Ứng dụng lý thuyết giải tích lồi và quy hoạch tham số trong nghiên cứu quy hoạch ngẫu nhiên

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 308 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23875 tài liệu