QUAN HỆ VIỆT NAM – HOA KỲ TRONG THẾ KỶ XXI

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 577 |
  • Lượt tải: 0
vanhieu

Đã đăng 3 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2015

Mô tả:

Trong những thành tựu về mặt ngoại giao mà Việt Nam đã đạt được phải kể đến quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ, đây là một nhân tố quan trọng và quyết định rất nhiều đến kết quả của tiến trình hội nhập quốc tế và khu vực của Việt Nam. Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ chính thức được thiết lập vào ngày 12/7/1995, hai mươi năm chưa phải là dài, nhưng trong quãng thời gian đó, quan hệ hai nước ngày càng được cải thiện và có sự phát triển trên nhiều lĩnh vực đáng khích lệ. Kết quả đạt được từ sự nổ lực phấn đấu của hai bên trong thời gian qua có thể chưa khai thác hết tiềm năng và đáp ứng được sự mong đợi của nhân dân hai nước, song nếu nhìn lại chặng đường đã đi thì 20 năm qua quả thật là một bước tiến dài có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ giữa hai nước Việt – Mỹ. Như vậy, việc đánh giá đúng vai trò của Mỹ trên trường quốc tế, thực trạng mối quan hệ Việt – Mỹ trên cả hai mặt tích cực và tiêu cực cùng những tác động của mối quan hệ Việt – Mỹ trong bối cảnh hiện nay như thế nào? Đâu là cơ hội cho Việt Nam tận dụng để phát triển đất nước? Đâu là thách thức, khó khăn mà Việt Nam cần vượt qua? Giải pháp và đề xuất giải quyết cho những khó khăn, thách thức trong mối quan hệ giữa hai nước?