Tóm tắt dự thảo luận án tiến sĩ sinh học nghiên cứu sàng lọc gene mã hoá enzyme tham gia thủy phân cellulose từ khu hệ vi sinh vật trong ruột mối bằng kỹ thuật metagenomics

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 95 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 58046 tài liệu