Tài liệu Quá trình chuẩn bị cho sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở việt nam

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KẾ TOÁN Chuyªn ®Ò Thùc tËp chuyªn ngµnh Đề tài: Hoàn thiện Kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thông tin Việt Hàn Sinh viên thực tập : Vũ Thị Xuân Lớp : Kế toán – K39 Giáo viên hướng dẫn : Tiến sỹ Lê Kim Ngọc Hà Nội, tháng 5/2010 Vũ Thị Xuân K39 1 Lớp: Kế toán – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mục lục Chương 1: đặc điểm và tổ chức quản lý hoạt động bán hang của Trang 3 công ty TNHH phát triển Công nghệ Thông tin Việt Hàn 1.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Phát triển 3 CNTT Việt Hàn 1.1.1 Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Phát triển 3 CNTT Việt Hàn Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Phát triển 4 CNTT Việt Hàn 1.1.3 Danh mục hàng bán của Công ty TNHH Phát triển CNTT 6 Việt Hàn Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Phát 7 triền CNTT Việt Hàn Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng tại Công ty 9 TNHH Phát triền CNTT Việt Hàn 2.1 Kế toán doanh thu 2.1.1 Chứng từ, thủ tục kế toán 2.1.2 Kế toán chi tiết doanh thu 2.1.3 Kế toán tổng hợp về doanh thu 2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 2.2.1 Chứng từ, thủ tục kế toán 2.2.2 Kế toán chi tiết giá vốn hàng bán 2.2.3 Kế toán tổng hợp về giá vốn hàng bán 2.3 Kế toán chi phí bán hàng 2.3.1 Chứng từ, thủ tục kế toán 2.3.2 Kế toán chi tiết chi phí bán hàng 2.3.3 Kế toán tổng hợp chi phí bán hàng Chương 3: Hoàn thiện Công tác Kế toán bán hàng tại Công ty 9 9 15 22 23 24 25 31 33 33 33 39 41 TNHH Phát triển CNTT Việt Hàn 3.1 Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng tại Công ty và 41 phương hướng hoàn thiện 3.1.1 Ưu điểm 3.1.2 Phương hướng hoàn thiện 3.1.3 Phương hướng hoàn thiện 3.2 Các giải pháp hoàn thiện Công tác Kế toán bán hàng tại Công 41 42 43 44 1.1.2 1.2 Vũ Thị Xuân K39 1 Lớp: Kế toán – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ty TNHH Phát triển CNTT Việt Hàn 3.2.1 Về công tác quản lý bán hàng 3.2.2 Về tài khoản sử dụng và phương pháp tính giá, phương pháp 44 46 kế toán 3.2.3 Về chứng từ và luân chuyển chứng từ 3.2.4 Về sổ kế toán chi tiết 3.2.5 Về sổ kế toán tổng hợp 3.2.6 Về báo cáo kế toán liên quan đến bán hàng 3.2.7 Điều kiện thực hiện giải pháp 48 48 49 49 50 Vũ Thị Xuân K39 2 Lớp: Kế toán – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Đối với các doanh nghiệp, cơ chế thị trường tạo ra nhiều thời cơ, nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức mới. Chấp nhận cơ chế thị trường là chấp nhận sự  cạnh tranh gay gắt trong sự  thay đổi không ngừng của thị trường. Doanh nghiệp luôn tìm cách cải tiến quy trình công nghệ kinh doanh để làm sao giảm chi phí tới mức thấp nhất hoặc tìm kiếm lợi nhuận tối đa. Hơn bao giờ hết, bán hàng là vấn đề thường xuyên được đặt ra đối với các Doanh nghiệp thương mại. Để có thể tồn tại được trong cơ chế cạnh tranh phức tạp hiện nay các doanh nghiệp phải tổ  chức tốt nghiệp vụ  bán hàng. Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của công tác bán hàng đòi hỏi các Doanh nghiệp thương mại không ngừng củng cố, nâng cao, hoàn thiện kế toán bán hàng để theo kịp tốc độ phát triển của nền kinh tế hiện nay.  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề  đó, cùng với những kiến thức đã học ở nhà trường và qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty TNHH Phát triển CNTT Việt Hàn em đã lựa chọn chuyên đề: “Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Phát triển CNTT Việt Hàn” Chuyên đề  này tập trung đánh giá tình hình chung về  quản lý và kế toán, phân tích qui trình kế toán bán hàng của Công ty và nêu ra một số giải pháp   giải   quyết   một   số  vấn   đề  còn   tồn   tại.   