Metal-organic framworks irmof-8, zif-9, mof-199 and irmof-3 as catalysts for friedel-crafts acylation, knoevenagel, azamichel and pall-knorr reactions

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 99 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15205 tài liệu