Nghiên cứu tổng hợp canxi gluconat bằng quá trình oxy hóa chọn lọc glucozơ sử dụng xúc tác Pt và Ag MCM-41

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 25483 tài liệu