Chuyên   đề  được   chia   làm   3 chương: Vũ Thị Xuân K39 3 Lớp: Kế toán – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chương I: Đặc điểm và tổ  chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Phát triển CNTT Việt Hàn. Chương II: Thực trạng kế  toán bán hàng tại Công ty TNHH Phát triển CNTT Việt Hàn. Chương III: Hoàn thiện kế toán bán hàng tại Công ty TNHH Phát triển CNTT Việt Hàn. Vũ Thị Xuân K39 4 Lớp: Kế toán – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG 1 ĐẶC ĐIỂM VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỀN CNTT VIỆT HÀN 1.1    Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Phát triển CNTT Việt Hàn. Giới thiệu chung về Công ty: - Tên Công ty: Công ty TNHH Phát triển CNTT Việt Hàn  - Địa chỉ trụ sở Công ty: Lô 4, Dãy A, Khu X3, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà nội  -  Điện thoại: 04 26813108 Fax: 04 26813074 -  Giấy chứng nhận Đăng kí kinh doanh số: 0102005825 cấp ngày 12 tháng 07 năm 2002.  - Hoạt động của Công ty TNHH Phát triển CNTT Việt Hàn chủ yếu trong các lĩnh vực: Mua bán các mặt hàng về tin học, các linh kiện điện tử phục vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thực hiện cung cấp các dịch vụ về mạng, hệ thống mạng nội bộ, thiết kế website. 1.1.1 Danh  mục hàng bán và dịch vụ  của Công ty TNHH  Phát  triển CNTT Việt Hàn Theo ngành nghề kinh doanh của Công ty, các mặt hàng và dịch vụ mà Công ty kinh doanh, cung cấp chủ yếu là các mặt hàng về công nghệ thông Vũ Thị Xuân K39 5 Lớp: Kế toán – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tinh, điển tử như máy tính, các linh kiện điện từ kèm theo máy tính, thiết bị văn phòng như máy in, máy quét. Bên cạnh mảng kinh doanh hàng hóa, Công ty còn phát triển mảng cung cấp dịch vụ  lập trình web, thiết lập hệ  thống mạng nội bộ trong Công ty.   Trích dẫn Danh mục hàng bán và dịch vụ Công ty TNHH Phát triển CNTT Việt Hàn cung cấp  STT 1 2 3 4 5 6 7 Mặt hàng, dịch vụ Máy tính và linh kiện máy tính Máy chủ  Máy tính để bàn (Desktop) Máy tính xách tay (Laptop) Chuột máy tính Bàn phím Ổ cứng 017 Mã 010 011 012 013 014 015 016 US B 1 2 …….. Máy in, máy quyét Máy in Máy quét (Scanner) 020 021 022 1 Thiết bị mạng Thiết   bị  kết   nối   mạng   cục   bộ  (Swicth,   Hub,   Card 030 031 2 mạng…) ……… Thiết   bị  mạng   ngoại   vi  (Router,   Remote   Access 032 Server…) Dịch vụ 1 Vũ Thị Xuân K39 040 041 6 Lớp: Kế toán – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tư vấn, nghi ên cứu áp dụn g các giải phá p mạn g máy tính (LA N, Wan ) trên các môi trườ ng khác Vũ Thị Xuân K39 7 Lớp: Kế toán – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nha u (Net war e, Win dow s, …) 2 Tư  vấn, thiết kế, xây dựng và phát triền hệ  thống thông 042 tin, các chương trình quản lý và khai thác cơ  sở  dữ  liệu theo mô hình khách/chủ (Client/Server), dựa trên các sản 3 phẩm mới nhất của các nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới 043 Cun g cấp các giải phá p xây dựn g mạn g thôn Vũ Thị Xuân K39 8 Lớp: Kế toán – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 g tin nội bộ (Intr anet ), mạn g thôn g tin tàn cầu (Inte rnet) , các giải phá p thươ ng mại điện tử Ema il­ com Vũ Thị Xuân K39 9 Lớp: Kế toán – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mer ce và các dịch vụ gia tăng giá trị trên mạn g inter net như: thư tín điện tử, Wor l Wid e Web , Vũ Thị Xuân K39 10 Lớp: Kế toán – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Vol p, catal og điện tử, … 4 5 Tư vấn và thiết kế website Đào tạo nghề: dạy tin học về lập trình, hệ thống mạng,… 044 045 1.1.2  Thị trường của Công ty TNHH Phát triển CNTT Việt Hàn Sau hơn gần tám năm hoạt động, với tiêu chí lấy chữ tín làm hàng đầu, Công ty TNHH Phát triển CNTT Việt Hàn đã khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị trường cũng như xây dựng được niềm tin đối với các bạn hàng. Cũng từ đó thị trường của Công ty ngày càng được củng cố vững chắc và mở rộng. Ban đầu mới thành lập, thị trường hoạt động của Công ty chủ yếu ở Hà Nội, đến nay đã rộng khắp cả nước, được bạn hàng tìm đến. Công ty đã xây dựng được danh mục khách hàng rộng khắp, không chỉ ở Hà Nội mà còn trên khắp hơn 10 tỉnh thành trong cả nước. Khách hàng của Công ty là đông đảo người tiêu dùng, các Doanh nghiệp, cơ quan ban ngành. Công ty đã, cung ứng thiết bị, lắp đặt hệ thống mạng, thiết kế, xây dựng phần mềm tin học cho một số khách hàng tiêu biểu như: Chi nhánh Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam tại phía Bắc, Công ty Bảo Hiểm Frudential, Công ty điện toán và truyền dữ liệu (VDC), Văn phòng Cục thuế tỉnh Hà Nam, UBND Tỉnh Thái Bình, Văn phòng tỉnh ủy tỉnh Hải Dương… Vũ Thị Xuân K39 11 Lớp: Kế toán – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.1.3 Phương thức bán hàng của Công ty TNHH Phát triển CNTT Việt Hàn: Công ty TNHH Phát triển CNTT Việt Hàn hiện tại đang áp dụng hai phương thức bán hàng chủ yếu là bán buôn và bán lẻ trực tiếp.  Phương thức bán buôn Trong hình thức bán buôn, công ty bán buôn theo phương thức: bán hàng trực tiếp. Phương thức này Công ty chủ yếu thực hiện cho các hợp động lớn, giá cả cũng sẽ có ưu đãi hơn cho khách hàng. Thông thường sau khi kí kết hợp đồng, Công ty sẽ giao hàng đến tận nơi cho khách hàng, và việc thanh toán được thực hiện sau năm đến bảy ngày sau khi giao hàng. Riêng đối với những hợp đồng giá trị lớn hơn một trăm triệu đồng, Công ty sẽ yêu cầu bên mua tạm ứng trước tiền hàng từ ba mươi đến bốn mươi phần trăm tổng giá trị hợp đồng sau khi kí kết rồi mới giao hàng và yêu cầu thanh toán nốt số còn lại. Phương thức bán lẻ Khách hàng mua hàng tại Công ty và thanh toán ngay cho nên sản phẩm hàng hoá được ghi nhận doanh thu của đơn vị một cách trực tiếp. Thông thường đối tượng khách hàng của hình thức này là các khách hàng cá nhân có nhu cầu mua sắm thiết bị máy tính và các linh kiện kèm theo máy tính.  1.2 Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty TNHH Phát triển Việt Hàn Vũ Thị Xuân K39 12 Lớp: Kế toán – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Căn cứ  vào lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty, Công ty đã tổ chức bộ máy quản lý của mình theo kiểu trực tuyến phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty tổ chức bộ máy quản lý theo chế độ một Thủ trưởng do Giám đốc đứng đầu quản lý, điều hành trực tiếp toàn diện từ các phòng ban đến các cửa hàng. Từng phòng ban sẽ xây dựng kế hoạch trình lên Giám đốc trong buổi họp giao ban, kế hoạch được triển khai từ trên xuống.  Vai trò của từng phòng ban được bố  trí theo chức năng nhằm đạt được mục tiêu, nhiệm vụ chung. Quản lý các phòng ban có trách nhiệm báo cáo với Giám đốc hoặc phó Giám đốc – người chịu trách nhiệm phối hợp các hoạt động trong công ty và cũng là người chịu trách nhiệm cuối cùng về  kết quả hoạt động của công ty. Giám đốc Phòng kinh doanh Phòng kế toán KT trưởng Phòng Kỹ thuật P. tổ chức hành chính ­ Giám đốc: Phụ trách quản lý, giám sát chung mọi hoạt động của Công ty và chịu trách nhiệm trước Công ty về  kết quả  hoạt động kinh doanh và chấp hành pháp luật hiện hành. Có những đơn hàng rất lớn Giám đốc là người trực tiếp thương thảo với khách hàng. ­ Phòng kinh doanh: Tham mưu tổng hợp về việc xây dựng cơ chế, chính xác. Thực hiện hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty. Nhân viên Vũ Thị Xuân K39 13 Lớp: Kế toán – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kinh doanh là người trực tiếp nhận đơn hàng từ phía khách hàng, thảo hợp đồng, thỏa thuận về giá cả và trình lên Giám đốc phê duyệt.  ­  Phòng phát triển thị trường: Tham mưu, nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty.  ­ Phòng kỹ thuật: Chịu trách nhiệm về dịch vụ kỹ thuật, bảo hành, cung cấp các dịch vụ về kỹ thuật, lập trình, thiết kế. Hàng hóa Công ty cung cấp chủ  yếu là máy tính và các phần mềm, đặc thù của loại hàng hóa, sản phầm này là độ bền và sự cố phát sinh do yếu tố khách quan hay chủ quan của người sử dụng. Do đó khâu bảo hành rất quan trọng góp phần củng cố vững chắc niềm tin của khách hàng vào sự quan tâm thực sự của công ty dành cho khách hàng.  ­ Phòng kế toán: Có chức năng quản lý tài sản, cung cấp và phân tích tình hình tài chính Công ty, báo cáo cho giám đốc giúp cho việc chỉ đạo các hoạt động kinh doanh. Phát hành hóa đơn và thực hiện quản lý công nợ phải thu của khách hàng, đôn đốc phòng kinh doanh trong việc thu nợ. ­ Phòng tổ chức hành chính: Tham mưu, giúp cho giám đốc trong lĩnh vực tổ chức tiền lương, nhân sự và hoạch định phát triển nguồn nhân lực.  CHƯƠNG 2 Vũ Thị Xuân K39 14 Lớp: Kế toán – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CNTT VIỆT HÀN 2.1 Kế toán doanh thu 2.1.1 Chứng từ và thủ tục kế toán Cán bộ kinh doanh căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra bản báo giá gửi cho khách hàng. Sau khi người bán hàng và người mua hàng thống nhất ở một mức giá nhất định thì sẽ tiến hành làm hợp đồng Kinh tế, trên hợp đồng ghi rõ các nội dung đã thỏa thuận nhằm ràng buộc nhau về mặt pháp lý đặc biệt là điều khoản thanh toán, thời gian giao hàng và chi phí vận chuyển… Căn cứ vào HĐKT kế toán viết phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ giao cho thủ kho để giao hàng cho khách hàng. Sau đó cán bộ giao nhận chuyển Biên bản giao nhận hàng hóa chứng minh khách hàng đã nhận đúng và đủ chủng loại cũng như khối lượng của hàng hóa về phòng kế toán công ty tiến hành xuất Hóa đơn GTGT. Thời điểm ghi nhận doanh thu ngay sau khi có Biên bản giao nhận hàng và công ty tiến hành xuất Hóa đơn GTGT, tùy theo thỏa thuận ghi rõ trong hợp đồng mà khách hàng thanh toán tiền ngay hoặc nhận nợ. Tuy nhiên dù thanh toán ngay kế toán vẫn phản ánh qua TK 131 để theo dõi công nợ với khách hàng. Hoá đơn GTGT sử  dụng theo mẫu do Bộ  tài chính ban hành và lập thành 3 liên có nội dung hoàn toàn giống nhau: -  Liên 1 (màu đen) : được lưu lại với cuống hoá đơn -  Liên 2 (màu đỏ)   : được giao cho khách hàng Vũ Thị Xuân K39 15 Lớp: Kế toán – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -  Liên 3 (màu xanh): dùng để thanh toán -  Phiếu xuất kho -  Phiếu thu tiền mặt -  Giấy báo có của ngân hàng        Một số mẫu biểu Công ty sử dụng trong quy trình bán hàng:             CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­­­­­***­­­­­­­­ HỢP ĐỒNG KINH TẾ (Số: 01/VN­PLM)  ­  Căn cứ Luật thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số  36/2005/QH 11  ­  Căn cứ Luật dân sự số 33/2005QH 11 cảu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  ­ Trên cơ sở chức năng và nhu cầu của các bên .    