Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí gây tê và tư thế sản phụ trong gây tê tủy sống bằng bupivacain 0,5% tỷ trọng cao phối hợp với fentanyl trong mổ lấy thai

  • Số trang: 190 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 72 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25446 tài liệu