Nghiên cứu chức năng thất trái bằng chỉ số tei ở bệnh nhân tăng huyết áp luận văn thạc sĩ y học

  • Số trang: 101 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 102 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 23874 tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2015

Mô tả:

Nghiên cứu chức năng thất trái bằng chỉ số Tei ở bệnh nhân tăng huyết áp_Luận văn thạc sĩ y học