Phản ứng trime hóa vòng arylizoxianat bằng phương pháp xúc tác chuyển pha và thăm dò vài ứng dụng izoxianurat của 2,4 - tdi

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15205 tài liệu