Bàn giao tiền

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

Bàn giao tiền: 1. Tiền cấp giấy chứng nhận tính đến 01/10/2014 Tổng số: 16 chứng chỉ x 50.000đ/chứng chỉ 800.000 2. Tổng quỹ phòng phương nhận từ liên: 5.000.000 Tổng: 5.800.000 (Năm triệu tám trăm ngàn đồng) Ngày 6 tháng 10 năm 2014 liên nhận đủ số tiền: Người giao tiền 5.800.000 Người nhận tiền
- Xem thêm -