Cơ sở grobner và các thuật toán ứng dụng

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 101 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23875 tài liệu