Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở polystyrene-montmorillonite biến tính bằng peo theo phương pháp trùng hợp in - situ

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 143 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Đã đăng 10464 tài liệu