không hạn chế.do vậy cách này thích hợp cho người dùng không thường xuyên và tốn ít công đào tạo.  Nhược điểm:chiếm nhiều không gian màn hình,ít tính mềm dẻo,thường chậm cho người dùng đã thành thạo,người dùng không thể cung cấp gì thêm ngoài các lựa chọn đã liệt kê. Giao Tiếp Bảng Chọn Giao Tiếp Bằng Ngôn Ngữ Tự Nhiên  Đây là một dạng hấp dẫn nhất giữa người dùng và máy tính,việc hiểu ngôn ngữ bao gồm tiếng nói và chữ viết là một chủ đề được quan tâm và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực,tuy nhiên sự nhập nhằng của ngôn ngữ tự nhiên gây nên các khó hiểu cho máy,thể hiện ở nhiều mức độ như: cú pháp ,cấu trúc… làm câu trở thành không rõ nghĩa.ví dụ “the men hits the boy with the stick” có thể hiểu là người đàn ông đánh đứa trẻ bằng gậy hoặc hiểu là người đàn ông đánh đứa trẻ có gậy.  Con người thường dựa vào ngữ cảnh để hiểu,song với máy là quả thật vô cùng khó,có nghĩa là giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên là điều không thể. Giao Tiếp Dạng Hỏi Đáp Và Truy Vấn  Hỏi đáp là một cơ chế đơn giản nhằm cung cấp dữ liệu cho một ứng dụng     ở một lĩnh vực riêng nào đó,người dùng được yêu cầu bởi một loạt câu hỏi như yes/no dạng lựa chọn,dạng nhấn số,việc tương tác này được tiến hành qua nhiều bước. Kiểu giao tiếp này khá tự nhiên,dễ thiết kế và thích hợp cho người dùng mới và thiếu kinh nghiệm. Các ngôn ngữ truy vấn mặt khác được sử dụng để xây dựng các truy vấn lấy thông tin từ một cở sở dữ liệu,chúng sử dụng cách diễn đạt của ngôn ngữ tự nhiên nhưng thực tế yêu cầu cú pháp rõ ràng Cách truy vấn thường yêu cầu thường yêu cầu người sử dụng chỉ rõ một thuộc tính để tìm trong cở sở dữ liệu cũng như thuộc tính quan tâm để thực hiện. Hầu hết ngôn ngữ truy vấn không cung cấp trực tiếp xác nhận những gì đã yêu cầu,vì vậy chỉ xác nhận tính hợp lệ mới làm cho người dùng có kết quả tìm kiếm,do vậy yêu cầu người dúng có kinh nghiêm. Giao Tiếp Dạng Hỏi Đáp Và Truy Vấn Giao Tiếp Bằng Form Điền  Hệ thống hiển thị các trường văn bản trên màn hình và người dùng có thể lựa chọn các trường đó và nhập hay hiệu chỉnh nội dung các trường đó,các giao diện điền theo mẫu được sử dụng chủ yếu cho nhập dữ liệu người sử dụng được giới thiệu với một hiển thị như tờ mẫu có các ô trống để điền.  Các hiển thị trên mẫu thường là thực tế và quen thuộc với người sử dụng nhằm tạo nên sự dễ dàng cho người dùng  Bảng tính là sự biến đổi tinh vi của mẫu điền,bảng tính gồm một lưới các ô,mỗi ô có thể là giá trị hay công thức.  Bảng tính là một trường thu hút tương tác: người dùng đượ tự do thao tác các dữ liệu theo ý muốn. Giao Tiếp Bằng Form Điền Giao Tiếp Bằng Form Điền Tương Tác WIPM  Hiện nay hầu hết môi trường chung cho tương tác người máy là các ví dụ dạng WIPM thường gọi là các hệ thống cửa đơn giản.WIPM thay thế cho các cửa sổ,các biểu tượng,các menu ,và các con trỏ .đây là dạng tương tác mặc định cho phần lớn hệ thống tương tác máy tính đang sử dụng hiện nay đặc biệt là máy PC và máy chạm  Bao Gồm:  window  Icons  Menus  pointers 谢谢
- Xem thêm -