Tài liệu Bài giảng bài hàm số liên tục giải tích 11 (9)

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29302 tài liệu

Mô tả:

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH VỀ DỰ BÀI HỌC TOÁN LỚP 11A7 GV: LÊ XUÂN BẰNG TỔ: TOÁN _ TIN KIỂM TRA BÀI CŨ CÂU HỎI : Cho hsố : f(x)= x 2 - 3x + 2 x -1 1) Tìm TXĐ của hsố đó 2) So sánh lim f ( x ) với f(2)  x 2 3) Tính lim f ( x) và f(1) (nếu có) x1 Hướng dẫn: 1)TXĐ : D= R\ {1} 22 - 3.2 + 2 f  2  0 2 -1 2)Ta có : lim f  x   lim  x 2 - 3x+2  x2 x2 lim  x - 1 x2  lim f x2  x  22 - 3.2 + 2  0 2 -1 f  2 3) Do 1  D nên f(1) không xác định. lim f  x  x `1 x - 1 x - 2    lim x 1 x -1  lim  x - 2   2 - 2  0 x 1 §3: HÀM SỐ LIÊN TỤC I)HS LIÊN TỤC TẠI MỘT ĐIỂM Định nghĩa 1: Cho hàm số y=f(x) xác định trên khoảng K và x0  K . Hàm số y=f(x) được gọi là liên tục tại x0 nếu lim f  x   f  x0  x  x0 Hàm số y=f(x) không liên tục tại điểm x0 được gọi là gián đoạn tại x0 HS không xác định tại x0 hay y=f(x) gián đoạn khi và chỉ khi Không tồn tại lim f  x  x  x0 lim f  x   f  x0  x  x0 I) Hàm Ví dụ 1 số liên tục tại x một điểm Xét tính liên tục của hàm số f  x   x - 2 tại x0 = 3 GIẢI : Hàm số y=f(x) xác định trên(2;+∞) chứa x0 = 3 Ta có: f(3)= 3 x lim f  x   lim =3 = f(3) x 3 x - 2 x 3 Vậy hàm số y=f(x) liên tục tại x0 = 3 Ví dụ 2 I) Hàm số liên tục tại một điểm Xét tính liên tục của hàm số sau tại điểm x= 1  2x 2 - 2x  f  x    x-1 5  nếu x ≠ 1 nếu x= 1 Đáp số: Hàm số không liên tục tại x = 1 cần thay 5 bằng bao nhiêu để HS liên tục tại x= 1 2 I) Hàm số liên tục tại một điểm Ví dụ 3 Cho hàm số  x3 - 8  x-2   f  x   5 - a x +1    nếu x > 2 nếu -2 2 nếu -2 - Xem thêm -