Phân tích những mặt tích cực, hạn chế của thuyết z và khả năng vận dụng vào quản lý doanh nghiệp của nước ta

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 9 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34174 tài liệu