Tài liệu ảnh hưởng của một số chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến quá trình tái sinh chồi và ra rễ của cây chùm ngây trong nuôi cấy invitro

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 543 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015