Xây dựng, phát triển, ứng dụng một số mô hình kết hợp giữa mạng nơron(nn), logic mờ(fl) và thuật giải di truyền(ga)

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15205 tài liệu