Nghiên cứu tổng hợp một số peracetyl-β-D-lucopyranosylthiosemicarbazon của 4-Formylsydnone thế

  • Số trang: 111 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 103 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25521 tài liệu