Hôm nay, Ngày 12 tháng 11 năm 2009, tại Hà nội chúng tôi gồm có: Bên A ( Bên mua) : Công ty TNHH Anh Thư Địa chỉ Vũ Thị Xuân K39 : Số 140 Tôn Đức Thắng – Ba Đình – Hà Nội 16 Lớp: Kế toán – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Điện thoại  : 04 823 6192         Fax: 04 744 2254 Tài khoản : 0012600124 Tại Ngân hàng Công thương Việt Nam –  CN Hà Nội Mã số thuế : 010749212 Đại diện là ông  : Nguyễn Văn Hải    Chức vụ: Giám Đốc Bên B ( Bên bán) : Công ty TNHH Phát triển CNTT Việt Hàn Địa chỉ :  Lô 4, dãy A, Khu X3, thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà nội Điện thoại  :          Fax:  Tài khoản :  2805669 Tại Ngân hàng Á Châu – CN Hà Nội Mã số thuế  :  Đại diện là ông : Nguyễn Quốc Hương Chức vụ: Giám Đốc  Th ố   ng nh    ấ   t ký h    ợ    p đ    ồ   ng kinh t    ế   v    ớ    i các đi    ề  u kho    ả   n sau:  Đi ề  u1: Hàng hóa: 1.1  Tên hàng hóa: Máy tính Sony Vaio 1.2  Tiêu chuẩn, xuất xứ: Nhật Bản, có tem xuất xứ, nguyên đai nguyên kiện. 1.3  Quy cách, số lượng, đơn giá, trị giá: STT 1 Tên hàng, quy cách Máy tính Sony vaio Tổng cộng Số Đơn giá có VAT lượng 10% Chiếc 31.02 93.060.000 03 0.000 03 ĐVT Thành tiền (VNĐ) 93,060,000 ( Bằng chữ): Chín mươi ba triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn./. Vũ Thị Xuân K39 17 Lớp: Kế toán – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Đi ề  u 2: Giao hàng 2.1 Thời gian giao hàng: Giao ngay sau khi ký HĐKT và đặt cọc tiền 2.2 Phương thức giao hàng: hàng giao khi nguyên đai nguyên kiện 2.3 Địa điểm giao hàng: Hàng được giao tại kho bên mua (Kho Đức Giang – Gia Lâm).  Đi ề  u 3: Thanh toán: 3.1 Bên A đặt cọc trước 46.530.000đ cho bên B ngay sau khi ký hợp đồng, thanh toán 50% trị giá hợp đồng ngay sau khi nhận được hàng và phần còn lại thanh toán hết chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày nhận hàng. 3.2  Bên A thanh toán bằng chuyển khoản. 3.3  Nếu quá hạn trên mà bên A chưa thanh toán hết thì bên A phải chịu mức lãi suất phạt quá hạn là 1.5%/ tháng( nhưng không quá 15 ngày). Kế từ ngày quá hạn thứ 16, bên A vẫn chưa thanh tóan hết thì mỗi ngày sẽ bị phạt chậm thanh toán bằng 0.1% của số tiền chậm thanh toán.  Đi ề  u 4: Trách nhiệm hai bên: 4.1 Trách nhiệm của bên B: cung cấp hàng hóa cho bên A phải đúng chủng loại, quy cách, chất lượng đúng như Điều 1, Điều 2 của hợp đồng này. 4.2 Trách nhiệm của bên A: Nhận hàng và thanh toán đầy đủ, đúng hạn theo như Điều 1, Điều 2 của hợp đồng này. Sau 10 ngày, kể từ ngày bên A nhận hàng, mọi khiếu nại về hàng hóa của bên A là vô hiệu. Vũ Thị Xuân K39 18 Lớp: Kế toán – Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Đi ề  u 5: Trường hợp bất khả kháng: Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu gặp phải sự kiện bất khả kháng theo Luật định vượt khỏi sự  kiểm soát của mỗi bên, thì bên gặp phải trường hợp bất khả  kháng phải thông báo cho bên kia bằng văn bản trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện để tìm biện pháp khắc phục. Trường hợp bên gặp phải sự  kiện bất khả  kháng đã tìm mọi biện pháp khắc   phục   mà   không   thể  khắc   phục   dược   thì   không   phải   chịu   trách nhiệm. Hợp đồng sẽ được tiếp tục thực hiện sau khi chấm dứt sự kiện bất khả kháng nếu một trong hai bên không có ý kiến gì khác hoặc hợp đồng sẽ chấm dứt nếu hai bên có thỏa thuận.  Đi ều 6: Hiệu lực của hợp đồng: 6.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày các bên ký vào hợp đồng và tự động được thanh lý (hết hiệu lực) kể từ khi bên mua hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tại Điều 3 của hợp đồng này. 6.2 Trong quá trình thực hiện nếu có yếu tố  phát sinh, thay đổi  ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng thì các bên pphải thông báo cho nhau bằng văn bản trong vòng 24 giờ kể từ khi có sự kiện. Mọi sự sửa đổi, bổ sung cho hợp đồng này chỉ có giá trị khi hai bên thỏa thuận bằng văn bản. 6.3 Trường hợp phát sinh vướng mắc, hai bên cùng thương lượng, hòa giải trên tinh thần hợp tác và cùng có lợi. Nếu không tự giải quyết được, Vũ Thị Xuân K39 19 Lớp: Kế toán –
- Xem thêm -