Nghiên cứu phương pháp kanban và áp dụng phát triển phần mềm quản lý con dấu luận văn ths. công nghệ thông tin

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 766 |
  • Lượt tải: 1
tailieuonline

Đã đăng 25522 tài liệu