Hướng dẫn lập kế hoạch kinh doanh

  • Số trang: 135 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 329 |
  • Lượt tải: 2
LeeTrung

Đã đăng 14 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2015

Mô tả:

Hướng dẫn lập kế hoạch doanh giúp định hướng mục tiêu chiến lược và tầm nhìn của mỗi công ty, cá nhân...Giúp doanh nghiệp hay cá nhân đạt mục đích hiệu quả và tránh lãng phí nguồn nhân lực